Tømreren vår var ikke i tvil da han skulle legge tak på sitt eget hus: Han ville ha det beste og mest holdbare undertaket.

Tømreren vår var ikke i tvil da han skulle legge tak på sitt eget hus: Han ville ha det beste og mest holdbare undertaket.

Hvis du legger (eller får lagt) et nytt tak, som kan holde i over 60 år, skal du forsikre deg om at også undertaket kan holde tett i hele takets levetid, og holde fukt unna.

Å legge tak er ikke for nybegynnere

Å legge tak er ikke for nybegynnere, men uansett om du skal legge det selv, eller du får andre til det, så er det god økonomi i å vite hva som er best. Skal du leie inn hjelp fra håndverkere, er det fint å vite litt om mulighetene, og hva det vil koste i lengden å velge en for dårlig løsning med kort holdbarhet.

Velg det mest holdbare undertaket

Det kan godt hende du i utgangspunktet faller mest for en løsning med forenklet undertak, som rulles på taksperrene, men hva om undertaket blir utett før du skal legge nytt tak igjen? Skal du da fjerne takbelegningen (med lekter og sløyfer) for å skifte undertak? Og selv om garantien gjelder, kan du være sikker på at firmaet som gjorde jobben fortsatt eksisterer?

Dette har tømreren vår gjort

Her har vi lagt et undertak av rupanel, det vil si bord som er ru på én side og utstyrt med not og fjær på alle kanter. Vi har brukt bord i stedet for plater, fordi platene kan være mer sårbare ved fukt. Oppå rupanelet har vi lagt et undertaksbelegg med lang levetid.

Hardt, halvhardt eller mykt undertak?

Undertak kan deles opp i tre typer: De harde, de halvharde og de myke. Du skal velge undertak avhengig av hvilken type tak du legger. Et tegltak holder 60-75 år, og hvis du vil slippe å skifte undertak før den tid, bør du legge undertak av bord med takbelegg.

Trefiberplater (sutak) holder også lenge, men de krever en takvinkel som er over 18°. De er raske å legge, men kan være vanskelige å tette rundt rør, gradrenner og takvinduer.

Metervarene er blitt sterkere de siste årene, men selv med 20 års garanti sier det lite om produktets holdbarhet.

LAST NED HELE ARTIKKELEN og se hvordan du legger et hardt, bærende undertak av rupanel med takbelegg.

HARDT, HALVHARDT OG MYKT UNDERTAK
Hardt: takbelegg på rupanel Takbelegg som legges på bærende bordtak. + Lang levetid + Avstiver huset + Tett og bærende - Stor jobb - Relativt dyrt
Halvhardt: trefiberplater Overflatebehandlede trefiberplater som spikres fast. + Ganske rimelig + Lang levetid + Lett å legge - Vanskelig å tilpasse i hjørner og ved rør
Mykt: metervarer Tråkkesikker, myk kunststoffmembran som henger fritt. + Rimelig + Lett å tilpasse + Bygger lite - Kort levetid ved feil montering