Hvor høyt skal terrassen ligge?

Hvor høyt skal terrassen ligge?

Avstand fra terrassen opp til fasaden er viktig hvis du vil sikre deg mot fuktskader fra oppsprutende regn.

Problem:

Jeg skal legge en ny terrasse, og lurer på om det er regler eller rettesnorer for hvor høyt terrassen må ligge i forhold til huset?

Les også: Terrassebord - hvilket tre er best?

Løsning:

Som utgangspunkt skal avstanden fra terrenget til overkant av sokkelen være minst 10 cm ved uorganisk fasademateriale (murverk) og 20 cm ved organisk fasademateriale, f.eks. trekledning.

Avstanden er til for å hindre at tre og murverk tar skade av sprut fra bakken og steinene når det regner. For å forsikre deg mot ødeleggende fuktskader, bør du derfor overholde disse avstandskravene. Samtidig skal du velge en høyde som gir et behagelig trinn foran terrassedøren.

    Akkurat nå leser andre ...