Forleng taket over terrassen

Den store glassveggen mot terrassen gir mye, fint lys - men også sterk varme i stua om sommeren.

Intro

Før du går i gang med konstruksjonen

Litt skjevt er bedre enn mye skjevt. Det har nok vært mottoet da terrassen ble laget. Men vårt prosjekt med å forlenge takutstikket krever nøyaktighet. Toppsvillene skal sitte nøyaktig i flukt med de eksisterende, og drageren i mønet skal ha støtte midt under.

Derfor måler vi oss fram i stedet for å stole på at terrassen ligger parallelt med huset. Oppgaven er å finne hvor vi skal plassere de stolpene som skal bære forlengelsen av taket. Ved hjelp av snorer finner vi plasseringen av de tre stolpeskoene. Snorene trekkes ut i flukt med sidene på huset og parallelt med husgavlen. Og så kontrollmåler vi.

Snora (Z) angir framkanten på stolpene ut mot hagen. Den er spent ut 5 mm over terrassebordene i høyde med underkanten av fot-plata på stolpeskoene. Sjekk at snorene (X og Y) er parallelle med de utvendige sidene på dragerne som fungerer som toppsvill. Lodd ned fra den ene siden av drageren i mønet, og finn plasseringen av den midterste stolpen (A). Mål inn fra begge hjørnene til den midterste stolpen. De to målene skal være like.

Kontrollér at de to hjørnene er i 90-graders vinkel med en stor vinkel eller ei rettvinklet plate.

Les mer om terrassetak.

Veiledning

01
Underlaget må være i orden 5 Trinn

I prinsippet er oppgaven enkel. Taket skal bare forlenges 2,5 meter ut, tilsvarende to sperrefag. Det vil si at alt treverk skal forlenges i samme dimensjoner som det eksisterende.

I god tid før du har tenkt å begynne med det praktiske arbeidet, må du avklare med de lokale bygningsmyndighetene hva som er nødvendig av eventuell meldinger/tillatelser der du bor. Dette vil avhenge av prosjektets størrelse og de lokale reguleringsbestemmelsene. Vær klar over at dette for tiden kan ta lang tid, spesielt i pressområder. Sørger du ikke for «orden i papirene», kan du risikere ubehagelige overraskelser, om ikke før, når du skal selge huset. Og du bør ikke bestille materialer før dette er klart.

1

Treterrassen med bordene lagt ut parallelt med gavlen gjør oppmålingen enklere, men vi stoler ikke på at den er lagt ut nøyaktig i vinkel. Oppmålingen viser at det er litt skjevt. Dette korrigerer vi med snora.

2

Etter at snora er plassert helt riktig, fjerner vi noen av terrassebordene og måler ut til de tre punktene der stolpe skoene skal støpes ned.

3

Her graver vi ut for punktfundamentene med et Ø 20 cm jordbor som vi har leid (uegnet i steinrik jord). Vi borer 90 cm ned og vurderer hvor godt underlaget er. Betongen blandes i forholdet 1:3:5 - en del sement, tre deler sand og fem deler grus/pukk - og fyller det i hullene til bakkenivå.

4

Stolpeskoene plasserer vi i den våte betongen og vibrerer lett rundt dem slik at de sitter godt. Snora er spent ut 1 cm over terrassebordene, og fotplata på stolpeskoene plasserer vi i denne høyden.

5

Stolpeskoene festes foreløpig til et bord slik at katter, hunder eller lekende barn ikke dytter til dem før betongen har tørket. Etter at de har herdet i et par døgn, kan byggingen fortsette.

02
Taket skal delvis demonteres 2 Trinn

Forsiktighet er kodeordet når vi demonterer taket. Vi skal nemlig bruke om igjen en del av materialene slik at de ikke må ta skade. Vi benytter anledningen til å male vannbord og vindskier før de settes opp igjen. Det er enklere å male dem på et par bukker enn når de er montert.

Taksteinene og mønepannene tar vi også ned for å bruke om igjen. Bærelektene sager vi over midt på de eksisterende sperrene slik at de nye bærelektene og «taktrolektene» (som vi kaller dem i denne spesielle undertakskonstruksjo-nen) kan settes inntil og festes. Takrenner, rennejern og stussbord (framkantbord) fjerner vi tilbake til den eksisterende sperra over gavlen.

1

Vannbord og vindskier fjerner vi forsiktig og bruker om igjen etter at de er behandlet med trebeskyttelse. På dette taket er hver tredje takstein festet med spiker til bærelektene. Det krever forsiktighet å «få hull» på taket, men deretter løsnes steinene en etter en og flyttes inn på det eksisterende taket.

2

Taksteinene er fjernet til den loddrette rekka som ligger rett bak de eksisterende sperrene over gavlen. «Taktrolektene», mellom bære lektene, sager vi av midt på sperra og fjerner. Det nederste vindskiebordet frigjør vi i takt med at vi fjerner lister og lekter. Vi gjør det samme på den motsatte siden av taket.

03
Stolpeskoene skal holde stolpene 5 Trinn

1

Stolpeskoene kan være utformet på forskjellige måter. Her har vi valgt en type der stolpene ikke festes med synlige skruer i utvendige plater. Dette beslaget skjules inne i stolpen, og det er nødvendig å sage et passende spor midt i stolpen.

2

Vi lager en mal til oppmerkingen, når de fire hullene for å montere festeplata skal bores gjennom stolpen.

3

Til denne stolpeskoen skal vi bore med et Ø 8,5 mm bor. Hullene skal passe nøyaktig med hullene i festeplata.

4

Vi slår fire 8,5 mm stålplugger gjennom hullene vi har boret. Etter at sporet er lukket, for eksempel med akrylfugemasse, er beslagene «usynlige».

5

Stolpen (B1) er festet til stolpeskoen og tilpasset i høyden slik at den nye toppsvilla (C1) ligger nøyaktig i vater. Legg merke til den andre stolpen (B1) som er festet til veggen med tre stk. 6 x 150 mm skruer. Stolpen står på et stykke asfaltpapp oppå terrassebordene.

04
Toppsvilla skal erstattes av ei ny 1 Trinn

Det eksisterende utstikk er understøttet av ei toppsvill og en stolpe. Vi lar stolpen stå, men skifter ut toppsvilla i hele dens lengde. På dette huset er ikke toppsvilla ført inn i veggkonstruksjonen, men er bare festet til veggen med vinkelbeslag. Det er derfor enklere å skifte ut toppsvillene i stedet for å skjøte den gamle og den nye. Vi understøtter midlertidig den eksisterende sperra mens vi skifter ut toppsvilla.

1

Vi fjerner toppsvilla som bærer det eksisterende takutstikket, og erstatter den med ei ny i full lengde. Stolpen beholder vi. Uten takstein og lister er vekta på sperra redusert slik at den kan understøttes midlertidig mens den nye veggsvilla legges opp.

05
Konstruksjonen på sidene 1 Trinn

Høyre og venstre side oppfører vi på samme måte, bare speilvendt. Toppsvillene (C1 og C2) skal plasseres i nøyaktig samme høyde, og de hviler på stolpene (B1 og B2) der den fremste er festet til stolpeskoen, og den bakerste til bindingsverket i veggen.

Toppsvilla festes til toppen av stolpene med to 65 x 90 mm ribbeforsterkede vinkelbeslag og 5 x 35 mm beslagskruer.

1

For å ta ned den «gamle» toppsvilla fjerner vi ytterkledningen på veggen inn til bindingsverket. Den nye svilla hviler på den eksisterende stolpen og er midlertidig festet i det gamle vinkelbeslaget. Når svilla er i vater, tilpasser vi høyden på den fremste stolpen.

06
Midtstolpe og drager i mønet 3 Trinn

Drageren i mønet skal forlenges og understøttes av en ny midtstolpe. Midtstolpen (A) setter vi opp midlertidig i stolpeskoen og vatrer ut fra underkanten av den eksisterende drageren til overkanten av stolpen. Vi tar ned stolpen og sager den til. For å få enden vi har saget av i vater, streker vi opp på de fire sidene på stolpen etter en vinkel. Endeveden som snur oppover forsegler vi så med trebeskyttelse. Nå fester vi stolpen permanent i stolpeskoen og i nøyaktig lodd ved hjelp av noen bord og skrutvinger. Vi skjøter ved hjelp av et hakk som vi sager ut.

1

Midtstolpen har vi saget til i høyden og festet i stolpeskoen. Stolpen har vi satt nøyaktig i lodd ved hjelp av noen bord.

2

Drageren legger vi opp og dytter på plass i hakket. Midtstolpen er i lodd, og ved hjelp av skrutvinger og bord har vi sikret at drageren blir liggende.

3

Når vi er sikre på at utsagingen passer, løfter vi drageren litt og legger oppskummende PU-lim på flatene. Vi låser skjøten med ei 140 x 400 mm spikerplate og 40 mm kam spiker på hver side.

07
Sperretak med hakk 2 Trinn

De fire nye sperrene lager vi av minimum 48 x 280 mm limtre. Beregninger bør gjøres ut fra snølast på stedet. For å sikre at sperrene ligger godt og kan festes til toppsvilla og drageren i mønet, må vi lage hakk i underkanten av sperrene.

Vi skal også sage sperrene i nøyaktig vinkel slik at de kan settes tett sammen over drageren i mønet. I dette tilfellet kan vi bruke de frittlagte eksisterende sperrene som utgangspunkt når vi skal streke opp til hakkene og til helningsvinkelen.

Sperrene legges her opp med en cen-teravstand på en meter, og festes med 65 x 90 mm ribbeforsterkede vinkelbeslag og 5 x 35 mm beslagskruer. Vi bruker vinkelbeslag på begge sider av sperrene.

1

Vi lager ikke undertak på utstikket, men for å få lektene opp i samme høyde som de eksisterende må det spikres tilsvarende avstandslister (J) oppå de nye sperrene.

2

Den ferdige bærende konstruksjonen med stolper, dragere og sperrer med avstands-lister på overkanten. Dragerne som brukes som toppsvill og drageren i mønet kan vi nå sage av med skrå snitt innover (se tegningen).

08
Bærelekter og «taktrolekter» 3 Trinn

Lekteavstanden er gitt, på det eksisterende taket, og vi setter opp lektene mot de eksisterende og sørger for at overkanten på de nye lektene flukter med overkanten på de gamle. Da kan vi legge på nye taksteiner med samme tilpasning i høyden som de gamle.

Legg merke til at lekteavstanden ved takfoten «bare» er 34,5 cm. Det kommer av at taksteinene skal stikke 35 mm ut i takrenna. På samme måte er den nederste bærelekta 20 mm høyere enn de neste da de nederste taksteinene ikke har andre steiner å hvile på. Mønepannene forlenger vi ut på samme måte og fester i ei topplekt (K) som hviler i topplektbeslaget (L).

1

På sperrene spikrer vi først på avstandslektene (23 x 48 mm). Dette gjøres for å ende opp likt med gamletaket. Deretter merker vi av bærelektavstanden fra overkant til overkant som på de eksisterende sperrene. Lektene legger vi opp i 20-30 cm overlengde og sager til i riktig lengde etter oppmåling med takstein.

2

Nå skal du måle ut til vindskia. Vi legger opp den nederste rekka med takstein og tilpasser utstikkets lengde slik at vi unngår å måtte skjære til taksteinene. Lektene sager vi av, og vi setter opp det nederste vindskiebordet.

3

«Taktrolektene» - 23 x 48 mm furu eller gran - tilpasser vi i lengden og fester på sperrene mellom bærelektene. Avstanden mellom dem fordeler vi slik at mellomrommet blir likt over alt og gir et pent undertak.

09
Taksteinene skal legges opp 1 Trinn

Nå skal taksteinene tilbake der vi tok dem fra, og det skal nye taksteiner på den nye delen av taket. De taksteinene vi bruker setter vi fast i den nederste vannrette rekka ved takfoten, i alle i den øverste vannrette rekka mot mønet og i alle i den ytterste loddrette rekka mot vindskia. Deretter fester vi to til tre taksteiner om gangen. Den typen takstein vi bruker festes med skruer ned i bærelektene. Andre typer stein kan ha ståltrådbøyle. Vi fester hver tredje takstein - på utsatte steder med mye vind skal annenhver takstein festes.

1

Vi setter opp stussbord (forkantbord) og ekstra rennejern til å bære takrenna. Vi setter fuglenetting på de nederste bærelektene. Taksteinene bærer vi opp og legger ut i små hauger slik at leggingen går lett.

Materialer

NB! Trelast er kjøpt inn i

20–30 cm overlengde og tilpasset på stedet.
• 3 stolpesko á 70 x 70 x 5 mm
• 12 stk. stålplugger for stolpesko, Ø = 8,5 mm

115 x 115 mm stolpe, limtre:
• 1 stk., 360 cm (A)
• 4 stk. á 180 cm (B1 + B2)

115 x 270 mm toppsviller, limtre:
• 1 stk., 360 cm (C1)
• 1 stk., 250 cm (C2)

115 x 400 mm drager i møne, limtre:
• 1 stk., 250 cm (D)

48 x 280 mm sperrer (minimum):
• 4 stk. á 450 cm (E)

48 x 73 mm bærelekter (evt. 36 x 73 i kvalitet C24, avhengig av snølast):
• 12 stk. á 390 cm (F)
• 12 stk. á 270 cm (F)
• 1 stk., 300 cm (K)

23 x 48 mm «taktrolekter» (som undertak mellom bærelektene) + avstandslekter (Pkt. 7/8, bilde 1):
• 53 stk. á 390 cm (G)
• 53 stk. á 270 cm (G)
• 4 stk. á 450 cm (J)

Dessuten:
• 190 stk. taksteiner
• 10 stk. mønepanner
• 20 stk. 65 x 90 mm vinkelbeslag, ribbeforsterket
• 5 x 35 mm beslagskruer
• 40 mm kamspiker
• 6 x 150 mm skruer
• 2 stk. spikerplater á 140 x 400 mm
• 2 stk. topplektbeslag (L)
• 6 meter takrenne
• 2 stk. endestykke for takrenne
• 2 stk. skjøtestykke for takrenne
• 6 rennejern
• 6 meter fuglenetting
• Mørtel
• Grunningsolje
• Hvit dekkende trebeskyttelse

Tegning

Lektlengder

På tegningene har vi for over siktens skyld «saget av» lekter og lister (F + G) ved sperra - de skal selvsagt sages av i ønsket lengde på utstikket.

Lektlengder

Stolpesko og topplektbeslag

Stolpesko
Gaffelen og fotplata på stolpeskoene skal passe til stolpedimensjonen, og den nedstøp-te delen skal være lang nok til å sikre et solid feste. Stolpeskoene bør være varmgalvaniserte slik at de ikke ruster. Denne stolpebæreren har skjult monteringsplate og krever stor nøyaktighet når den støpes ned.

Stolpesko og topplektbeslag

Topplektbeslag (L)
Mønepannene tetter sprekken i mønet der de to takflatene møtes. De festes med skruer og beslag til ei topplekt som skal tilpasses slik i høyden at mønepannene akkurat er i kontakt med taksteinene. Topp- lekta festes i et topp- lektbeslag (som til venstre) som kan justeres etter tak-helningen.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Overbygd terrasse