Utvid terrassen

Den gamle terrassen skal utvides. Den er rett og slett for smal. Det er ikke mulig å passere hvis det sitter noen ved bordenden.

Den er heldigvis bygget så solid og av så gode materialer at det ikke er noen grunn til å rive den ned og starte forfra. Den bærende rammen må lages av samme kraftige materialer. Det vil si at det til bærebjelken må brukes 48 x 198 mm og til bjelkene 48 x 148 mm.

Den gamle terrassen er 140 cm bred og skal utvides til det dobbelte, så den blir knapt 3 meter bred. For ei uke siden gravde vi ned pilarene, eller fundamentene, som de også kalles.

De er 70 cm høye og står i grov grus direkte på fjellet. Du kan naturligvis også selv støpe. Fundamentet må gå ned til frostfri dybde eller markisoleres.

Det er vanskelig å sette 5 pilarer i samme høyde, men problemet løser seg lett hvis du bruker denne typen bjelkesko, som kan reguleres så de passer helt nøyaktig når bjelken er lagt på plass.Håndverkeren starter med å legge bærebjelken på plass.

Terrassen er 7,4 m lang. Da den lengden ikke finnes i byggmarkedene, bruker håndverkeren to stykker med lengde 4,2 meter.De skjøter han over det midterste fundamentet med en såkalt bladskjøt.

Det er den sterkeste måten å gjøre det på. Han måler halvt ned på bjelken og 20 cm ut på den ene bjelken og det samme på den andre.Markerer du med et kryss hva det er som skal sages av, unngår du kjedelige feiltakelser.På høyre del av bjelken sages det øverste stykket ut.

På den venstre sages det nederste stykket ut.Håndverkeren plasserer de to bjelkene over hverandre og kontrollerer at de er i vater. Når bjelken er i vater, skal de to stykkene monteres sammen.

Det gjør vi ved å bore to hull helt gjennom den øverste og halvt gjennom den nederste bjelken – 30 cm i alt. Han bruker et 16 mm spiralbor, som er 40 cm langt.

På kapp-gjæringssagen skjæres det to 16 mm furu-rundstokker på 35 cm. Det beste er å bruke rundstokker av et mykt materiale som for eksempel furu, fordi det utvider seg litt når det blir fuktig. Dermed sitter det bedre fast enn rundstokker av hardved.

Rundstokkene spisses litt i enden, så de glir lettere ned. Før de bankes ned i hullet, smøres de med utendørs trelim. Husk også å ha lim i hullet, så får du en meget solid forbindelse. Når rundstokken er banket helt inn, stikker det ennå ut litt av den, men det skjæres enkelt av med en fintannet håndsag.

Før bjelken kan festes til beslagene, må man være sikker på at den ligger vannrett. Det gjør den ikke helt, men det reguleres lett på bjelkeskoene, som takket være det justerbare beslaget hever bjelken litt i den ene enden.

Husk å stramme mutrene helt til både i topp og bunn, så du er sikker på at beslaget ikke vil jobbe seg opp eller ned. Til å feste bjelken til stolpeskoene benyttes 35 mm beslagskruer. Disse skruene tåler godt kobberet i det impregnerte treet.

Nå er grunnfundamentet til den nye delen av terrassen ferdig, og vi kan gå i gang med monteringen av de korte bjelkene, som skal ligge vinkelrett på bærebjelken.

Håndverkeren starter i den ene enden av terrassen. Han vatrer seg nå ut fra underkanten av terrassebordene på den gamle terrassen. Det er 6,5 cm ned til bærebjelken. Ved hjelp av vateret finner han så ut hvor den første bjelken skal plasseres på bærebjelken, og merker opp hvor den skal festes.

Bjelkene skal forbindes med bærebjelken ved å felle dem sammen på halv ved. Man kunne også valgt å feste bjelkene med bjelkesko.

Men vi har valgt å utføre jobben etter den klassiske tømrermetoden med en god, solid treforbindelse.Og da bjelken er 48 mm, avsettes den bredden på bærebjelken.

Er du nøye med oppstrekingen, sagejobben og finpussen med stemjernet, vil du oppleve at utskjæringene passer som hånd i hanske når bjelken skal monteres.Når halv ved-forbindelsen er skåret, kontrolleres det at bjelken er i vater når den flukter med undersiden av det gamle gulvet.

På den gamle terrassen monteres bjelkene med 80 x 80 mm vinkelbeslag med profil, som festes med 12 beslagskruer a 35 mm – seks på hver side.

Halv ved-forbindelsen festes med et par lange skruer på 6 x 100 mm. De skrus i skrått gjennom bjelken ned i bærebjelken, noe som gir mest solid resultat. Bjelkene til terrassen plasseres her med en avstand på ca. 55 cm i forlengelse av de eksisterende bjelkene.

Men husk at det aldri bør være mer enn 60 cm mellom dem. Bruker du tynnere terrassebord på 21 mm, bør du heller benytte en avstand på 50 cm for å være sikker på at gulvbordene ikke gynger.

Det måles opp, skrus på beslag og lages halv ved-forbindelser til de øvrige bjelkene. Når alle bjelkene er på plass, og skrudd fast til både den gamle terrassen og den nye bærebjelken, er fundamentet til utvidelsen ferdig.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Uteplass