Nedløpskum på takrennen

Når regnvannet skal ledes fra takrenne til nedløpsrør, krever det en nedløpskum. Se her hvordan eksperten monterer den, slik at den slutter helt tett.

Hullet skal ha en ordentlig størrelse, og nedløpskummen skal limes godt fast til takrennen.

Intro

Slik! – skal det gjøres

Takrennene er en viktig del av huset ditt: De skal sikre at regnvannet ledes sikkert vekk, slik at det ikke oppstår skader på fasaden til huset. I en tid med stadig stigende regnmengder, har takrennenes betydning også steget. I dag har 125 mm brede renner nesten helt overtatt for de smalere 100 mm.

En vesentlig detalj i takrennesystemet, er hullet fra rennen til nedløpsrøret. Det har skjedd at huseiere bare har boret ti hull i rennen, og deretter satset på at vannet skulle finne veien selv. Det gjør det også, men løv og skitt følger med, hullene tettes etter hvert til, og takrennen flommer over når det virkelig begynner å regne.

Eksperten viser deg her hvordan du gjør det riktig. Rennen vår er i sink, men metoden er den samme i sink, stål og plast: Finn ut hvor ned-Gjør løpet skal kobles på rennen. Merk opp sentrum, og mål ut fra dette merket slik at du kan sage et ellipseformet stykke av rennen. Da dekker kummen området rundt hullet, og vannet kan renne fritt.

Veiledning

01
Slik gjør du 6 Trinn

1

Dette skal du bruke: Nedløpskum, lim, servietter til rengjøring av renne og nedløpskum, baufil og takrenne. Merk rørskålene av skum på bukkene. De skåner takrennen når du skal sage.

2

Mål ut fra sentrum av ned-løpet, altså der du har målt at nedløpet skal kobles på rennen. Mål 4 cm til hver side fra sentrum (gjelder både 75 og 90 mm nedløpsrør).

3

Skjær ut med en baufil. Skjær i 45° vinkel fra merkene, inn mot sentrum fra begge sider, slik at du lager et ellipsehull.

4

Nå har du et ellipseformet hull. Fjern det utskårede stykket, men pass på fingrene - kantene er knivskarpe.

5

Legg lim hele veien rundt hullet. Hold 15 mm avstand til kantene på ned-løpskummen. Ellers risikerer du at limet blir klemt ut på rennen etterpå.

6

Hekt kummen på baksiden av rennen. Klikk den fast på forsiden etterpå. Merk deg at kummen sitter mellom to rennekroker for å sikre stabiliteten. Ferdig!

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...