Slik plasseres takrennekroker

Når du skal sette opp rennekroker til takrennen, kan du trygt plassere dem vannrett. Vannet vil nok likevel finne veien til nedløpet. På denne prøvemonteringen vil fagmannen vise deg hvordan han lett sikrer seg at takrennen vil komme til å sitte vannrett.

Når du skal sette opp rennekroker til takrennen, kan du trygt plassere dem vannrett. Vannet vil nok likevel finne veien til nedløpet. På denne prøvemonteringen vil fagmannen vise deg hvordan han lett sikrer seg at takrennen vil komme til å sitte vannrett.

Det er viktig at du først plasserer én rennekrok i den ene enden og én i den andre. Sørg for at disse to sitter i samme høyde. Bind fast en snor mellom de to krokene, og stram den godt. Dermed skulle det være enkelt å få de midterste krokene plassert riktig.

Men det som ofte skjer er at man kommer til å trykke snoren litt ned hver gang man monterer en ny rennekrok. Og skjer det over en lengre strekning, vil ikke krokene bli sittende vannrett.

Fagmannens lille knep er å plassere en liten trebit mellom snoren og de to krokene. Den lille trebiten er et par millimeter tykk. Dermed sitter snoren et par millimeter under riktig høyde.

Når man nå skal sette opp de øvrige rennekrokene, behøver man altså ikke å plassere dem på selve snoren, men et par mm over den. Med denne teknikken er man sikker på at snoren forblir vannrett under hele arbeidet, og at takrennen derfor vil komme til å sitte helt vannrett.

    Akkurat nå leser andre ...