Undertaket - husets viktigste element

Et undertak skal vare like lenge som takkledningen du har på oversiden. Derfor skal du sørge for å velge riktig allerede fra starten av. Her får du en guide som viser hva de tre vanlige undertakene kan. Og hvor lenge de holder.Et undertak skal vare like lenge som takkledningen du har på oversiden. Derfor skal du sørge for å velge riktig allerede fra starten av. Her får du en guide som viser hva de tre vanlige undertakene kan. Og hvor lenge de holder.

Taket på huset er viktig, og den vik­ tigste delen av det er undertaket. Det holder nemlig takkonstruksjo­ nen tørr, selv om det skulle komme inn vann i form av slagregn eller snøføyk.

Undertaket fanger vannet og leder det ned i takrennen. Ikke minst fanger undertaket også eventuell kondens, som dannes på undersiden av takstein eller takplater på grunn av temperatur­ forskjellen mellom luften på over­ og undersiden. Det er særlig på tak med metallplater det kan dannes mye kondens. Tegltak (uglaserte) er mer porøse og i stand til å suge opp litt fukt. Det er likevel ikke alle typer bygg som trenger undertak. Eksempler på dette kan være enkle småskur og carporter.

Den tradisjonelle måten å lage under­ tak på, er ved å legge planker kant i kant som kles med et takbelegg, før resten bygges videre oppå, avhengig av hvilken taktype du skal ha. Denne typen under­ tak kalles gjerne også for taktro. Plan­ kene er etter hvert blitt erstattet av både rupanel og forskjellige typer plater.

Flere typer undertak

I dag skiller vi mellom faste undertak og undertak som metervare. Et fast under­ tak kan bestå av rupanel eller plater av kryssfinér eller OSB, kledd med takbe­ legg, men det kan også være en forenklet løsning med trefiber plater. Undertak som metervare er en kraftig folie i flere lag, som leveres på rull. Undertak som metervare og enkle trefiberplater er de billigste løsningene. De forskjellige typene har forskjellige egenskaper, og forskjellig holdbarhet. Dette vil du kunne lese mer om senere i artikkelen.

Nettopp holdbarheten har betydning for valg av undertak. Når du først har lagt taket, er det ikke morsomt å åpne det igjen om noen år, for å reparere undertaket. Derfor er det viktig at du ser på hvor lenge taket forventes å vare. Først der etter bestemmer du deg for hvilken type undertak du vil investere i.

I denne gjennomgangen av undertak forteller vi om prinsippene i dem, samt om de fordelene og ulempene hver av dem har. Samtidig får du vite omtrent hva de forskjellige løsningene koster, og hvor lenge du kan forvente at de holder.

Hvis du velger metervarer, skal det være fordi du har valgt en taktype som likevel ikke holder mer enn maks. 30 år.

Metervarer

BILLIG men risikabel

Undertak på rull som metervare er en enkel og rask løsning. Det sikrer at isolasjonen i taket på rekordtid beskyttes mot regn på byggeplassen. Løsningen er blitt spesielt populær de siste årene, i takt med at produktene er blitt bedre. Løsningen har dog sine ulemper.

Undertak som metervarer deles opp i to typer: diffusjonsåpne og diffusjonstette produkt. Diffusjonstette undertak krever lufting mellom isolasjonen og undertaket, i motsetning til de diffusjonsåpne, som kan legges rett på isolasjonen, uten lufting.

Diffusjonsåpne undertak fungerer som både undertak og vindsperre i ett og samme skikt. Dette gjør at jobben med å bygge opp taket går raskere, i tillegg til at det oppnås en kompakt og godt isolert konstruksjon.

Lengdene er bygget opp i flere lag, med en filtdel, armering og membran, og monteres både horisontalt og vertikalt. De typene som monteres horisontalt har en klebekant, slik at lengdene klebes sammen i overlappingen. De vertikale løsningene klemmes sammen med lister (sløyfer) i overlappingen.

Et av problemene med diffusjonsåpne undertak, er at de kan få isdannelse i kaldt vær og at det kan legge seg fykesnø på det. Følgen blir at undertaket mister den pustende effekten. Dette kan gjøre at det hoper seg opp vann på undersiden, som skader konstruksjonen. Undertakene krever minst 15 graders takvinkel.

Fordeler og ulemper

Fordeler:
• Raskt og enkelt å legge
• Relativt billig
• Enkelt å tette i tilslutninger til vegger, rør, takvinduer, osv.

Ulemper:
• Holder høyst 30 år
• Visse fabrikater tåler ikke UV-lys og holder kun få år.
• Folien er sårbar for f.eks. mistet verktøy.
• Kan blafre og bråke i hard vind.

Krav til legging av metervarer:
Undertak på rull krever en takvinkel som er større enn 15 grader.

Løsningen anbefales ikke brukt på tak der takkledningen kan slippe inn mye regnvann eller fykesnø, som legger seg på undertaket. Eksempler slike kledninger er vingetegl, skiferstein og flat betongstein.

Undertakene egner seg best til tak med isolasjon fra takfot til møne, eller som underlagsbelegg på en bærende taktro.

Prisen på metervarene ligger mellom 30 og 100 kroner per m2

Diffusjonsåpent eller diffusjonstett?

Et diffusjonsåpent undertak kan enten suge opp fukt eller tillate en viss mengde fukt å trenge gjennom. Problemet med denne typen undertak, er at hvis det kommer mer fukt enn det kan tåle, kan det bli en opphopning av fukt på undersiden. Det kan skape alvorlige fuktskader i takkonstruksjonen.

Det diffusjonstette undertaket tillater verken vann eller fukt å passere; det er tett som gummi. Derfor må det ventileres på undersiden mellom undertaket og isolasjonen, slik at luften kan tvinge evt. fukt vekk fra takkonstruksjonen.

Hvis du velger trefiberplater får du en god og billig løsning, med en lang holdbarhet.

Trefiberplater

FORNUFTIG og billig

Undertak av impregnerte masonittplater er enkelt å legge, og du får nesten ikke svinn. Samtidig bidrar de til å stive opp taket. Platene spikres fast i taksperrene i tillegg til at de klemmes på plass av avstandslister. Egne klips sikrer avstanden i horisontale overlegg.

Denne typen undertak er diffusjonsåpen og i stand til å suge opp en del fukt på undersiden. På oversiden er platen impregnert, slik at vann som trenger inn kan renne av og ned i takrennene. Selve platene legges raskt opp, og holdes sammen i de horisontale overlappingene med spesielle S-kroker/klips eller egne beslag. Disse forhindrer at platene åpner seg i skjøtene, og de gir riktig avstand i overlappingen.

Ved takfoten føres platene ut i takrennen, slik at kondensvann kan renne ned i den. Dette kan også sikres med et takfotbeslag. Ved takgjennomføringer sikrer du bæring under platene med ekstra lekter på undersiden. Eventuelt sikrer du i tillegg med belegg.

Den underliggende isolasjonen skal ikke ligge helt opptil undertaket. Det skal være minst 20 mm luft opp til overkant av sperrene. Avstanden skyldes at platene buer ned mellom sperrene, og de skal ikke røre isolasjonen. Hvis en trefiberplate er fuktig på undersiden og rører ved isolasjonen, vil det trenge vann fra platen ned i isolasjonen. Dette vannet vil kunne fukte opp tak konstruksjonen og skape råte og sopp.

Fordeler og ulemper

Fordeler:
• Raskt og enkelt å legge
• Minimalt svinn
• Kan ikke blafre og bråke

Ulemper:
• Avslutninger mot takfot, rundt takgjennomføringer og ved grad-renner må tilpasses med lekter og eventuelt ekstra tetting.
• Platene skal dekkes til i byggeperioden, ellers risikerer de å suge fukt.

Krav til opplegging av trefiberundertak:
Takvinkelen skal ikke være mindre enn 18 grader. Undertaket skal føres helt ut i takrennen, enten med selve platen, eller ved hjelp av et takfotbeslag.

Platene spikres med pappspiker i kantene, med en avstand på 15 cm mellom spikerne. Det anbefales at sløyfer og lekter monteres fortløpende.

Prisen på trefiberplater er cirka 35 kroner per m2

Undertaket holdes av klemlister, som her spikres på med spikerpistol. I forkant er platene spikret med pappspiker i kantene, med en avstand på 15 cm mellom spikerne.

Hvis du velger den dyre, bunnsolide løsningen med bord og takbelegg, får du et garantert tett undertak, som kan holde like lenge som et tegltak.

Fast undertak

SUVEREN men dyr

Et av de grunnleggende kravene, er at et undertak skal ha minst like lang levetid som selve takbelegningen oppå. Dette taler for å bruke såkalte faste undertak under langtidsholdbare takkledninger som tegl, kobber og skifer, som holder i opptil 100 år.

Faste, ikke forenklede, undertak lages vanligvis av rupanel, OSB-plater eller kryssfinér, med takbelegg eller en folie oppå. Her er det forskjellige fordeler og ulemper forbundet med de forskjellige materialvalgene.

Rupanelløsningen gir minst svinn, og er nesten like rask å legge som et undertak av plater.

Rupanel (eller bord) er den tradisjonelle løsningen, og den som fortsatt er best. Bordene opptar og avgir den fukten som til enhver tid vil være i et takrom. Dette er vesentlig, fordi det ofte blir soppangrep i et eller annet omfang under faste undertak, selv om det tilsynelatende er laget en korrekt utlufting av takrommet. Tette plater av OSB eller kryssfinér er mer utsatte for soppangrep enn bordløsningen. Derfor er det flere som har sluttet å bruke dem.

Et fast undertak av plater/bord og tak belegg er diffusjonstett, og skal derfor ventileres på undersiden. Det vil si at den underliggende isolasjonen, hvis taket er isolert, ikke skal ligge helt opptil under taket. Det skal være minst 45 mm luft og venti lasjons åpninger i både topp og bunn.

Fordeler og ulemper

Fordeler:
• Kan brukes til alle taktyper
• Kan ikke blafre og bråke
• Forbedrer takets lydisolering
• Inndekninger gjøres med samme takbelegg som resten.
• Avstiver takkonstruksjonen

Ulemper:
• Tidkrevende
• Dyr
• Bordene og særlig platene, må dekkes til fram til de er dekket av takbelegg. Ellers vil de suge fukt.

Krav til opplegging av fast undertak av bord:
• Bordene skal helst være med fjær og not, og maks. 120 mm brede.
• Bordene legges med flæren opp, med 1-2 mm mellomrom, slik at de kan utvide seg litt.
• Bordene skjøtes på langs over sperrene, forskjøvet på hvert 3. bord.
• Hvert bord spikres til sperrene med en spiker per sperre.

Pris for fast undertak av bord og belegg ligger på 100-300 kroner per kvadratmeter.

Takbelegget legges vannrett og spikres og klebes sammen i overleggene. Oppå belegget legges klemlister (sløyfer) og lekter som på de andre typene undertak.

    Akkurat nå leser andre ...