Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det er noe fascinerende ved å se en taktekker som legger et teglsteinstak. Men før du overveier for alvor om du skal gi deg i kast med en så omfattende oppgave, så skal du vite hvordan det skal gjøres.

Vi har derfor bedt Rene Koluda, som stort sett ikke gjør noe annet enn å legge tak, om å vise hvordan han gjør det i Danmark. Vi kommer inn etter at taket er ferdig isolert, når han starter med undertaket, der blant annet takfoten lages på en annen måte enn du er vant til å se her hjemme. Mens vi helt enkelt bygger opp den nederste lekten, bygger danskene opp hele takfoten.