Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det gamle taket av takstein var etterhvert blitt utett. Ødelagte takstein, råttent undertak og manglendeunderstøtting gjorde at slagregn og fykesnø fant veien inn gjennom utettheter og sprekker. Resultatet var fuktflekker i taket på innsiden. Løsningen på problemet var åpenbar: Taket måtte skiftes.