Overbygg med glasstak

Her kan du se hvordan du kan bygge et terrasseoverbygg med et eksklusivt, elegant og glassklart tak, som ikke stjeler dagslys i stuen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
70.000 kroner

Intro

Det lønner seg å velge materialer av god kvalitet når du skal lage et takoverbygg. Hvis du velger for spinkle materialer og for billige plast-takplater, kommer takoverbygget raskt til å ligne noe som så vidt henger fast på huset.

Her limer vi sammen de bærende stolpene, slik at de får riktig dimensjon. Det sikrer at de aldri vrir seg.

Til sviller og sperrer bruker vi kraftige limtrebjelker, som tåler lange spenn uten at de bøyer seg på midten.

Til taket velger vi sterke polykarbonatplater. De minner om glass, og lar derfor masser av sollys skinne gjennom. På den måten får du mest mulig ut av de lyse timene – både innendørs og utendørs.

I veiledningen gjennomgår vi alle prosessene med trinn for trinn-bilder og tilhørende tekster. Du får også en komplett materialliste, slik at du vet hva du skal bruke hvis du vil bygge noe tilsvarende.

Veiledning

01
Veggsvill 5 Trinn

Svillen på husveggen er første skritt. Den skal bære alle sperrene. Det skal måles nøyaktig ut til den, og det skal lages hakk i den som sperrene skal ligge i.

Her er det viktig å følge takplateprodusentens anvisninger, for det er takplatenes bredde og påkrevd avstand mellom hver sperre som avgjør hvor på veggsvillen sperrehakkene skal lages.

Fordi veggen i dette gamle huset buer en del på midten, velger vi å lage veggsvillen av to deler, slik at de kan følge buen. Buen er for stor til at vi bare kan tvinge svillen til å følge den.

1

Vi merker nøyaktig opp til hakkene og lager vinkelrette streker vi kan sage etter. Vi velger å sage ned til halvparten av høyden på veggsvillen.

2

Vi lager de loddrette snittene med kappsagen. Sagen er justert med et dybdestopp, slik at sagbladet sager i akkurat den dybden vi har valgt.

3

Med en multikutter lager vi det vannrette snittet i svillen, slik at vi kan fjerne klossen. Dermed har vi et hakk til en taksperre.

4

Gjør de siste tilpassingene med et skarpt stemjern. Du kan male det blottede treverket i utskjæringen for å gjøre veggsvillen ekstra motstandsdyktig.

5

Nå kan veggsvillen boltes fast til veggen med 10 mm franske skruer. I forkant har vi boret hull gjennom svillen, inn i murveggen og satt i murplugger.

02
Stolper 5 Trinn

To stolper er egentlig nok til å bære toppsvillen i fronten. Her supplerer vi likevel med ekstra stolper i den ene siden, ettersom vi uansett har bruk for stolper til å bære en levegg.

Du kan kjøpe 98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper, men problemet med dem er at de ofte er skjeve når du kjøper dem, eller at de vrir seg etter at de er satt opp.

For at unngå det, lager vi våre egne limtrestolper ved å lime sammen to 48 x 98 mm til en stolpe. Da får vi en mye stivere stolpekonstruksjon.

1

Vi smører rikelig med utendørs trelim på den ene siden av begge bjelkene. Det skal så mye lim på, at det blir presset ut når bjelkene spennes sammen. Materialene er malt på forhånd.

2

De to bjelkene legges sammen, limflate mot limflate.

3

Rikelig med tvinger. Vi tvinger de to bjelkene sammen og setter også tvinger på motsatt retning, slik at bjelkene ikke sklir fra hverandre, men limes sammen som en helt jevn stolpe.

4

Så kan stolpene settes i bakken. Her er det gravd et 90 cm dypt hull som stolpen er satt ned i, før det er fylt betong i hullet. Sørg for at stolpen står i lodd i begge retninger.

5

Stolpene forbindes midlertidig med toppsvillen i fronten mens betongen herder. Begge stolpene skal stå i lodd.

03
Sperrer 3 Trinn

Nå kan vi måle opp til sperrene som forbinder de to svillene, og bestemme hellingen. Takflaten faller 5 cm per meter, slik at vann og snø kan gli av.

Sperrene er kraftige, og på dette taket tåler de at vi setter dem opp med et fritt spenn på over tre meter. De er også ekstra tykke, fordi dekklistene mellom de valgte takplatene er 65 mm brede. Med 65 mm brede sperrer vil listene derfor ikke synes nedenfra.

1

Lag et hakk i stolpene til frontsvillen. Det loddrette snittet lages i den limte sammenføyningen. Fordi limet kan være vanskelig å sage i med en håndsag, kan du med fordel bruke en multikutter.

2

Vi henger fast frontsvillen under veggsvillen med tvinger. Dermed kan vi merke opp til plasseringen av sperrene på den. De skal sitte nøyaktig ut for hakkene i veggsvillen. Etter oppmerkingen spennes svillen igjen fast til de to ytterstolpene med tvinger.

3

Sperrene legges på begge svillene i full lengde. Ved veggen må de kappes til for å kunne legges helt på plass. Merk opp ved å legge en vinkel på svillen og streke opp på sperrene etter den.

Tenk på snøvekten

Noen steder i landet faller det nesten ikke snø, mens andre steder laver det ned enorme mengder gjennom hele vinteren. Det betyr at det er vidt forskjellige krav til hvor mye snø et tak du bygger skal tåle, avhengig av hvor i landet du bor.

Det kan godt hende det ikke ser så voldsomt ut. Men 40 cm våt snø veier faktisk 160 kg per kvadratmeter. Er taket på huset ditt 100 kvm, blir det 16 tonn. Det tilsvarer sånn omtrent vekten av tre elefanter på taket.

Henvender du deg til teknisk forvaltning i kommunen du skal bygge, får du vite hvilke krav til snøvekt som gjelder.

04
Frontsvill 11 Trinn

Nå skal frontsvillen, som bærer sperrene, tilpasses. Sperrene er lagt i hakkene inn mot veggen og hviler på toppsvillen i motsatt ende foran.

For å sikre en elegant sammenføyning, lages det hakk i sperrene, slik at de kan felles ned over svillen. Hakkene skal følge hellingen på taket.

Før oppmerkingen skal sperrene rettes inn, slik de ligger med nøyaktig samme avstand i denne enden som langs veggen. Avstanden skal matche takplateprodusentens anvisninger.

1

Hver sperre legges på plass oppå svillen. Det strekes opp nedenfra, slik at siden på toppsvillen er markert på sperren.

2

En bit av toppsvillen brukes som mal, slik at dybden på hakket kan merkes opp på sperren. Her velger vi å lage et hakk på 6 cm inn i sperren.

3

Sag ut hakket i sperren. Klossen som skjæres ut er skjev på grunn av hellingen på sperren. Vi passer på å følge strekene på begge sider av sperren. Det siste snittet fikses med en multikutter.

4

Det siste skråsnittet klares med en multikutter. Skjær fra begge sider, slik at snittet blir så rett som mulig.

5

Det ferdige snittet. Igjen kan du med fordel male det nakne treverket i utskjæringen.

6

Skru fast toppsvillen til stolpene med M10 x 120 mm bolter. Til nå har tvingene gitt oss muligheten til å justere svillen, men her settes den endelig fast.

7

De to ytterste sperrene monteres først. Her var det behov for å skjære litt i stolpen for å få sperren helt plan med enden av svillen.

8

Inne ved veggen forborer vi til en skrue i hver sperre med et 5 mm bor. Vi borer gjennom svillen fra undersiden

9

Før vi skrur, retter vi opp hver enkelt sperre, til de ligger vinkelrett på svillen. En stor tvinge gir oss muligheten til å vri sperrene på plass.

10

Hver opprettet sperre får en 5 x 100 mm skrue. Dermed sitter de godt fast.

11

I motsatt ende rettes alle sperrer inn. De skal ha både riktig innbyrdes avstand og sitte i lodd. Igjen kommer den store tvingen i bruk hvis sperrene må vris i lodd. Vi setter en 5 x 100 mm skru ned gjennom sperre og svill fra oversiden.

05
Glasstak 6 Trinn

Konstruksjonen er ferdig. Nå kan vi endelig legge det lekre, glassklare plasttaket på plass.

Underveis har vi nøye brukt produsentens anviste mål til å sikre riktig avstand mellom sperrene - og vi har valgt sperredimensjon etter et ganske langt spenn på cirka 3 meter, som sperrene skal kunne tåle på dette taket.

1

Vi måler opp til hver enkelt plate for seg. Veggen vår buer litt. Noen plater skal derfor være litt lenger enn andre, hvis kantene på enden skal flukte.

2

Den øverste listen kan først monteres etter at det er lagt på to plater. Du må derfor opp mellom sperrene, for å strekke deg over platene og skru på topplisten.

3

Monter skjøteprofilen. Forbor med et 6 mm bor, og skru fast profilen med de medfølgende 6 mm skruene. Vi monterer først to profiler, deretter én om gangen.

4

Nå legger vi opp platen. Det krever to mann, slik at den ene kan støtte platen mens den andre dytter på fra enden av den.

5

Når en plate er lagt på plass, passer kantene inn i skjøteprofilen. Deretter skal det monteres en dekklist med skruer som passer mellom plastplatene. Skruene kjøpes sammen med profilene.

6

Til slutt klikkes en klikklist ned i midten av dekklisten, slik at det er lukket helt tett. Deretter klatrer vi ned, flytter oss én sperre og klater opp igjen for å montere neste plate med dekk- og klikklist.

06
Inndekking 4 Trinn

Langs veggen skal vi ha en inndekking i hele takets lengde. Inndekkingen hindrer at det renner inn vann mellom taket og veggen.

Inndekkingen kjøpes sammen med takdelene. Er de for lange, kan to inndekkinger bare overlappe hverandre.

For å kunne klatre rundt på taket, legger vi ut lange bord, slik at vi unngår å tråkke på plastplatene. Presenninger beskytter mot riper.

1

De klare platene er ikke tråkkefaste, og de får lett riper og andre småskader. Derfor dekker vi til med både presenninger og bord.

2

Vi forborer gjennom inndekkingen med 60 cm mellomrom og skrur fast profilen med 4,5 x 60 mm skruer inn i murplugger.

3

Mellom hver sperre legger vi en tetningsstrimmel mellom inndekkingen og platene. Dermed er det helt tett, og selv slagregn vil ikke kunne trekke inn under platene.

4

Når platene er spylt rene for støvet som uunngåelig kommer fra arbeidet med inndekkingen, kan vi nyte lyset som uhindret skinner gjennom de klare platene.

Materialer

Trekonstruksjon:

 • 65 x 133 mm limtrebjelker til sperrer og veggsvill.
 • 48 x 98 mm trykkimpregnert (limes sammen to og to til stolper).
 • 48 x 148 mm trykkimpregnert til toppsvill foran.

Tak:
(Her har vi brukt SunGlazeprodukter fra Plastmo)

 • 4 mm takplater à 58,5 x 420 mm
 • Profilsett (inkludert skruer)
 • 4 mm endepropper
 • 4,8 x 35 mm skruer til profillistene
 • Toppinndekking
 • 3,2 mm ekspanderende fugebånd

Dessuten:

 • Takfotbeslag (her Icopal)
 • Værbestandig trelim
 • 10 mm franske skruer og murplugger (til innfesting av veggsvillen)
 • M10 x 120 mm bolter (til å skru fast toppsvillen i fronten)
 • 5 x 80 mm, 5 x 100 mm og 5 x 120 mm utendørs skruer
 • 2 poser tørrbetong

Tidsforbruk

En ukes tid.

Pris

Cirka 70.000 kroner for 25 m²

Vanskelighetsgrad

Les monteringsveiledningen til takplatene nøye før du setter i gang - da unngår du unødvendig ekstraarbeid.

3D-modell

3D-modell

Overdækning med glastag

Terrassetaket er praktisk og koselig, og glasstaket sørger for at vi ikke stjeler dagslys fra rommene innenfor.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Veggsvill

Svillen på husveggen bærer alle sperrene, de er festet i hakk og svillen er boltet til veggen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sperrer

Hakket i sperren er skåret skjevt på grunn av takets helling.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Glasstak

Plastplatene skyves inn i monteringsprofilen og spennes fast med dekklister.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Inndekking

Sammenføyningen mellom veggen og taket tettes med en tetningsstrimmel mellom vegginndekkingen og platene.

Åpne 3D-modellen

Video

Slik bruker du multikutteren

I denne videoen lærer du alt om maskinens smarte funksjoner og tilbehør. De mange forskjellige typene tilbehør gjør det mulig både å sage, stemme ut, kappe, frese og slipe på steder der andre verktøy ikke kan komme til. Maskinen kan brukes i både tre, plast, metall og mørtelfuger, for å nevne noe.

Video

Støpte stolper

Med avstiving får du dem i lodd, mens betongen herder

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Slik bruker du sirkelsagen

I denne videoen lærer du alt om om sirkelsagens muligheter, sagblad og funksjoner. Sirkelsagen er knallsterk og kan med riktig innstilling sage alt fra grove til helt fine snitt – både rett og i forskjellige vinkler. Med riktig sagblad kan du bruke sagen i både tre, metall, porebetong, murverk og kunststoff.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse