Takrennene er en viktig del av huset ditt: De skal sikre at regnvannet ledes sikkert vekk, slik at det ikke oppstår skader på fasaden til huset. I en tid med stadig stigende regnmengder, har takrennenes betydning også steget.