En vakker terrasse i forlengelsen av huset fungerer som et ekstra rom når været tillater det. Den øker verdien på huset – og livskvaliteten til beboerne.

Den gamle terrassen med heller har ligget der i 20 år, og eierne er lei av å se på den. Nå vil de ha en ny terrasse i tre. Det enkleste og mest solide er faktisk å la de gamle hellene ligge og så legge treterrassen oppå dem.

Hellene har satt seg, og har riktig fall vekk fra huset slik at de vil være et godt og solid underlag å legge tilfarerne («bjelkene») til treterrassen på. Og vi slipper å fjerne hellene.

Ingen synlige skruer

Terrassen ble laget i fem seksjoner som har samme bredde som hagedøra og vindusfagene. Seksjonene skal gå litt ut over kanten på den gamle terrassen slik at vi setter stolper i bakken i enden av hellene som tilfarerne kan hvile på. Det løfter gulvet og gir inntrykk av at terrassen nesten svever over småsteinene – underlaget i resten av den lille japanske hagen.

Samtidig har seksjonene den fordelen at det er lett å skifte slitte og ødelagte deler om det skulle bli nødvendig. Seksjonene er montert fra baksiden slik at det ikke er synlige skruer og skruehull på det nye tregulvet. Vi har fått snekkeren til å dele de langsgående bordene for å få et nøyaktig sagspor. Prisen er minimal i forhold til ergrelsen vi ville ha fått hvis vi kom til å sage skjevt.