Skift trapesplater på en helg

Alle plasttrapestak blir nedslitt etter hvert. De blir skjøre, utette og stygge – og lyset får problemer med å trenge gjennom. Ved å skifte det gamle taket holder du ikke bare vannet ute. Du slipper også inn lys under takoverbygget.

Intro

I denne gjør det selv-veiledningen lærer du å skifte trapesplater.

I artikkelen kan du lese om de forskjellige variantene av trapesplater, og vi viser deg også hvordan du:

 • avmonterer det gamle taket
 • sjekker den underliggende konstruksjonen. Eventuelle skader skal nemlig utbedres.
 • måler opp og monterer de nye platene
 • beskytter bjelkelaget

Veiledning

01
Av med det gamle taket 3 Trinn

Det er mange skruer i et tynt plast­ trapestak. De sikrer ikke bare at taket blir liggende, men også at det ikke klaprer når det blåser. Bakdelen er at de skaper merarbeid når taket skal skiftes.

Når skruene er rustne og har sittet i taket i en årrekke, kan de være vanske­ lige å fjerne. Ofte vil skruesporet øde­ legges når du prøver å skru dem opp, og mange av dem vil også knekke. Det kan derfor bli nødvendig å kutte dem med en vinkelsliper, eller å knekke dem med en tang på taklektene.

1

Begynn med å ta av dekklister og andre inndekninger som ligger oppå takplatene. Pass på at du får ut alle spiker og skruer.

2

Skrumaskinen har best mulighet for å “bite seg fast” i sporet på de rustne skruene med en helt frisk bits og et fullt oppladet batteri.

3

Når du har løftet av takplatene, sitter alle de knekte skruene igjen i lektene. Du kan skjære dem vekk. Men det enkleste er å knekke stumpen ved å bøye den frem og tilbake med en god tang.

02
Sjekk underliggende konstruksjon 4 Trinn

Når alle skruer og plater er fjernet, er det en god idé å se over den bærende konstruksjonen og sjekke den for råte og andre skader. Eventuelle skader skal nemlig utbedres før de nye platene monteres. I vårt tilfelle var avstanden mellom de eksisterende sperrene så stor, at vi valgte å legge inn ekstra sperrer. I tillegg fant vi en enkelt lekt med et råttent stykke som måtte skiftes.

1

Vi plasserte sperren under lektene nedenfra. I den ene enden kunne vi stikke sperren inn over den eksisterende svillen og feste den ved hjelp av skruer og et beslag.

2

Sjekk de eksisterende lektene og den øvrige konstruksjonen for råte og skader. Stikk i treverket med en syl eller en liten skrutrekker. Er det myke punkter, som i dette tilfellet, skal stykket skiftes.

3

Vi skjærer vekk det råtne lektestykket. Legg snittet på midten av sperren, slik at den nye lekten har noe å hvile på. Kan det la seg gjøre, er det en fordel at den nye lekten hviler på minst tre sperrer.

4

Legg den nye lekten på plass, og skru den godt fast. Ved endeskjøtene vinkles skruene mot hverandre, slik at lektene blir trukket helt sammen.

03
Oppmåling og montering 6 Trinn

Nå er takkonstruksjonen klar for nye plater. Det er en fordel hvis platene kan legges i ett stykke. Hvis de er for korte og du er nødt til å skjøte dem, skal skjøten plasseres over en lekt og overlappe den tilstøtende platen med minimum 15 centimeter.

Platene legges med et overlapp på minst en bølge over naboplaten. Overlappingen kan gjerne også være større. For å feste platene, bruker vi plateskruer med en myk skive/hatt, som skrus gjennom toppen av en bølge.

1

Mål opp takflaten, slik at du vet hvor mange og hvor lange plater du skal bruke. Plasttrapesplater finnes i lengder på opptil cirka seks meter, og dekker typisk omkring en meter i bredden.

2

Den letteste måten å skjære de tynne plasttrapesplatene på, er med en vinkel­ sliper med en tynn kutteskive. Du kan også bruke en fintannet sag, men det er vanskeli­ gere og krever også god understøtting.

3

Vent med å kappe platene til de er lagt på plass. Er det ikke plass, må du skjære dem til på mål før du legger dem.

4

Legg 2-3 plater på plass med ønsket overlapp, før du begynner skru dem fast. Det gjør det mulig å rette opp platene, slik at de ligger vinkelrett på huset eller sperrene før du fester dem.

5

Bruk en vinkelsliper med en ny kutte­ skive når trapesplatene skal tilpasses mot vindskiene. Sørg for at lengden passer med takrennen, og bruk eventuelt en lang, rett planke som anlegg, så snittet blir helt rett.

6

Skumtetningsklosser sikrer at vind, snøføyk og løv ikke trenger inn under taket. Det letteste er å trykke klossene på plass nedenfra, før takplatene skrus fast i den ytterste lekten.

Materialer

 • Trapesplater
 • Monteringsskruer
 • Impregnerte terrassebord
 • Dekkbord
 • Skumklosser
 • Diverse beslag og skruer

Til reparasjonen brukte vi også:

 • Impregnert 48 x 98 mm
 • Ekstra sperrer
 • Utvekslinger

Tidsforbruk

En helg.

Pris

Cirka 2500 kroner for 10 m².

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste er å montere alle skruene, slik at de ikke klemmer taket. Fjerningen av det gamle taket kan også være litt kronglete.

Tips & Triks

Husk å beskytte vindskiene

Det er flere muligheter når du skal tette igjen mellom vindskiene og takflaten. Du kan velge å bruke et tradisjonelt toppbord, et såkalt isbord, eller du kan lage en løsning med et beslag, som du får kjøpt til formålet.

Hvilken løsning som velges, varierer fra tak til tak. Det avhenger blant annet av hvordan profilen på takkledning møter vindskien. Dekker du ikke til toppen av vindskiene, vil det trenge inn vann mellom vindskiene og takflaten.

Det tradisjonelle toppbordet monteres 2/3 inn over taket og dekker overgangen mellom tak­ flaten og vindskien.

Et smalt beslag med dryppkant beskytter vindskien på overkanten og leder vannet litt inn på takflaten.

Et litt bredere beslag med drypp­ kant leder vannet et godt stykke inn på takflaten, i tillegg til at det beskytter vindskien.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Takplater