Marerittet til en nybakt gjør det selv-er

Vi fikk en telefon fra en mann som hadde mistet motet midt i sitt første større gjør det selv-prosjekt. Materialene til taket over terrassen var kjøpt, og fundamentene gravd ned i jorda, men så kom naboen med noen gode råd – og leseren ble forvirret. Gjør Det Selv kom til unnsetning.

Vår leser, Steen Bachmann, har vært huseier i ett år og har ingen håndverksmessig utdannelse. Hans første større byggeprosjekt - et tak over terrassen med trykkimpregnert tre og takplater - er ikke en stor utfordring for et rutinert gjør det selv-menneske, men for en nybegynner er prosjektet stort nok.

Steen Bachmann tegnet en skisse av taket med riktige mål og fikk ekspeditøren i det lokale byggmarkedet til å hjelpe seg med å finne fram til hvilke materialer som skulle brukes.

Første trinn med å grave seks fundamenter, gikk fint. Det neste var å skru fast en kraftig bjelke på huset, som er av mur, 3,5 meter oppe på veggen. Sammen med seks stolper skulle denne bjelken bære takkonstruksjonen. Men så kom naboen, som er murer, forbi.

Skru ALDRI i murveggen

Jeg ville aldri skru en bjelke fast i murveggen på mitt eget hus, sa han.

Begge husene er fra 1918, og ifølge naboen er det vanskelig å vite hva som skjer når man borer i så gammel mur. Kanskje sprekker steinene, kanskje ikke, men risikoen er der. Her gikk byggeprosjektet i stå. Et familiemedlem foreslo at taket kunne bygges som en selvstendig konstruksjon oppå de seks stolpene som slett ikke berørte huset. Men han kunne ikke svare på spørsmålet om hva som skjer om det kommer en orkan.

Situasjonen er altså denne: Materialene er kjøpt, fundamentene er i jorda, men byggherren er forvirret og aner ikke hvordan han kommer videre. Gjør Det Selvs arkitekt, håndverker og altmuligmann gjennom mange år, Peter Svendsen, kom da til hjelp.

Søk hjelp

Hvordan er førsteinntrykket ditt?

Det er godt at byggherren stanser opp straks han kommer i tvil. Er du i tvil som amatør, så søk hjelp. De fleste arkitekter og håndverkere har opplevd å bli tilkalt til private huseiere for å rette opp mislykte gjør det selvprosjekter, som kunne ha vært reddet underveis med litt selverkjennelse, sier Peter Svendsen.

Hva går galt her?

Huseieren søker råd hos en ekspeditør som trolig er utdannet i en trelasthandel, men som sannsynligvis ikke har noen faglig kunnskap om bygningskonstruksjoner. Han er derfor feil mann å spørre.

Hvilke typiske nybegynnerfeil ser du i dette prosjektet?

Huseieren vil bygge en takkonstruksjon med stolper i et hjørne som vender innover. Min første kommentar er: Hvorfor det? Det er jo faste murer på to av sidene, så bruk dem til å la konstruksjonen hvile på, og reis bare to stolper: en i det ytterste hjørnet og en på langsiden. (Men ta hensyn til vinter og snølast ved dimensjonering. Red.) En annen begynnerfeil er å kjøpe inn feil og for mye - den feilen begår selv rutinerte selvbyggere. Det unngås ved å legge en grundig plan.

Når folk bygger tak over en terrasse som i dette tilfellet, bruker de ofte mange vinkelbeslag som slett ikke er pene å se på. Vi unngår dem ved å lage skjulte koblinger med forsenkede franske skruer. Bor et hull med et flatbor, og stikk ned en franske skrue med ei kraftig skive på. Da er den skjult. Det er penere å se på, og metoden er ikke dyrere enn å kjøpe beslag.

Dessuten har leseren kjøpt takrenne og nedløpsrør og vil grave ned en synkekum i hagen. Men det fins jo allerede ei takrenne med avløp på tilbygget, så vi kan bare la vannet renne ned den veien. Det er ingen stor byggekunst å gjennomskue det, men det krever overblikk.

Hva med profesjonell hjelp? Kan jeg leie en arkitekt til å tegne, og er det dyrt?

Du kan selvsagt få en arkitekt til å komme med et tilbud på en tegning. Det koster noen kroner, men kan lønne seg. Dersom tilbygget er så stort at det er nødvendig å byggemelde det eller søke om byggetillatelse, trenger du i alle tilfeller skikkelige tegninger. Mange selvbyggere er ikke klar over de formelle kravene, og får store problemer med naboer og offentlige myndigheter. I verste tilfelle kan det bli bot, og tilbygget må rives.

Kan det være en løsning å leie en håndverker for eksempel en halv dag til å hjelpe med å komme i gang, og hvordan vil en tømrer se på slik en henvendelse?

Du kan prøve. Men det krever at du lodder stemningen i telefonen: Er tømreren innstilt på å hjelpe gjør det selv-folk, eller høres han ut som om han helst vil slippe? Du kan avtale at han bruker for eksempel tre arbeidstimer på en oppgave, men vær klar over at for eksempel merverdiavgift og kjøring kommer i tillegg. Avtal alltid prisen på forhånd, og få klargjort hva som er inkludert og ikke.

Leserens plan

MÅL:
Å bygge et tak på 20 m2 over terrassen.

LESERENS PLAN:
Gode råd får jeg i det lokale byggvarehuset, der jeg kjøper alle materialene.

Jeg reiser seks stolper, og på huset skrur jeg fast en bjelke som sperrene kan hvile på. Jeg monterer så en takkonstruksjon med sperrer og lekter.

Så legger jeg trapesplater og takrenne med nedløpsrør. Eventuelle problemer tar jeg stilling til når de oppstår.

Ekspertens forslag

MÅL:
Å bygge en takkonstruksjon på 20 m2

 1. Vi skrur først fast en bjelke på husmuren til å bære sperrene. Det skjer neppe noe galt bare man bruker vanlige murplugger av plast (ikke ekspansjonsbolter av stål).

 2. Så forsterker vi takfoten med solide stussbord på sperrene på den flate bygningen slik at takplatene kan hvile direkte på bordene. Takrenna ligger rett under det punktet taket kommer til å hvile på, slik at det ikke er mulig å komme til å skru direkte i sperrene. Å forlenge sperrene blir vanskelig.

 3. Så reiser vi tre stolper, legger på den ytterste tverrbjelken og skrur den ytterste sperra fast uten å stramme skruene helt. Nå er basiskonstruksjonen klar. Den rettes opp i lodd og vater, og de øvrige sperrene og lektene skrus på.

 4. Vi skrur opp ei aluminiumslist på husmuren over taket for å sikre at det ikke regner inn. Lista tettes med fugemasse slik at vann på husmuren ikke kan renne inn under det nye taket.

 5. Takplater monteres.

 6. Avløp for takrenna er det jo allerede, så vi lar bare vannet fra taket også renne samme veien. Det var det.

EKSPERTENS PLAN:
Taket kan bygges på en enklere og noe bedre måte enn byggherren har planlagt. I dette tilfelle er det en yttermur av murstein på den ene siden og en bygning med flatt tak på den andre. Supplert med to stolper er det nok til å bære takkonstruksjonen. Vi setter likevel opp en ekstra stolpe fordi byggherren planlegger å lukke den ene siden av terrassen senere.

Begynnerfeil og ekspertråd

Stolper, bjelker, sperrer og taklekter er trykkimpregnert.

Til stolper:
• 6 fundament med innstøpte 100 mm stolpesko
• 6 stk. 100 x 100 mm furu a 3 m
• 24 stk. 12 x 50 mm franske skruer

Til bjelker:
• 2 stk. 50 x 150 mm furu a 5,1 m

Til sperrer:
• 9 stk. 50 x 125 mm furu a 3,6 m

Til taklekter:
• 7 stk. 38 x 56 mm a 5,1 m

Til takplater:
• 5 stk. Plastmo Opal trapez-takplater a 109 x 400 cm

Til stussbord:
• 10 stk. 125 mm trykkimpregnerte bord á 3,6 m

Dessuten:
• 8 stk. karmplugger 10 x 135 mm
• 12 stk. vinkelbeslag
• 50 stk. 5 x 90 mm skruer for utebruk
• 1 eske skruer for utebruk i 10 forskjellige størrelser
• 6 m galvanisert stål- takrenne med nedløpsrør og diverse beslag

Pris i alt:
Cirka 12.000 kr.

Stolper, bjelker, sperrer og taklekter er trykkimpregnert.

Til stolper:
• 3 fundament med innstøpte 100 mm stolpesko
• 3 stk. 100 x 100 mm furu a 3 m
• 12 stk. 12 x 50 mm franske skruer

Til bjelker:
• 2 stk. 50 x 150 mm furu a 5,1 m

Til sperrer:
• 7 stk. 50 x 125 mm furu a 3,6 m

Til taklekter:
• 7 stk. 38 x 56 mm a 5,1 m

Til takplater:
• 5 stk. Plastmo Opal trapez-takplater a 109 x 400 cm

Til stussbord:
• 10 stk. 125 mm trykkimpregnerte bord á 3,6 m

Dessuten:
• 12 stk. karmplugger 10 x 135 mm
• 12 stk. 10 x 140 mm franske skruer m/skjermskiver
• 3 stk. 12 x 200 mm franske skruer m/skjermskiver
• 50 stk. 5 x 90 mm skruer for utebruk
• 1 eske skruer for utebruk i 10 forskjellige størrelser
• 6 m galvanisert stål- takrenne med beslag
• 5 m aluminiumslist
• 2 stk. 28 mm rundstokker a 11 cm
• PU-lim
• Fugemasse
• 30 cm bred takpappstrimmel, 5 m lang (f.eks. forlimt Topsafe fra Icopal)

Pris i alt:
Cirka 11.000 kr.

Franske forbindelser

Sperrene monteres på bjelkene med franske skruer og skiver - det er ikke så vanskelig. Verre er det når bjelkene skal festes med franske skruer ned i endene av stolpene. De sprekker lett, og skruene sitter ikke skikkelig fast. Derfor skal du bruke et anker som skruene kan få feste i.

 1. Begynn med å lage en 4 cm dyp forsenkning som skjermskiva får plass i.

 2. Bor videre ned gjennom bjelken med et 12 mm bor. Løft av stolpen, og bor 10 cm ned i stolpen.

 3. I hullet settes en fransk skrue, som du kan bruke å sikte etter når du nå borer et 28 mm hull på tvers, 6 cm fra enden av stolpen.

 4. Lim en plugg av 28 mm rundstokk i hullet.

 5. Med et 8 mm bor borer du ned i hullet i enden av stolpen og gjennom rundstokken. Smør godt med PU-lim i hullet, og legg bjelken på plass igjen.

 6. Fest bjelken med en fransk skrue og skive. Dagen etter sitter bjelken urokkelig fast på stolpen.

Nybegynnere bruker generelt for mange vinkelbeslag. Gjør i stedet litt mer ut av arbeidet ved å lage elegante franske koblinger.

La rundstokken gå 5 mm utenfor stolpen. Da ligner det en nagle slik som man brukte i gamle dager.

Etter å ha boret ut til de forsenkte franske skruene mens sperrene lå på to arbeidsbukker i behagelig arbeidshøyde, fant vår leser ut at bjelken var litt skjev. Hullene passet derfor ikke, og han måtte lage nye mens han sto oppe i stigen.

De ikke helt heldige detaljene

Det ferdige terrassetaket ser i første omgang ut til å være et vellykket prosjekt. Men dessverre avslørte den første kraftige tordenbygen et vesentlig problem: Taket er ikke tett! Men det kan det bli med noen mindre inngrep.

DETALJ 1:

Byggherren var innom tre byggmarkeder for å kjøpe lister med dryppkant som hindrer vannet i å renne bakover, men i to av tre butikker hadde de ikke hørt om slike. Derfor kjøpte han tradisjonelle aluminiumsprofiler som ble tettet med silikonfugemasse. Som vi ser, var ikke byggherren en mester i å føre fugepistolen, men verre var det at listene ikke hadde noen vannhemmende effekt. Vannet strømmer ned under taket.

DETALJ 1:

EKSPERTENS RÅD:
Kast listene som er montert, fjern fugemassen og start forfra. Skjær ut en 30 cm bred strimmel takpapp. Legg den på slik at den dekker 15 cm av platene og går 15 cm opp langs muren. Skru så opp ei aluminiumslist på muren for å holde pappen, og avslutt med å tette med fugemasse. Videre kan du eksperimentere med et fugebånd som settes opp nedenfra for å hindre slagregn i å trenge gjennom den 1 cm brede åpningen mellom takplatene og muren. Hadde byggherren valgt kvalitetstakplater, kunne han ha kjøpt en ferdig løsning som ekstrautstyr.

DETALJ 2:

Byggherren hadde målt ut takplatene til å passe til bredden på taket - hvis han vel å merke bare hadde et omlegg på en bølge fra hver trapezplate. Først etter at platene var kjøpt inn, leste han seg fram til at det minst skal være omlegg på to og helst tre bølger. Derfor manglet han 15 cm på å kunne dekke hele taket. Løsningen ble å skru på et bord i den enden av taket som går inn over tilbygget på huset. Bordet er nesten ikke synlig nedenfra.

EKSPERTENS RÅD:
Det er så avgjort en jukseløsning av det grove slaget. Bordet vil sannsynligvis råtne vekk temmelig fort. Men byggherren kan forlenge levetiden ved å spikre takpapp oppå bordet og rundt kanten på den ytterste takplata. Det blir lite synlig nedenfra.

DETALJ 3:

Her holdt byggherren på å bli nervøs. Første gang det regnet, dryppet det fem-seks steder ned fra taket. Det viste seg at skruene til trapezplatene ikke var skrudd langt nok inn. Verre var det at skruene satt feil. Den korrekte måten å skru fast ei trapezplate på er å plassere skruen i toppen av bølga, ikke i bunnen som på fotoet - dette fordi det renner vann i i bunnen av hver bølge, men ikke i toppen. Her følte leseren seg lurt, for det sto ikke noe om dette på pakken med skruene, og det fulgte ingen instruksjon eller veiledning med trapezplatene.

EKSPERTENS RÅD:
Slikt skjer når du kjøper den billigste standardvaren. Jeg ville selv ha valgt kvalitetstakplater av for eksempel Fastlocktypen, der du ikke borer gjennom takplatene, men klemmer dem fast på sperrene. De er noe dyrere, men leveres med ti års garanti og holder vanligvis i 30 år uten at du trenger å røre en finger. Prinsippielt er det feil å bore hull i et tak, for taket utvider seg i sola og trekker seg sammen i hard kulde slik at både skruer, hull og tak går fram og tilbake.

DETALJ 4:

Til byggherrens fortvilelse ble de galvaniserte stål-takrennene levert uten avløpshull. Det må du lage selv. Dette hullet lagd med boremaskin er ikke vakkert, men det virker etter hensikten. Inntil det første store bladet tetter det.

EKSPERTENS RÅD:
Snu takrenna rundt, og lag en V-formet utskjæring med ei baufil.

DETALJ 5:

Vannet renner 3 cm oppover på undersiden av taket, for så å dryppe ned bak takrenna!

EKSPERTENS RÅD:
Det er ikke annet å gjøre enn å skru av takrenna, sage 5 cm av sperrene, gi endene rikelig med trebeskyttelse og maling og skru takrenna på igjen.

Det ferdige resultatet

Det endelige resultatet lever opp til forventningen. Alt sitter som det skal, og konstruksjonen flytter seg ikke en millimeter om du forsøke å dytte på en av stolpene. Det er likevel noen småting som kunne ha vært annerledes: Det mest iøynefallende er flisene som er plassert høyere enn gressplenen og lavere enn gulvnivået i stue og tilbygg - man burde ha valgt ett a v nivåene i stedet for å lande midt imellom. En løsning kunne være å legge jord på overgangen og så nytt gress slik at det skapes en liten bakke opp til terrassen.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse