Bygg terrassen av kompositt og slipp vedlikehold

Hvis du bygger terrassen av kompositt, får du en terrasse som holder en evighet – uten at du trenger å vedlikeholde den. Du trenger heller ikke å gå på kompromiss med verken utseende eller kvalitet – det ligner tre og er like behagelig å gå på.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
750 kr/m2

Intro

Terrassebord av kompositt har i løpet av få år blitt et populært produkt. Her bygger vi en stor terrasse som skal ligge helt inntil en husvegg, med direkte tilgang fra stua.

Terrassen krever god planlegging, for alle komposittbordene skal understøttes av tilfarerne vi lager konstruksjonen av. Derfor begynner vi med en grundig oppmåling, og vi lager en nøyaktig arbeidstegning.

Terrassen lages av komposittmaterialer av en god kvalitet. Sjekk gjerne kvaliteten før du kjøper, den kan nemlig variere. Vi bygger terrassen oppå en gammel steinbelegning, som vi skrur fast oppklossingen til. Da blir den sittende urokkelig fast.

LES OGSÅ: Slik bruker du komposittbord

Farge på kompositt

Tre blir grått når det ligger ute. Kompositt endrer også farge. De første 3-4 månedene vil bord og kantlister miste farge. Deretter vil fargeendringene, ifølge produsentene, være så små, at du nesten ikke ser dem.

Kompositt beveger seg

Hvis du monterer et 3,8 meter langt bord, og utetemperaturen er 10 grader, vil bordet være 6 mm lenger når temperaturen senere på året kommer opp i 30 grader.

VIKTIG: Hold avstand

Kompositt utvider seg og trekker seg sammen. Når du bygger terrasse tett på et hus, er det viktig at det er minst 15 millimeter luft til alt som står fast. Det gjelder for eksempel mot husveggen, nedløpsrør og stolper. Når du skal skjøte to bord i lengderetningen, er kravet 6-10 mm avstand.

Veiledning

01
Underlaget skal være fast og jevnt 3 Trinn

Her kan terrassen bygges rett oppå en gammel steinbelegning, så vi slipper det forberedende arbeidet med å rette opp og stabilisere underlaget. Terrassen vil dermed bli høyere enn den gamle belegningen, men dette kommer likevel ikke i konflikt med terskler eller andre ting mot husveggen. Er underlaget løst, skal det stabiliseres og jevnes.

Når de første oppklossingene skal plasseres, måler vi ut fra høyeste punkt på underlaget, der det kun skal ligge et stykke murpapp under tilfarerne. Vi trekker snorer for å kontrollere høyden.

1

Den nye terrassen skal ha et fall på cirka 5 mm per meter vekk fra huset. Vi kontrollerer underlaget, og retter det opp hvis det er store ujevnheter. Da unngår vi høye oppklossinger.

2

Vi ruller ut fiberduk under den nye terrassen, for å unngå at det gror opp ugress mellom bordene. Oppklossingene vil senere holde duken på plass. Inntil da, legger vi tilfarere og steiner på fiberduken.

3

Så plasserer vi de første oppklossingene. De brukes til å måle fallet ut fra. På en stor terrasse som dette, er det mest praktisk med flere målepunkter. Kilene settes på murpapp og festes til underlaget.

02
Konstruksjon med komposittilfarere 5 Trinn

Du kan fint bruke tilfarere av vanlig trykkimpregnert furu. Her bruker vi tilfarere som også er kompositt. Det betyr at det ikke skal være mer enn 40 cm mellom to oppklossinger.

Denne terrassen er så lang, at vi må skjøte noen tilfarere i lengderetningen. Mellom disse tilfarerne skal det være minst 10 mm. Vi øker avstanden litt. Da er vi på den sikre siden.

1

Den første tilfareren legges på oppklos-singen. Vi borer et 8 mm murbor ned gjennom tilfarer, kloss og belegningsstein. En 8 mm plugg settes ned i steinen, og oppklossingen skrus fast.

2

Tilfareren som skal ligge langs veggen, klosses opp. Oppklossingene i endene og på midten skrus fast til steinene. De andre settes bare på murpapp, som etter hvert vil smelte fast på klosser og underlag.

3

Resten av tilfarerne fordeles på arealet. Når tilfarerne i begge sider er på plass, er det lett å klosse opp de øvrige. Klosser som ligger ustødig, skrus fast, slik at de ikke faller ned før vi får lagt tilfarerne på dem.

4

Noen tilfarere skal forlenges i lengderetningen. Når det er tilfellet, skal det være minst 10 mm luft fra tilfarer til tilfarer.

5

Når tilfarerne er på plass, kan vi sette et endebeslag i enden på hver av dem. Deretter er vi klare til å legge terrassebordene.

03
Bordene legges forskjøvet 7 Trinn

Komposittbordene skal legges slik at to bord ved siden av hverandre ikke skjøtes på samme tilfarer. Mønsteret bestemmer du selv, men du kan begynne med å montere et helt bord. I neste rekke begynner du med et halvt bord. I den tredje rekken et helt igjen, osv. Det gir et harmonisk mønster, og vil gi lavest forbruk av tilfarere, ettersom alle skjøter i lengderetningen på bordene, krever at det ligger to tilfarere under.

Der to bord støter sammen, skal det være 6-10 mm luft mellom dem, slik at de har plass til å utvide seg litt.

1

Bordene har to forskjellige sider. Vi legger opp noen bord, for å se hvilken side vi foretrekker: brede eller smale spor. Vi liker de smale sporene best, og velger den siden.

2

Vi måler opp til første bord, slik at det kan kappes til i riktig lengde. Det er enkelt å sage i komposittbordene med en kapp-/ gjærsag. Husk hørselvern og briller, for det både bråker og spruter ganske mye.

3

Det første bordet legges på plass og dyttes forsiktig inn i alle de små beslagene.

4

Bordene skal skrus fast på alle tilfarerne. Vi tømmer ut en pose med beslag, og fyller lommene med skruer. Vi bruker én maskin til å bore et 5 mm hull, og én til å skru med.

5

De neste bordene legges på og skrus fast. Deretter går det fort. Vi sjekker fortløpende at alle oppklossinger fortsatt står riktig, slik at terrassen får det fallet den skal ha og bordene ligger stabilt.

6

For hver meter terrasse trekker vi en snor. Den bruker vi til å kontrollere at bordene ligger rett - avstanden mellom bordet og snoren skal være lik i begge ender av bordet. Om nødvendig må vi rette opp.

7

Her skal terrassen legges rundt et hjørne på huset, slik at vi må tilpasse et bord. Lange, rette snitt kan lages med en sirkelsag eller dykksag. Hakk og rundinger er enklest å lage med en stikksag.

04
De siste detaljene 9 Trinn

Når det siste bordet er skrudd fast, er vi klar for avslutningene. Vi skal kappe tilfarerne i riktig lengde, sette på sluttbeslag, kappe bord og sette på dekkbord.

Langs husveggen sjekker vi avstanden mellom veggen og bordene en ekstra gang, fordi en vegg sjelden er helt rett. Det SKAL være minst 15 mm mellom veggen og bordet overalt.

Dekkbordene kan ikke monteres med skjulte skruer, så vi velger å gjøre litt ekstra ut av dem. Hodene undersenkes litt, og vi setter dem med jevn avstand.

1

Det siste bordet rettes inn, så det ligger helt rett. Vi setter på noen skjøtebeslag for å feste det midlertidig. Beslagene skal fjernes når sluttbeslagene er satt på.

2

Nå kan tilfarerne kappes i riktig lengde. Det beste verktøyet til oppgaven er en multikutter, men det kan også gjøres med en fintannet håndsag eller en stikksag.

3

Sluttbeslag settes på alle tilfarerene vi ikke har satt midlertidige skjøtebeslag på. De skal bare dyttes inn på enden av tilfareren. Da sitter de rimelig fast.

4

Vi borer gjennom beslag og tilfarer med et 6 mm metallbor, og trykker den med­ følgende maskin skruen gjennom hullet. Maskinskruen og mutteren vil låse beslaget og bordet fast til tilfareren.

5

Alle beslag etterspennes med en unbrako­ nøkkel og en skiftenøkkel. Deretter fjerner vi de midlertidige skjøtebeslagene, så vi kan montere de resterende sluttbeslagene.

6

Så kapper vi terrassebordene i lengden. Vi bruker en dykksag med føringsskinne, fordi det blir mest nøyaktig. Alternativt kunne vi brukt en sirkelsag langs et anlegg.

7

På siden av den ytterste tilfareren skrur vi fast små biter av tilfarere. Da har vi noe å skru fast dekkbordene til. De skal ha en skrue for hver 30 cm.

8

Dekkbordene klargjøres. Vi forborer til alle skruer, og vi undersenker skruehodene så skruene blir mindre synlige. Er dekk­ bordene for høye, kan de sages til i den siden som skal vende nedover.

9

Så kan dekkbordet skrus fast i kanten av det ytterste terrassebordet. Bruk f.eks. en 50 mm lang terrasseskrue. Kantlistene skal ha plass til å bevege seg, så lag en fuge på 5 mm i enden av hvert dekkbord.

Materialer

 • Plastkiler
 • Skruer og plugger
 • Tilfarere av kompositt
 • Skjøtebeslag
 • Terrassebord av kompositt
 • Endebeslag (klips) og sluttbeslag
 • Kantbord

Spesialverktøy

 • Bor-/skrumaskin (gjerne en med vinkelforsats)
 • Eventuell bordsirkelsag
 • Eventuell multikutter

Tidsforbruk

1 -2 uker, hvis terrassen din skal være like stor som denne.

Pris

Cirka 750 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Vanskelig er det ikke, men du skal være nøye når du lager konstruksjonen av tilfarere, som skal festes godt til underlaget.

Video

TEKNIKK: Kloss opp terrassetilfarere

Med justerbare kiler blir det helt nøyaktig

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Tips & Triks

Skruene er skjult - vi bruker originale beslag

Komposittbord fås massive, men de vi bruker her er hule, med en not i begge sider. Derfor kan de skrus fast med beslag, så skruene skjules under terrassebordene. Å bruke beslag, har en annen viktig fordel også. De tillater nemlig bordene å utvide seg og trekke seg sammen i takt med varierende fukt i luften, samtidig som bordene holdes godt ned mot underlaget.

I enden av tilfarerne, der vi begynner å legge gulv, setter vi et beslag. Før vi skrur det fast, skal det forbores med et 5 mm metallbor. Når det er beslag på de to ytterste tilfarerne,trekker vi en snor vi kan måle etter.

Med komposittbord blir alle skruer skjult, når vi bruker beslag som hører til bordene. De første skrus på før det første terrassebordet legges på plass. Resten av beslagene skrus fast underveis.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Uteplass