Takrenne på noen få timer

Moderne takrenner kan settes lynraskt opp, ettersom de verken skal loddes eller limes. Etter at du har satt opp rennekrokene riktig med litt fall, er det kun et spørsmål om å kappe rør og renner, før du til slutt klikker delene sammen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 timer
Pris
3000 kroner
Takrenne

Takrennen er laget i deler som kan klikkes sammen. Det gjør monteringen enkel.

Intro

I denne artikkelen setter vi opp takrenner, og det er det gode grunner til. Hvert eneste år renner det nemlig hele 100.000 liter regnvann gjennom takrenner og nedløpsrør på et vanlig hus. Hvis takrennene ikke fungerer, kan vannmengden gjøre stor skade.

Heldigvis er det enkelt å montere moderne takrenner, som verken skal loddes eller limes – i stedet kan du nøye deg med å klikke dem sammen. Den eneste riktige utfordringen er å montere rennene med riktig fall.

Felles for moderne takrenner, er at de settes sammen og monteres med et minimum av verktøy. Det gjelder uansett om du velger en takrenne av metall eller kunststoff.

Her har vi valgt å bytte ut en gammel plasttakrenne med en moderne utgave fra Lindab.

Heng med, og se hvordan du også kan bytte ut takrennene hos deg.

Et enkelt system

Takrennesystemet fra Lindab (og andre leverandører) gjør det til en lek å montere nye takrenner. Du skal kun bekymre deg om å kappe renner og rør i riktige lengder. Etterpå klikkes takrennene bare sammen.

Rennekroken kan justeres og skrus bare fast.

To lengder takrenne skjøtes med klikkbeslag.

Tutstykket til nedløpsrøret kan klikkes på.

Endebunnen settes på med et par hammerslag.

Veiledning

01
Rennekroker 7 Trinn

De gamle takrennene fjernes. Hvis de har sittet på kantbord, bør du rense bordene og sjekke om de må skiftes. De har vært skjult bak takrennene i mange år. Fukt og skitt kan ha brutt ned treet. De nye rennekrokene settes opp slik at takrennene får et svakt fall mot nedløpsrøret. Fallet skal være minst 1-2 mm per meter. Rennene skal også vippes, slik at forkanten er litt lavere enn bakkanten. Hvis du er nøye med monteringen av de nye rennekrokene, blir resten mye enklere.

1

De gamle rennekrokene fjernes. Her har de sittet på et kantbord. Vi renser bordet og sjekker at det er fritt for råte.

2

Vi monterer først den ytterste kroken, den som er lengst vekk fra taknedløpet. Kroken monteres uten at den bøyes først - ifølge produsenten kan den kun bøyes to ganger uten å knekke.

3

Den øverste delen bøyes ned, slik at forkanten på rennen kommer til å sitte 6 mm lavere enn bakkanten.

4

Rennekroken har en tapp som kan settes fast i en slisse. Det er åtte hakk i slissen. Vi finner det hakket som gir oss den riktige vinkelen på rennekroken.

5

Den lille tappen på rennekroken presses frem, slik at kroken holdes i riktig vinkel. Bruk en skrutrekker til å bøye tappen med.

6

Så merker vi opp til resten av rennekrokene, som settes med jevn avstand. Med disse justerbare rennekrokene kan det være opptil 120 cm mellom hver krok - mellom tradisjonelle kroker skal det være maksimalt 60 cm.

7

Snoren holdes stramt mens resten av rennekrokene skrus fast og bøyes i vinkel. Takrennekrokene skal kun akkurat røre snoren når de monteres.

02
Sett opp takrenner 8 Trinn

Når takrennekrokene er satt opp riktig, er det tid for å montere takrennene. Første skritt i prosessen er at rennene kappes i så lange deler som mulig. Kreves det skjøter, er det dog enkelt å fikse med spesielle skjøtebeslag.

Det skal også monteres nedløpstuter på rennene, og det skal lages hull i bunnen av rennen der tuten plasseres, slik at vannet kan renne ned i nedløpsrøret.

1

Etter at rennekrokene er montert, kan du tydelig se høydeforskjellen når du sikter fra enden, som her. Nå er det tid for å montere takrennene.

2

Først kappes rennene. Du kan kjøpe renner i 3 og 6 meter lange lengder. Det er ikke noe problem å skjøte to renner, men bruk lange ubrutte renner der du kan. Kapp rennene med en baufil.

Viktig! Ikke bruk en vinkelsliper når du kapper takrennen. Varmen fra slipeskiven ødelegger galvaniseringen på takrennen, slik at den kan ruste i kanten.

3

To takrenner skjøtes sammen med et skjøtebeslag. Det settes først på rennenes bakkant, med det lille hakket midt på beslaget midt i skjøten mellom rennene.

4

Lag en oval åpning i takrennen. Med en tang bøyes kanten på det ovale hullet ned, slik at det blir en dryppkant. Den skal sikre at alt vann renner ned i nedløpsrøret.

5

Passer hullet til tutstykket? Sett et tutstykke på rennen, og sjekk om det ovale hullet har passe størrelse. Er hullet for lite, bør du utvide det.

6

Tutstykket er både enkelt og raskt å sette på. Først settes det fast på bakkant av takrennen. Deretter kan det låses ved å vippe opp et låsebeslag over forkanten av rennen.

7

Monter rennene i rennekrokene. Ta deg god tid til dette skrittet. Når du er fornøyd, holdes rennen med tappen på takrennekroken. Husk at du kun kan bøye tappene et par ganger.

8

Endebunnen er selvlåsende. Den trykkes først på plass med håndkraft. Når den sitter riktig, skal den bankes på plass med en gummihammer.

03
Sett opp nedløpsrør 3 Trinn

Du har satt opp rennekroker og takrenner. Nå er tiden kommet for å montere nedløpsrørene og feste dem på veggen.

Begynn med å sette nedløpsrørene på tutstykkene, og finn ut hvor rørholderne skal festes på veggen. Deretter skrus rørholderne fast, og nedløpsrøret kan settes fast med et låsebeslag.

Til slutt skal du teste om takrennene har ønsket fall, ved å fylle vann i dem.

1

Nedløpsrøret settes fast med rørholdere. De skrus fast med galvaniserte skruer. Hvis holderne skal sitte i murstein eller betong, brukes både plugger og skruer.

2

Nedløpsrøret festes i rørholderen. Her gjøres det med et låsebeslag som forsiktig bankes på plass. Bruk eventuelt en liten bankekloss.

3

Så gjenstår kun å sjekke om ting virker etter hensikten. Bruk en hageslange til å sprøyte vann på taket, slik at du kan se hvordan vannet renner ned fra taket og havner i takrennen.

Materialer

 • Takrenner (her 125 mm)
 • Skjøtestykker (her type RSK)
 • Justerbare rennekroker (her type SSK)
 • Endebunn (her type RGT)
 • Nedløpsrør (her 75 mm)
 • Tutstykker (her type SOK)
 • Bøyer (her type BK45)
 • Mellomstykker (her type MST)
 • Rørholdere (her type SSVH til tre)
 • Brønnkrager (her type BROK)

Tidsforbruk

Cirka 5 timer.

Pris

En takrenne på 10 meter med to nedløpsrør og skjøtestykker koster cirka 3000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Dette er nokså enkelt, men det er viktig med et godt vater.

Video

Helt rett snitt i takrennen

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...