Plassering av rennejern

Skal du sette opp helt nye rennejern, er det nødvendig å vite hvordan de skal plasseres i forhold til taket som senere skal monteres.

Start med å legge opp en enkelt stein, så du kan se hvor takrennen skal sitte.Fagmannen skal undersøke den optimale høyden og avstanden for takrennen. Under taket skal det senere plasseres et takfotbeslag.

Derfor settes det et lite stykke beslag inn under taket.Nå kan han plassere takrennen med rennejernet inn under takfotbeslaget og se hvor den skal sitte. Det må ikke være for lang avstand fra taket til takrennen.

Det er en god tommelfingerregel at takfotbeslaget helt nøyaktig er på høyde med takrennens øverste kant. Det skal likeså være en avstand på et par centimeter mellom takfotbeslaget og den bakerste kanten på takrennen.

Fagmannen markerer hvor rennejernet skal bøyes. Nå kan man ved hjelp av markeringen få alle rennejernene til å sitte med samme avstand og høyde langs hele taket.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Takrenner