Tett med belegg

Med selvklebende lengder av takbelegg, er det en enkel sak å legge nytt tak. Lengdene legges i ett enkelt lag, uten bruk av varme.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
600 kr/m2

Med selvklebende lengder er det veldig enkelt å legge et flott takbelegg. Du trekker bare folien av de selvklebende stripene, og presser lengdene sammen. Dermed er skjøten helt tett.

Intro

Du slipper heldigvis å stå og svinge med en gassbrenner, eller annen varme, for å legge et tett og flott tak med takbelegg.

Å bruke en brenner er heller ikke for hvem som helst, og forsikringsbransjen godkjenner bare i få tilfeller bruk av gassbrenner ved taktekking. Da er det bra at det finnes selvklebende takbelegg.

Selv omlegget mellom lengdene blir tette uten varme eller kald asfalt. Lengdene er selvklebende i omlegget på både oversiden og undersiden, med limet beskyttet av en tynn folie. Når lengdene er på plass over hverandre, trekker du den beskyttende plastfolien av og presser klebeflatene ned mot underlaget. Dermed har du en helt tett skjøt. Så tett at du kan klare deg med ett enkelt lag takbelegg.

Takbelegget kan legges direkte oppå alle spikerfaste underlag, som finér og bord, med en helling helt ned mot 3 grader (5 cm per meter). Du kan også legge Topsafe på underlag med helling helt ned mot 1,5 grader, men det krever at du øker størrelsen på endeom-legget, og at du “luner” opp de selvklebende kantene med varmluft.

Veiledning

01
Et godt underlag 4 Trinn

Før vi begynner å leke med det selvklebende takbelegget, skal vi sikre et solid og spikerfast underlag. Her arbeider vi på et eldre tilbygg, der det gamle bølgetaket er blitt så utett at kryssfinér-platene under er råtne og må skiftes ut.

Dette er ikke bare dumt, for det gir oss mulighet til å øke isolasjonen over rommet, som varmes opp iblant. Det krever bare at vi legger et nytt lag “sperrer” oppå de gamle sperrene, som heldigvis var i god stand. Det er ekstra enkelt her, fordi de gamle sperrene går på tvers av takets fall. Ellers ville vi ha lagt de nye sperrene direkte oppå hver enkelt av de gamle sperrene.

1

Et nytt lag sperrer (B) skrus fast oppå de gamle sperrene (A), etter at vi har fjernet de gamle takplatene og de råteskadede kryssf nérplatene under dem. De nye sperrene setter vi med en avstand på 60 cm, målt fra senter til senter.

2

Så legger vi mer isolasjon (L) i taket. De to lagene sperrer ligger på kryss, så vi må arbeide i to etapper. Først fyller vi opp til overkanten av de gamle (A). Så legger vi et nytt lag mellom de nye (B), men ikke mer enn at det er 5 cm luft over.

Fordi sperrene sitter med 60 cm senteravstand, passer 57 cm brede isolasjonsmatter i bredden.

3

Kantene på taket lukkes med et forkantbord (N) nederst, og det nederste vindskibordet i hver side (D). Forkantbordene og første vindskibord flukter med overkanten på de nye sperrene, neste vindski settes 7 cm høyere.

4

Kryssfinérplatene (E) festes på tvers av sperrene. NB! Dette er et dansk tak, uten vindsperre. I Norge legger vi vindsperre (R) oppå isolasjonen, og lekter opp luftingen på 5 cm med klemlekter (P) oppå vindsperren.

02
Belegg og profiler 8 Trinn

Så er vi klar for takbelegget - eller rettere sagt takbelegget og alle de andre elementene som leder vekk vann fra taket.

Vi begynner nede ved takfoten, der vi skrur rennejern på forkantbordene og legger takfotbeslaget ned over dem.

Ute i sidene skrur vi først det ytterste vindskibordet utenpå det innerste, forskjøvet oppover, slik at takbelegget kan fortsette opp langs vindskiene, og skjøten mellom belegg og tre dekkes av et beslag oppå vindskiene.

For at takbelegget ikke skal knekkes for hardt opp, setter vi en trekantlist i overgangen fra takflaten til vindskien.

Dermed er vi klar for belegg, spiker og taklim. Og da går det fort.

1

Ved takfoten skrur vi rennekroker på forkantbordet. De fordeles jevnt, med maksimalt 90 cm mellom dem, med et fall på 2 mm per meter. Langs hele kanten festes takfotbeslaget (M) med pappspiker. Ytterste vindski (F) og trekantlist (G) skrus på.

2

Vi skjærer opp flere lengder (H) samtidig, slik at vi kan legge dem ut og klebe dem sammen uten for mange stopp. Lengdene rulles ut og skjæres på mål med en stor hobbykniv. Skjær etter en metallskinne som plasseres etter en vinkel.

3

Så er det tid for å legge belegget. Begynn til høyre, sett nedenfra, og rull ut første lengde slik at du har en klebende kant på undersiden ved vindskien. Spikre lengden i kryss langs takryggen med spiker for hver 6 cm. Lim lengden til vindskien.

4

Fortsett med de to siste kantene på første lengde. Ved takfoten skjærer du et skrått snitt i overlappingen, trykker ut to striper taklim på beslaget og presser lengden ned over det. Trekk av folien på langsiden og krysspikre kanten i klebeflaten.

5

Neste lengde plasseres, slik at den forklebede kanten på undersiden ligger over nabolengdens spikrede kant. Når de tre andre kantene er festet som første lengde, kleber du overlegget sammen ved å trekke av foliestrimmelen.

Folien trekkes ut av skjøten, slik at de to forlimte flatene møtes.

6

I begge sider sikres taket ekstra med en stripe hellimt belegg (J), etter at det første laget er spikret i kanten. Trekk folien halvt til side på den smale strimmelen, og spikre den blottede kanten fast på vindskien. Trekk en krittstrek langs kanten.

7

Brett strimmelen (J) over vindskien, og legg på tre striper lim på det nederste laget belegg (H), innenfor krittstreken. Trekk deretter av folien, og trykk strimmelen fast i limet. Når begge sider er klare, limes en tredje strimmel på oppå.

8

Bank vindskibeslaget (K) ned over vindskibordet (F), og fest det med aluminiumsspiker. Beslagene er ganske korte, og du begynner nedenfra, der du lar det første beslaget stikke 1 cm utover enden av vindskibordet.

Med beslaget på vindskien har du dekket de siste av spikerne som holder belegget.

03
Takrennen 6 Trinn

Flotte takrenner av metall fikk for flere år siden en konkurrent i billigere og enkelt oppsatte takrenner av plast. Men fordi metall både er mer holdbare og ikke veldig mye dyrere, er det takrenner i metall som de fleste fortrekker å bruke.

Et godt eksempel er disse galvaniserte ståltakrennene som vi setter opp her. Takrennene er enkle å sette opp, og du trenger absolutt ikke å være håndverker for å oppnå et flott resultat. Du skjærer til renner og nedløpsrør med en vanlig baufil, og alt spennes sammen eller skjøtes med en spesiell fugemasse.

1

Takrennen kappes i ønsket lengde med en vanlig baufil med fintannet blad. Du skal ikke skjære i verken renner eller rør med vinkelsliper; metallet blir så varmt at galvaniseringen ødelegges permanent, og takrennene ruster.

2

Hullet i bunnen av takrennen tegner du gjennom tutstykket, slik at du sager det riktig - helst rett over nedløpet. Tutstykket stikkes inn i tagrennens fals og vippes på plass. Dermed kan du merke opp for hullet med en sprittusj.

3

Du skjærer hullet i takrennen med to skrå snitt, ett fra hver side. Også her bruker du baufilen. Med en tang bøyer du de ytterste 5 mm av kanten ut, slik at vann ikke vil renne ut av rennens underside, men ned i nedløpsrøret.

4

Sett på plass tutstykket på rennen. Trykk det ned mot rennen mens du presser flikene rundt rennens bakkant - mer skal ikke til.

5

Rennen lukkes med endestykker. Legg en stripe fugemasse innvendig i takrennen, langs endekanten. Dytt endestykket inn i falsen på rennens forkant, press den ned i fugemassen og lås den ved å vri flikene rundt bakkanten.

6

Takrennen legges i rennekrokene, vris til den griper tak i bakkanten og vris så ned til den også fanger krokene i forkanten.

04
Nedløpsrøret 3 Trinn

Når takrennen er ferdig og lagt på plass i rennekrokene, mangler du bare å sette opp nedløpsrøret med de bøyingene og skjøtestykkene den trenger.

Vi begynner med å sette to rørholdere på veggen, rett nedenfor tutstykket - og ovenfor nedløpet. Bruk alltid to eller flere holdere, slik at røret sitter stabilt.

Røret skjøtes - øverst med to like bøyer og gjerne et mellomstykke som fører røret inn mot veggen, og nederst med et eventuelt sokkelkne, som fører røret til avløpet i bakken.

1

Tutstykkets plassering fører du inn på veggen med en vinkel. Slå en loddrett strek i punktet, og skru to rørholdere på veggen i streken. Bruk skruer som blir pene på beslaget.

2

Delene stikkes inn i hverandre slik at vannet hele tiden ledes inn i neste rør. Oppe bruker du to bøyer og et mellomstykke skåret ut av nedløps røret. Nederst tilpasser du nedløpsrøret til avløpet ditt.

TIPS: Prøv alt, før du skjærer til lengden.

3

Sett nedløpsrøret i rørholderne, som trykkes sammen rundt røret. Lås rørholderne rundt rørene med de låsekilene som følger med dem.

TIPS: Skal vannet bare føres ut på bakken, avslutter du med en tut på røret.

Materialer

Belegg og inndekking (fra Icopal):
• Topsafe (1 x 7 m), svart (H)
• Topsafe strimmel (0,3 x 7 m), svart (J)
• Taklim
• Pappspiker
• Takfotbeslag av aluminium (M)
• Inndekkingsprofiler i aluminium (K)
• Aluminiumspiker til aluprofilene

Takrenne (galvanisert fra Icopal):
• Renne med endestykker (100 mm)
• Konsolljern (rennejern) (100 mm)
• Tutstykke og nedløpsrør (75 mm)
• To bøyinger (75 mm)
• Sokkelkne og brønnkrage (75 mm)
• Rørholdere med 5 x 25 mm skruer
• Fugemasse (f.eks. Sikaflex 11FC)

Dessuten:
• 48 x 48 mm taksperrer og klemlekter
• Isolasjonsmatter, her 57 cm brede (L)
• 15 mm takkryssfinér (E)
• 22 x 148 mm trykkimpregnert furu til vindskier og forkantbord (D, N)
• 22 x 98 mm trykkimpregnert furu til de ytterste vindskiene (F)
• Trekantlister (G)
• Skruer: 5 x 50, 5 x 80 og 6 x 150 mm

Spesialverktøy

• Platesaks (til å klippe aluprofiler)
• Hobbykniv med krummet blad (evt.)

Tidsforbruk

1 helg

Pris

Takbelegg m.m.: Ca 200 kroner per m2. Sperrer, kryssfinér, isolasjon m.m. : Cirka 300 kroner per m2. Takrenne (5 m) med nedløpsrør: Cirka 1500 kroner

Tegning

Tett med takbelegg og profiler

Den store takflaten dekker takbelegget alene, men langs kantene skal belegget gjøre jobben sammen med vindskier og aluminiumsprofiler for å sikre at det ikke kan renne inn vann under takbelegget.

Tett med takbelegg og profiler

Slik legges takbelegg - lengde for lengde

Prinsippet med Topsafe, er at lengdene klebes og spikres fast, og at alle spikrede kanter dekkes av takbelegg som bare klebes på. Når alle de hele lengdene (1-5) er lagt, er spikerne i overlappingene dekket. Men spikerne ved vindskiene og langs takryggen gjenstår. De dekkes derfor med smale strimler hellimt belegg (6-8).

Slik legges takbelegg - lengde for lengde

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Takbelegg