Forbered takrennen til villere vær

Takrennene våre har fått mer å slåss mot enn de ble laget for. Regnet faller tettere, og fosser vannet over kanten på rennene, kan det skape kostbare skader. Heldigvis er det mye du kan gjøre selv for å få vannet til å ende opp på riktige sted.

Intro

Takrennene dine er i ferd med å bli overarbeidet. Ikke bare har total nedbørsmengde steget jevnt de siste drøyt hundre årene, men været har også blitt mer ekstremt. Voldsomme skybrudd er blitt en stadig tilbakevendende utfordring for takrenner og nedløpsrør, og flere av oss har innsett at takrennene våre ikke henger med på nedbørsmengden i perioder.

Vedlikehold lønner seg

Når det skjer, og vannet renner over, kan det føre til kostbare fuktskader på husene våre. Heldigvis er dette et problem du kan gjøre noe med, uten at det koster det store.

Selv om du i verste fall kan bli nødt til å skifte takrenner og få gravd opp til et nytt avløp, kan du ofte klare deg med mindre.

I første omgang å holde rennene i god form. Er ikke det nok, kan løsningen være å legge nye renner i de gamle krokene – eller å flytte nedløpsrøret.

Skift til et større system

Skal du likevel skifte takrenner, er det kanskje smart å gå opp en størrelse, selv om det krever nye rennekroker. Selv om takrenner i størrelse 11 kun er 1 cm bredere enn størrelse 10, tåler de nesten femti prosent mer vann

Når vannet fosser over kanten på takrennene...

... kan det føre til alvorlige og kostbare skader. Du risikerer frostsprengt murverk, råttent treverk og sopp inne i huset. Det kan veldig fort koste mange ganger mer enn det koster å bytte ut eller forbedre de gamle takrennene.

Nedløpets plassering er avgjørende

Du kan ofte utnytte takrennene mye bedre ved å tilføye flere nedløp, eller bare ved å flytte på nedløpene - uten å tilføre flere.

Sitter det ett enkelt nedløpsrør helt ute i den ene enden av takrennen, må vannet fra hele taket passere gjennom rennen rett før nedløpet. Men hvis du flytter nedløpet til midt på takrennen, deler du opp taket i to halvdeler. Nøyaktig samme takrenne kan derfor håndtere dobbelt så mye vann.

De fire tegningene viser hvor stor takflate du i dag kan forvente at takrenner i størrelse 10 og nedløpsrør på 75 mm kan klare - og som du ser, avhenger det helt av hvor du plasserer nedløpene.

Med ett nedløp plassert i hjørnet, kan rennen håndtere 64 m² tak.

Med to nedløp plassert i hvert sitt hjørne, kan rennen håndtere 128 m² tak.

Med to nedløp plassert optimalt, kan rennen håndtere 170 m² tak.

Veiledning

01
Strategi 1: Hold renne, nedløp og avløp i god stand 3 Trinn

Den enkleste måten å gjøre takrennene klare for store regnskyll på, er ved å holde dem i god stand. Rens dem for løv, kvister og annen skitt, hold silene over nedløpet åpne, og sørg for at nedløpet og avløpet ikke inneholder mose, oppsamlet sand eller annet som tetter rørene. Er det hull, sprekker eller feil fall på rennene, bør det fikses raskt.

1

Takrennene skal ren­ ses jevnlig, så vannet passerer fritt gjennom dem. Hold også øye med eventuelle rister og siler, som skal holde løv unna, og husk å sjekke jevnlig at avløpsrørene ikke tettes til.

2

Takrennen lappes på få minutter med en lapp av bitumenteip, hvis den er blitt lekk. Det holder nok ikke i lengden, men renser du stedet godt for skitt og fett, kan reparasjonen holde i noen år.

3

Ved å sette inn et nytt rennestykke der rennen er skadet, sikrer du at reparasjonen vil holde mange år fremover. De fleste systemer skjøtes med en gummipakning eller litt egnet lim på et skjøtestykke.

02
Strategi 2: Sett en ny takrenne i gamle kroker 3 Trinn

Du kan kanskje sette mer effektive takrenner i de gamle rennekrokene dine. Plastmo reklamerer med at de har takrenner som kan romme 15 prosent mer vann. Er du heldig, kan du få bedre kapasitet uten å bytte rennekroker. Men husk at det ikke bare er krokene som skal passe. De nye rennene må også passe under takfotbeslagene.

1

De gamle renne­ krokene sjekkes nøye når den gamle rennen er fjernet. Det skal være et jevnt fall mot nedlø-pet, slik at vannet ikke samler seg noe sted. Om nødvendig bøyes rennekrokene på plass.

2

Den nye rennen tilpas­ ses og legges på plass. Rennen har større kapasitet til samme størrelse rennekroker. Rennene forbindes ved hjelp av skjøtestykker som griper over de to endene som møtes.

3

Rennekrokskapsler klikkes på de gamle rennkrokene, slik at hele takrennen ser ny ut, selv om du lar de gamle rennekrokene sitte. Er krokene festet under taksteinene, er dette en smart løsning.

03
Strategi 3: Flytt nedløpene, eller lag flere nedløp: 3 Trinn

Du kan gjøre takrennene mer effektive ved å tilføye et nedløp - eller ved bare å flytte nedløpene. Er takrennene i god stand, er dette ofte en overraskende god løsning, fordi du ved å flytte nedløpet deler inn vannet i mindre porsjoner. Det er enkelt å sette inn nytt nedløp og tette det gamle hullet, men husk også at fallet skal passe det nye nedløpet.

1

Den klassiske måten å lage hull til nedløpet i takrennen. Fra midten av nedløpet lages et merke 4,5 cm ut til begge sider og opp mot kantene. Deretter sager du gjennom de fire punktene med en baufil.

2

Tutstykket limes på rennen, eller klikkes på med en gummipakning mellom. Bruker du limvarianten, er det viktig å rense flatene grundig rene for fett først, gjerne med spesielle renseservietter.

3

Nedløpet settes på med bøyer, melloms tykker og beslag. Det vanligste har vært å bruke 75 mm nedløps-rør, men med stigende regnmengder, er det kanskje smart å gå opp til 90 mm.

04
Strategi 4: Bytt ut takrennen med et større system 3 Trinn

En gjennomført løsning, er å bytte til større takrenner. Det vil normalt bety å gå fra takrenner i størrelse 10, til et helt nytt sett renner med nye rennekroker i størrelse 11. Størrelse 12 brukes mest til store bygninger, som boligblokker. I tillegg til nye kroker, skifter du også nedløpsrør, fra 75 til 90 mm. Dermed øker du kapasiteten med cirka femti prosent.

1

Rennekrokene skrus på forkantbordet, etter at de gamle krokene er fjernet. Hvis du skal bytte takfotbeslag også, kan det hende du må gjøre et lite inngrep i taket. På bildet er det ikke noe takfotbeslag.

2

Den nye rennen legges på plass etter at du har tilpasset den i lengden og skåret hull til nedlø-pene. Med en bredde på 112 mm, ser den ikke veldig mye større ut enn forgjengeren, som var 102 mm bred.

3

De nye nedløpsrørene skrus fast. Der du tidligere som oftest ville nøyd deg med et 75 mm rør, kan du fremtidssikre deg ved å gå opp til 90 mm.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...