Tak for de neste 100 år

Et tegltak har historiens vingesus over seg. Slik har takene sett ut i årtusener, og slik vil de nok også se ut i fremtiden. Tegltaket har en fantastisk holdbarhet, og det finnes flere måter å legge det på. Se her hvordan det gjøres på den danske måten.

Intro

Det er noe fascinerende ved å se en taktekker som legger et teglsteinstak. Men før du overveier for alvor om du skal gi deg i kast med en så omfattende oppgave, så skal du vite hvordan det skal gjøres.

Vi har derfor bedt Rene Koluda, som stort sett ikke gjør noe annet enn å legge tak, om å vise hvordan han gjør det i Danmark. Vi kommer inn etter at taket er ferdig isolert, når han starter med undertaket, der blant annet takfoten lages på en annen måte enn du er vant til å se her hjemme. Mens vi helt enkelt bygger opp den nederste lekten, bygger danskene opp hele takfoten.

Deretter følger vi hele arbeidsgangen, og vi går helt tett på med både tekst og bilder der hvor vi vet at jobben er ekstra vanskelig. Oppklossingen av takfot og nederste rekke tegl, festing av møne og avslutning i gavlen er blant det vi går i dybden på. Vi viser også hvordan du faktisk kan binde steinen fast - og hvordan du skal holde på steinen, når du skal lirke den inn i en rekke mellom andre steiner.

Holder i 100 år

Med mindre du etter dette vil geskjeftige deg som taktekker, kommer du nok ikke til å legge så mange flere tak i livet ditt - de pleier nemlig å holde i 100 år. Du blir nok nødt til å flytte, hvis du vil gjøre det én gang til. Derfor er det viktig at du både velger riktig tak til huset ditt, og at du legger det med omhu.

Som det fremgår av bildene, fikk vi vær-problemer underveis. Før du setter i gang, oppfordrer vi deg til å leie presenninger, slik at du kan dekke til hele taket i tilfelle regn.

Veiledning

01
Løft hele takfoten 7 Trinn

Takstein er laget slik at de skal hvile oppå hverandre for å ligge rett. Det skaper en utfordring med den nederste rekken, som mangler noe å hvile på. Normalt løser vi dette enkelt ved at den nederste lekta som steinene hviler på settes på høykant, eller bygges opp med en list. Men hvis du er klar for en utfordring, og vil gjøre det på en “ordentlig” måte, kan du følge beskrivelsen vår her.

Metoden går ut på at takfoten løftes med en skråskjært lekt, som får en tak-fotplate oppå. Du tegner konstruksjonen mens du står på bakken, og når lekten er skåret, så passer vinkelen perfekt.

1

Start med å måle avstanden fra underkant av taksteinen til underkant av den knoppen som steinen skal hvile på. Trekk fra cirka 6 cm (tilsvarer steinens utheng over takfoten).

2

Avsett målet du fant på en fj nérplate slik: Målet avsettes langs kanten, og en strek (A) slås vinkelrett inn på platen. Deretter slår du en strek (B) parallelt med den første i en avstand som tilsvarer bredden på en taklekt.

3

Fortsett med å avsette mål. Først tykkelsen på klemlistene dine, her er de 25 mm. Slå en strek (C) 25 mm fra kanten. Slå deretter en strek (D) så langt inn som taklekten din er tykk.

4

Avsett taksteinens tykkelse (E) i enden av streken (D). Tegn også opp tykkelsen på en taklekt (F) i hjørnet. Det er den lekten du snart skal skråskjære som du akkurat har tegnet.

5

Nå slår du to parallelle streker (G) og (H) som vist på tegningen. Det grå feltet i hjørnet viser den profilen som lekten skal skjæres i. Overfør vinkelen til sirkelsaga, og sag til lekten på langs.

6

Skru den tilpassede lekten på taksperrene. Lekten skrus på så langt ute på sperrene som mulig. Deretter kan kan takfotsplatene legges på.

7

Skru fast takfotsplatene. Bruk 25 mm kryssfinér i 30 cm brede lengder, og sag hakk slik at platene ikke rager over sperrene og danner samlingssted for kondensvann.

02
Takfoten avsluttes 4 Trinn

Når fotplaten er skrudd fast, skal du forsikre deg om at eventuelt vann som havner under taksteinen blir ledet vekk fra takkonstruksjonen, og ikke havner et sted inne mellom takfot og undertak.

Det gjør du med en kombinasjon av en vinkelformet aluminiumsskinne - et såkalt fotblikk - og en egnet takpapp. Her brukes et produkt som heter Halo-ten, som er en fiberduk tettet med tjære. Sammen leder dette vann fra undertaket ned i takrennen. Selve monteringen viser vi her på siden.

1

Spikre fotblikket på takfotsplaten med aluspiker. Blikket skal trekkes så langt fram at det er plass til å sette opp både pannebord og fester for takrenne senere. Her sitter fotblikket 45 mm fra kanten av takfoten.

2

Rull ut butylbånd og sett det fast. Butylbåndet er en klebemasse som skal sørge for at den såkalte Haloten-fiberduken, som snart kommer på, sitter som den skal, og er tett.

3

Fest Haloten-fiberduken med stifter. Her er en såkalt stiftehammer uovertruffen, men du kan også bruge en vanlig, kraftig stiftepistol. Stiftene skal ned i sperrene, ikke i takfoten.

4

Fjern folien fra butylbåndet, så klebemassen kommer fram. Trykk duken godt ned i massen, dermed holder det tett i mange år. Butyl mister nemlig ikke klebeevnen med årene.

03
Huntonitt og lekter 6 Trinn

Så skal selve undertaket av huntonitt legges på. Huntonitt er laget av presset og impregnert trefiber, som leder vekk vann og fukt. Platene, som overlapper hverandre, leder eventuelt vann ned til takfoten, via fotblikket, ned i takrennen.

Undertaket har en stabiliserende virkning, fordi taket spikres fast til sperrene. Avstandslister, eller sløyfer om du vil, spikres oppå skjøtene for å tette ekstra i bredden. I over- og nedkant brukes spesielle beslag for å sikre en god og tett skjøt. Flere typer finnes, her vises en klipsløsning som huntonittbeslag.

1

Legg opp den første Huntonittplaten, slik at den flukter med enden av taket, og støtt den ned mot takfoten. Rett opp så platen ligger riktig, og fest den med et par spiker.

2

Legg på neste plate med 10-15 cm overlegg, og gi den et par spiker så den ikke sklir unna. Spikrene skal ned i de underliggende sperrene.

3

Så skal du spikre på sløyfer gjennom Huntonittplatene og ned i sperrene, slik at platene blir holdt fast. Sløyfene følger sperrene og gir ventilasjon mellem takkledningen og undertaket.

4

Slå på et par taklekter. Lektene trenger du ikke sette på nøykatig, de ska være for å trå på, mens du legger på flere huntonittplater.

5

Legg neste rekke med plater, og fest dem til den underliggende rekke med beslagene. De gir et overlegg på cirka 10 cm, og hindrer at platene klaprer i vinden, eller at det fyker snø under dem.

6

Så fester du de riktige lektene, etter at du har merket opp til dem. Dette taket og disse steinene gir en lekteavstand på 332 millimeter.

04
Legg steinene 7 Trinn

Å legge tak har en stor fordel - du ser at det skjer noe. Og det morsomste er å se at steinene blir lagt. Det er likevel hardt arbeid å få steinen på taket. Så om du ikke har noen dårlige venner du kan lure til å hjelpe deg med jobben, er det en sterk anbefaling å få bilen som leverer taksteinene til å krane dem opp på taket for deg. Sjåføren har sannsynligvis også erfaring med denne typen jobb, slik at han kan hjelp deg med å fortelle hvordan steinene skal plasseres, sånn at du får mest mulig effektivt arbeid på taket når steinene skal legges ut.

Sidesteinene forbores, hvis de ikke allerede har hull, og skrus fast.

1

Start med mønebjelken. En lekt skrus fast på langs av mønet med spesielle mønebeslag, som festes ned på sløyfene på begge sider av taket. Deretter kan øverste taklekt settes på.

2

Monter en fuglelist. For å unngå småfugler, blader og fykende snø, er det en god idé å montere en fuglelist. Den skal sitte så langt oppe at steinen ikke hviler på den, men på fotblikket. Her er det 5-6 cm opp til fuglelisten.

3

De ytterste rekkene med stein legges først. De loddrette rekkene med stein langs vindskiene skrus fast, slik at du er helt sikker på at de blir sittende. Her er det jo ingen “naboer” som kan holde dem.

4

Bind fast annenhver stein inne på takf aten. Stein i nederste og øverste rekke, samt alle stein rundt vinduer og gjennomføringer bindes fast.

Før taksteinskroken (A) ned under lekten (B) D ut fra steinen (C), og heft den i falsen på steinen ovenfor (D).

5

Fortsett å legge stein. Når den ytterste rekken i hver side er lagt, legges de to nederste rekkene og de tre øverste, før du fyller ut mellom. Slik sikrer du deg at takflaten dekkes jevnt.

6

Steinene vippes inn på plass. Hold steinen som vist, så får du enkelt lirket dem inn i falsen på de steinene som allerede er lagt på taket.

7

Når det ligger stein på oversiden, skal du løfte dem litt som vist på bildet, før du dytter den neste steinen på plass. Litt øvelse skal til - men det er jo også mange steiner som skal legges.

05
Innfelling av vindski 7 Trinn

Når selve takflatene er lagt, så mangler avslutningen ute i sidene. Her er det flere muligheter. Du kan enten velge tradisjonelle vindskibord, med isbord (evt. beslag) oppå som dekker avslutningen mellom vindskiene og steinen. Du kan fortsette steinene over vindskiene med vinklet gavlstein over vindskiene. Eller du kan gjøre som vi viser her: felle inn vindskiene under steinene, hvis du har en type stein som passer. Men har du det, og du velger å gyve løs på utfordringen, kan du få vindskier og stein som passer perfekt sammen. Se her hvordan det kan gjøres.

1

Start med å tegne opp. Skru opp vindskibordet så det går helt opp til steinene som vist, og sett merker der hver enkelt stein slutter.

2

Må hvor dype hakkene skal være. Her er det 24 mm, men sjekk de andre steinene også, slik at du er sikker på at alle innfellingene blir nøyaktige.

3

Tegn opp hakkene. Ta ned vindskibordet, og strek opp hakkene nøyaktig. Hvert hakk er 24 mm dypt, og går på skrå fra avmerking til avmerking.

4

Skjær ut hakkene. Still inn stikksagen til skråskjæring på 45° (så vindskiene ikke butter mot steinen lenger inne), og sag ut alle hakkene.

5

Noen typer stein kan være vanskelige. De har, som du kan se her, en ekstra “knast” litt lenger inne. Den er du nødt til å lage plass til hvis du skal ha vindskien helt opp på plass. Tegn opp knasten på vindskien.

6

Slik skal vindskibordet se ut på baksiden. Du kan se det skrå hakket (A) og utstemmingen til knasten (B). Nå gjenstår bare monteringen.

7

Det passer på en prikk. Vindskibordet løftes opp og dyttes på plass før det skrus fast. Hvis det skal males er det smart å gjøre det før du skrur det fast.

06
Møne 4 Trinn

Når sidesteinene og de tre øverste radene med stein er på plass, er det smart å legge mønesteinene. Det er fordi du stadig kan stå godt og støtt på lektene som ennå ikke er dekket av stein, slik at du slipper å skli rundt på glatte takstein.

Mønebjelken er allerede lagt, nå skal det kun en inndekking til, som dels skal sørge for en toppventilasjon av taket, og dels skal den holde snøføyk ute. Inndekkingen gjøres med et mønebånd, som festes med stift i toppen, og tettes med butylbånd på øverste rad med takstein.

Når mønebåndet sitter, er det bare å feste mønesteinene.

Det er ikke sikkert mønesteinene går opp med bredden på taket ditt. Derfor kan mønebeslagene justeres 3-4 cm; det skulle være nok til å få det til å gå opp.

1

Start med å stifte fast mønebåndet mens du ruller det ut. Bruk en stiftepistol, eller en stiftehammer som her.

2

Fjern baksidefolien og trykk butylbåndet fast mot toppen av øverste rekke med stein.

3

Sørg for å lukke helt igjen ved å trykke båndet godt fast ned mot steinene. Noen steiner har en fals i toppen, andre er helt glatte. Men metoden er den samme.

4

Legg på den ytterste mønesteinen og skru den fast gjennom mønebeslaget. Fest også beslaget i mønebjelken, før du legger på de øvrige mønesteinene og fester dem med beslag.

Tidsforbruk

Avhenger av antall hender som jobber og takarealet.

Pris

Takstein får du fra under hundrelappen per kvm. I tillegg kommer kostnader for undertak, lekter, sløyfer, beslag og annet som hører til.

Vanskelighetsgrad

Du bør være en temmelig god håndverker før du legger tak på denne måten. Men du kan jo øve deg på en dukkestue før du setter i gang med eneboligen din.

Tegning

Oversikt over møne og takfot

Se på tegningene under av henholdsvis mønets og takfotens oppbygging, så skjønner du trinnforklaringene bedre.

Mønet er tett, samtidig som det ventilerer takets konstruksjon.

Oversikt over møne og takfot

Takfoten skal dels løfte nederste rekke stein og dels lede evt. vann fra undertaket ned i takrennen.

Legg steinene i riktig rekkefølge

Her viser vi hvordan du kan legge steinene for å sikre at steinen ligger. Dels skal steinene sitte godt, dels skal de andre rettes inn etter disse som du starter med.

Legg steinene i riktig rekkefølge

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Teglstein tak