Tegltakstein på lekter

Tegltaket, som er både pent og robust, finnes i mange varianter. Her vises leggingen av glaserte og vanlige tegl.

Glaserte takstein er noe dyrere enn de vanlige røde leirtegl, og faktisk også vanskeligere å legge. Det er bare en meget begrenset frigang i falsen på disse taksteinene. Det stiller store krav til både taklektenes montering og til selve leggingen.

Denne vingefalstegl skrus ganske enkelt fast til lekten med en rustfri skrue i hullet som er i taksteinen. Det skal bare en skrue i hver tegl. Leggingen startes alltid nedenfra. På den måten dekkes skruen med overlappet fra den neste steinen.

Det er uhyre viktig at du følger teglprodusentens anvisning av lektenes plassering for å oppnå et korrekt resultat. Tegltaksteinen legges alltid fra høyre mot venstre, og bør bare benyttes på tak med en takhelling med minimum 22 grader.

Her legges den røde tegltaksteinen på samme måte som den glaserte. Men det er litt mer spillerom mellom hver enkelt tegl. Denne røde vingetegl legges også fra bunnen av taket og fra høyre mot venstre.

Teglen her festes ved hjelp av stålbindere. Binderne monteres lett i det dertil innrettede hullet på baksiden av tegltaksteinen, og presses på plass ned over lekten. Denne tegltaksteinen har ikke snevre falser som de svarte. Det vil si at de kan justeres litt fram og tilbake, hvis de ikke ligger helt nøyaktig.

Det gjelder å være nøye med leggingen, ellers vil du få store problemer når du når ut til takets kant og møne. Alle moderne tegl legges oppå et undertak. Uansett hvilken type tegltakstein du velger, oppnår du et både flott og solid tak.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Teglstein tak