Plantetrapp gir plass til planter på terrassen

En plantetrapp gir deg plass til flere planter på terrassen eller altanen. Med en plantetrapp kan krukkene settes på hyller, og de kan i tillegg rulles rundt og plasseres akkurat der det passer deg. Trappen er et fint nybegynnerprosjekt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
6 timer
Pris
500 kroner

Intro

Solid plantetrapp med masser av plass

Plantetrappen er bygget med en bunnramme og to hyller. Bunnrammen skal kunne bære de tyngste plantene og skal derfor være ekstra solid. Ved å sette trekantede klosser inn i hjørnene på bunnrammen og plassere en tverrstiver under hyllebordene, får du en solid hylle som tåler mye.

Bordene til hyllene består av 21 x 95 mm bord. For å sikre stabiliteten, utstyres konstruksjonen til plantetrappen med to tverrgående avstivinger, som samtidig danner bakkant for de øverste hyllene, slik at plantene ikke kan falle bakover og ned av hyllene.

LES OGSÅ: Hvilke bjelkesko skal jeg velge?

Veiledning

01
Monter bunnen 5 Trinn

Plantereolen er bygget opp rundt en bunnramme og to hyller. Du starter med å bygge bunnrammen, som skal kunne bære tunge planter, og som derfor skal være ekstra solid laget.

Ved å sette trekantede klosser inn i bunnrammens hjørner, og ved å plassere en tverr stiver under bunnhyllens bord, får du en solid hylle. Hyllebordene består av 21 x 95 mm glattkant, delt på langs, slik at de måler 21 x 45 mm.

For å sikre stabiliteten forsynes konstruksjonen med to tverrgående avstivinger, som samtidig danner bakkant for de øverste hyllene, slik at plantene ikke kan falle ut på baksiden.

1

Sett sammen rammen av stykkene A og B. Skyt tre stifter i hver skjøt med en spikerpistol, eller sett i to skruer. Du skal ikke tenke på om rammen er solid og i vinkel riktig enda.

2

Legg godt med snekkerlim på trekantenes (C) kanter. Bruk snekkerlim beregnet for bruk ute, den er holdbar nok til fuktpåvirkninger utendørs.

3

Sett de fire trekantene (C) fast i rammens hjørner. Spenn dem fast med tvinger. Trekantene sikrer at rammen dermed er helt i vinkel.

4

Skyt trekantene (C) fast gjennom sidestykkene (A og B) med spikerpistolen. Bruk 40 mm spiker, eller skru trekantene fast med 4 x 40 mm skruer.

5

Mål 45,5 cm inn fra den ene enden. Avsett et merke på side-stykkene (A). Her skal du sette en forsterkning (K), fordi den nederste hyllen er utsatt for stor belastning når alt er ferdig.

02
Bygg hyllene 3 Trinn

1

Sag ut et hakk der du markerte på de to langsidene (A). Hakket skal være 4,6 cm bredt - 2,3 cm på hver side av markeringen. Sag loddrett ned med stikksagen, deretter skrått. Fjern det siste med et vannrett snitt. Legg i tverrstiveren (K).

2

Mål opp til avstanden mellom de 11 bordene på bunnhyllen. Sett de to ytterste bordene fast, og legg deretter i de øvrige. Mål det overskytende stykket, og del det på 10, så har du den avstanden som skal være mellom bordene.

På alle hyllene spikres bordene fast til rammen.

3

Spikre bordene (J) fast. Du kan enten måle avstanden til neste hver gang, eller finne en plankebit eller noe annet, som sikrer riktig avstand. Følg samme prosedyre for alle hyllene (7 bord på midterste, 4 på øverste hylle).

03
Sett på sidene 5 Trinn

1

Sett fast det loddrette sidebordet (D) på bunnrammen, som du nå har bygd ferdig. Sjekk at det er nøyaktig i vinkel før du spikrer eller skrur det fast på bunnen.

2

Legg på det skrå sidebordet (E), og forbor med et 5 mm bor inn gjennom det loddrette sidebordet (D). Bordet (E) er skråskjært etter det loddrette sidebordet og bunnen, cirka 20 grader.

3

Skru fast den midterste hyllen. Bruk 5 x 40 mm skruer. Hyllen plasserer vi 85 cm fra bunnen, slik at det er plass til store planter på nederste hylle. Skruene skaper en mer stabil konstruksjon enn spikerne kan klare.

4

Snu reolen rundt. Nå skal du gjenta trinnene fra 1-3, slik at du også får satt fast sidebordene (D og E) her. Øverste hylle skrus fast til sidebordene.

5

Skru de to sidebordene (D og E) sammen med 5 x 100 mm skruer. Selv om du spikrer de øvrige delene sammen med spikerpistolen, er du nødt til å bruke skruer her for å holde det sammen.

04
De siste detaljene 4 Trinn

1

Sett hjul under bunnrammen. Jo større hjul du velger, dess bedre kjører reolen på underlaget, og jo større belastning kan den bære.

2

Sett en strek 1 cm fra endene på stabiliseringsbordene (H). Dermed sikrer du at du setter skruene korrekt.

3

Skru stabiliseringsbordet (H) fast med 5 x 40 mm skruer. Markeringen du har laget hjelper deg å treffe midt i de loddrette sidebordene.

4

Sett en strek cirka 10 cm fra den midterste hyllens overkant. Sett deretter fast det andre stabiliseringsbordet (H). Nå er plantereolen din ferdig.

Materialer

21 x 95 mm glattkantbord:
• 2 rammesider (A) à 95 cm
• 2 rammesider (B) à 65,3 cm
• 2 sider (D) à 170 cm
• 2 skrå sider (E) à 188 cm
• 2 hyllebærere (F) à 47,8 cm
• 2 hyllebærere (G) à 23,5 cm
• 2 stabiliserende bord (H) à 99,2 cm
• 22 hyllebord, delt på langs, (J) à 95 cm
• Understøtting, delt på langs, (K) 69,5 cm

48 x 148 mm bjelker:
• 4 hjørner (C), saget i 90°

Dessuten:
• 4 møbelhjul
• 5 x 40 mm og 5 x 100 mm A4-skruer
• Evt. 40 mm spiker til spikerpistol
• Grunnings- og toppmaling

Spesialverktøy
• Evt. spikerpistol

Tidsforbruk

Når delene er saget til, tar sammensettingen ikke mer enn en halv dags tid.

Pris

Cirka 500 kroner

Vanskelighetsgrad

Her er et fint nybegynnerprosjekt eller et raskt prosjekt til den øvede.

Tegning

Slik setter du sammen reolen

Tegningen viser hvordan vi satte sammen plantereolen vår, men du kan naturligvis bygge den slik det passer deg. Det viktigste er en solid bunnramme, de lodrette sidebordene (D og E) og de stabiliserende bordene (H). Om du herfra vil ha flere eller færre hyller, en smalere eller bredere reol osv. – det bestemmer du.

Bunnrammen er forsterket av fire trekanter, skåret av 48 x 148 mm bjelker.

Slik setter du sammen reolen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Uteplass