Legg et klassisk teglsteinstak

Teglsteinstak er helt enkelt lekre. De pryder alt fra kirker og herregårder til flotte tak på eneboliger og hytter, og det er ikke uten grunn. Tegl har nemlig en fantastisk holdbarhet, og hvis du har lyst på et gjør det selv-prosjekt av den store typen, viser vi hvordan du legger et tak slik at det holder de neste 100 år.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
Fra 300 kr/m2

Intro

Det er noe fascinerende ved å se en tømrer legge et nytt teglsteinstak. Prosessen minner om et stort puslespill, der steinene til slutt danner et klassisk og bunnsolid tak.

Det er en stor jobb, som stiller store krav til utførelsen, og derfor hyrer de fleste som regel inn fagfolk til jobben. Men har du pågangsmot nok til å gyve løs på et omfattende gjør det selv-prosjekt, er det ingen umulig jobb. Du skal bare vite hvordan prosjektet skal gripes an.

Vi viser deg hvordan hele taket legges, etter at det er isolert og er klart for undertak. Deretter gir vi oss i kast med alt fra oppklossing av takfot og innfesting av nederste rekke stein, til festing av mønestein og avslutning i gavlene.

Vi viser også hvordan du binder fast teglsteinene og hvordan du holder på dem når de skal lirkes inn i en rekke mellom andre steiner.

Holder i 100 år
Med mindre du flytter ofte, kommer du sannsynligvis ikke til å legge så mange flere tak i ditt liv, ettersom levetiden på et korrekt lagt tegltak er rundt 100 år. Det kan derfor lønne seg å sjekke markedet godt for teglstein og få med deg noen vareprøver hjem, ettersom de finnes i mange varianter. Vi oppfordrer deg dessuten til å leie presenninger i en god kvalitet, slik at du er i stand til å dekke hele taket i tilfelle det kommer et regnvær.

Veiledning

01
Løft hele takfoten 7 Trinn

Takstein er laget slik at de skal hvile oppå hverandre for å ligge rett. Det skaper en utfordring med den nederste rekken, som mangler noe å hvile på. Normalt løses dette ved at den nederste lekten som steinene hviler på settes på høykant, eller bygges opp med en list. Men hvis du er klar for en utfordring, kan du følge beskrivelsen vår her.

Metoden går ut på at takfoten løftes med en skråskåret lekt, som får en tak-med tak fotplate oppå. Du tegner konstruksjonen på bakken, og når lekten er skåret, så passer vinkelen perfekt.

1

Start med å måle avstanden fra underkant av taksteinen til underkant av den knoppen som steinen skal hvile på. Trekk fra cirka 6 cm (tilsvarer steinens utheng over takfoten).

2

Avsett målet du fant på en finérplate slik: Målet settes langs kanten, og en strek (A) slås vinkelrett inn på platen. Deretter slår du en strek (B) parallelt med den første i en avstand tilsvarerende taklektbredden.

3

Fortsett med å avsette mål. Først tykkelsen på klemlistene dine, her er de 25 mm. Slå en strek (C) 25 mm fra kanten. Slå deretter en strek (D) så langt inn som taklekten din er tykk.

4

Avsett taksteinens tykkelse (E) i enden av streken (D). Tegn også opp tykkelsen på en taklekt (F) i hjørnet. Det er den lekten du akkurat har tegnet som du snart skal skråskjære.

5

Nå slår du to parallelle streker (G) og (H) som vist på tegningen. Det grå feltet i hjørnet viser profilen som lekten skal skjæres i. Overfør vinkelen til sirkelsagen, og splitt lekten på langs.

6

Skru den tilpassede lekten på taksperrene. Lekten skrus på så langt ute på sperrene som mulig. Deretter kan takfotplatene legges på.

7

Skru fast takfotplatene. Bruk 25 mm kryssfinér i 30 cm brede lengder, og sag hakk slik at platene ikke stikker over sperrene og danner samlingssted for kondensvann.

02
Avslutt takfoten 4 Trinn

Når fotplaten er skrudd fast, skal du forsikre deg om at eventuelt vann som havner under taksteinene ledes vekk fra takkonstruksjonen, og ikke havner et sted inne mellom takfot og undertak. Det gjør du med en kombinasjon av en vinkelformet aluminiumsskinne - et fotblikk eller takfotbeslag - og et egnet takbelegg. Her brukes et produkt som heter Haloten, som er en fiberduk tettet med tjære. Sammen leder dette vann fra undertaket ned i takrennen. Selve monteringen viser vi her.

1

Spikre fotblikket på takfotplaten. Blikket skal trekkes så langt fram at det er plass til å sette opp både pannebord og fester for takrenne. Her sitter fotblikket 45 mm fra kanten av takfoten.

2

Rull ut butylbånd og sett det fast. Butyl-båndet er en klebemasse som skal sørge for at Halotenduken, som snart kommer på, sitter som den skal og er tett.

3

Sett fast Halotenduken med stifter. Her er en såkalt stiftehammer uovertruffen, men du kan også bruke en vanlig, kraftig stiftepistol. Stiftene skal ned i sperrene, ikke i takfoten.

4

Fjern folien fra butylbåndet, så klebemassen kommer frem. Trykk duken godt ned i massen, dermed holder det tett i mange år. Butyl mister aldri klebeevnen.

03
På med undertak og lekter 6 Trinn

Så skal undertaket av huntonitt legges på. Huntonitt er laget av presset og impregnert trefiber, som leder vekk vann og fukt. Platene leder eventuelt vann ned til takfoten og ned i takrennen.

Undertaket har en stabiliserende virkning, fordi det spikres fast til sperrene. Sløyfene spikres oppå skjøtene for å tette ekstra i bredden. I over- og underkant brukes spesielle beslag for å sikre en god og tett skjøt. Flere typer finnes, her vises en klipsløsning som huntonittbeslag.

1

Legg opp den første Huntonittplaten, slik at den flukter med enden av taket, og støtt den ned mot takfoten. Rett opp så platen ligger riktig, og fest den med et par spiker.

2

Legg på neste plate med 10-15 cm overlapp, og gi den et par spiker så den ikke sklir unna. Spikerne skal ned i de underliggende sperrene.

3

Spikre sløyfer på Huntonittplatene og ned i sperrene, slik at platene blir holdt fast. Sløyfene følger sperrene og gir ventilasjon mellem takkledningen og undertaket.

4

Slå på et par midlertidige taklekter. Lektene trenger du ikke sette på nøyaktig, de skal være for å tråkke på mens du legger på flere huntonittplater.

5

Legg neste rekke plater, og fest dem til den underliggende rekken med beslagene. De gir et overlegg på cirka 10 cm, og hindrer at platene klaprer i vinden, eller at det fyker snø under dem.

6

Merk opp til taklektene, og spikre dem fast. Den brukte taksteinen krever en lekteavstand på 332 mm (med et maksimalt avvik på 10 mm).

04
Legg steinene 7 Trinn

Å legge tak har en stor fordel - du ser at det skjer noe. Og det morsomste er å se at steinene blir lagt. Det er likevel hardt arbeid å få steinene på taket. Så om du ikke har noen dårlige venner du kan lure til å hjelpe deg med jobben, er det en sterk anbefaling å få bilen som leverer taksteinene til å krane dem opp på taket for deg. Sjåføren har sannsynligvis også erfaring med denne typen jobb, slik at han kan hjelpe deg med å fortelle hvordan steinene skal plasseres, sånn at du får mest mulig effektivt arbeid på taket når de skal legges ut.

1

Start med mønebjelken. En lekt skrus fast på langs av mønet med spesielle mønebeslag, som festes ned på sløyfene på begge sider av taket. Deretter kan øverste taklekt settes på.beslaget.

2

Unngå småfugler, løv og snøføyk ved å montere en fuglelist. Den skal sitte så langt oppe at steinene ikke hviler på den, men på fotblikket. Her er det 5-6 cm opp til fuglelisten.

3

De ytterste rekkene stein legges først. De loddrette rekkene stein langs vindskiene skrus fast, slik at du er helt sikker på at de blir sittende. Her er det ingen nabosteiner som kan holde dem fast.

4

Hver annen stein skal bindes fast inne på selve takflaten, mens du skal binde alle steinene i nederste og øverste rekke, samt steiner rundt vinduer og inndekkinger.

5

Fortsett å legge stein. Når den ytterste rekken i hver side er lagt, legges de to nederste rekkene og de tre øverste, før du fyller ut mellom. Slik sikrer du deg at takflaten dekkes jevnt.

6

Steinen vippes inn på plass. Hold steinen som vist. Da får du enkelt lirket den inn i falsen på steinene som allerede er lagt.

7

Når det ligger stein på oversiden, skal du løfte dem litt som vist på bildet, før du dytter den neste steinen på plass. Litt øvelse skal til - men det er jo også mange steiner som skal legges.

05
Monter vindskier 7 Trinn

Når selve takflatene er lagt, så mangler avslutningen ute i sidene. Her er det flere muligheter. Du kan enten velge tradisjonelle vindskibord, med isbord (evt. beslag) oppå. Du kan fortsette steinene over vindskiene med vinklet gavlstein over vindskiene. Eller du kan gjøre som vi viser her: felle inn vindskiene under steinene, hvis du har en type stein som passer. Men har du det, og du velger å gyve løs på utfordringen, kan du få vindskier og stein som passer perfekt sammen. Her kan du se hvordan.

1

Start med å tegne opp. Skru opp vindskibordet så det går helt opp til steinene som vist, og sett merker der hver enkelt stein slutter.

2

Mål hvor dype hakkene skal være. Her er det 24 mm, men sjekk de andre steinene også, slik at du er sikker på at alle innfellingene blir nøyaktige.

3

Tegn opp hakkene. Ta ned vindskien, og strek opp hakkene nøyaktig. Hvert hakk er 24 mm dypt, og går på skrå fra avmerking til avmerking..

4

Skjær ut hakkene. Still inn stikksagen til skråskjæring på 45° (så vindskiene ikke butter mot steinen lenger inne), og sag ut alle hakkene.

5

Noen typer stein kan krangle. De har, som du kan se her, en ekstra “knast” litt lenger inne. Den er du nødt til å lage plass til hvis du skal ha vindskien helt opp på plass. Tegn opp knasten på vindskien.

6

Slik skal vindskibordet se ut fra baksiden. Du kan se det skrå hakket (A) og utstemmingen til knasten (B). Nå gjenstår bare monteringen.

7

Det passer på en prikk. Vindskibordet løftes opp og dyttes på plass før det skrus fast. Hvis det skal males, er det smart å gjøre det før du skrur det fast.

06
Lag mønet 5 Trinn

Når sidesteinene og de tre øverste radene med stein er på plass, er det smart å legge mønesteinene. Det er fordi du fortsatt kan stå på lektene som ennå ikke er dekket av stein, slik at du slipper å skli rundt på glatte takstein. Mønebjelken er allerede lagt, nå skal det kun en inndekking til, som dels skal sørge for en toppventilasjon av taket, og dels holde snøføyk ute. Inndekkingen lages av et mønebånd og tettes med butyl-bånd på øverste rad med takstein. Når mønebåndet sitter, er det bare å feste mønesteinene.

1

Start med å stifte fast mønebåndet, mens du ruller det ut. Bruk en stiftepistol, eller en stiftehammer som her.

2

Fjern baksidefolien, og trykk butylbåndet fast mot toppen av øverste rekke med stein. Det er veldig klebrig, og vil holde seg slik i mange år fremover.

3

Sørg for å lukke helt igjen ved å trykke båndet godt fast ned mot steinene. Noen steiner har en fals i toppen, andre er helt glatte. Men metoden er den samme..

4

Legg på den ytterste mønesteinen, og skru den fast gjennom mønebeslaget. Fest også beslaget i mønebjelken før du legger på de øvrige mønesteinene og fester dem med beslag.

5

Det er ikke sikkert mønesteinene går opp med bredden på taket. Derfor kan mønebeslagene justeres 3-4 cm; det skal være nok til å få det til å gå opp hvis taket ikke er kortere enn 650 cm, som tilsvarer 14-15 mønestein. Til slutt kan du fylle ut og legge de midterste steinene der du har stått. Her skal du bare binde fast hver annen stein.

Materialer

 • Taklekter
 • Avstandslister (sløyfer)
 • Teglstein
 • Mønetegl
 • Sidetegl
 • Huntonittplater
 • Butylbånd
 • Mønebånd
 • Mønebeslag
 • Fotblikk (takfotbeslag)
 • Takfotplater

Tidsforbruk

Allierer du deg med en makker, kan et tak på et lite hus legges i løpet av en ukes tid.

Pris

Teglstein koster fra cirka 300 kroner per kvm, avhengig av type. I tillegg kommer kostnader til undertak, lekter, sløyfer, beslag og annet som hører til.

Vanskelighetsgrad

Du bør være en temmelig habil håndverker for at du skal sette i gang med et prosjekt av dette kaliberet. Et tak skal være tett, derfor er det ikke rom for feil.

Tegning

Legg steinene i riktig rekkefølge

De ytterste steinene på takflaten skal på først. Dels skal de sitte ekstra godt fast, og dels er det de du skal rette inn de øvrige steinene etter når de legges.

Legg steinene i riktig rekkefølge

Tips & Triks

Prisen varierer mye

Helt overordnet finnes det to typer tegltakstein: vingetegl, som så dagens lys helt tilbake på 1500-tallet, og de litt nyere falstaksteinene, som “kun” har litt over 100 år på baken. Begge typer skal legges på et undertak, men i dag bruker de aller fleste falstakstein, fordi utformingen og falsene sikrer at taksteinene danner en helt tett flate. Prisen for en klassisk vingeteglstein starter på cirka 20 kroner stykket, mens en glasert falsteglsten koster fra rundt 35 kroner. Her kan du se noen eksempler på forskjellige typer teglstein til tak:

Engoberte takstein er takstein belagt med en spesiell blanding som består av finkornet leire, mineralske farger og vann. Det gir en smussavvisende, diffusjonsåpen og silkematt overflate, som bevarer fargen. Edelengoberte takstein skiller seg fra engoberte takstein ved at det i det spesielle belegget også er tilsatt pulverisert kvarts, som smelter til glass under brenningen. Resultatet er en smussavvisende, halvblank overflate, som er delvis diffusjonsåpen.

Ubehandlede teglstein er ofte det som forbindes med “klassiske” teglstein. De har samme farge gjennom hele og blir mørkere med tiden.

Glaserte takstein er helt diffusjonstette og veldig smussavvisende takket være et tykt lag glasur. De fås både i høyglans og i mattglaserte utgaver.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Teglstein tak