Overbygget lounge med ståltak

Et takoverbygg er gull verdt for deg som elsker utelivet. Med et overbygget hjørne i hagen, kan du også sitte ute når det regner. Dette hyggehjørnet brukes til en lounge, men det kan også være en spiseplass eller et utekjøkken du sikrer tørt under tak.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
15.000 kroner

Intro

I denne byggeveiledningen får du:

 • Trinn for trinn-veiledning
 • Arbeidstegning
 • Komplett materialliste
 • Video

Veiledning

01
Stolper 5 Trinn

Overbygget består av fire kraftige stolper - to i hver side. I den ene siden er stolpene litt høyere enn i den andre siden, slik at taket får helling vekk fra veggen det bygges inn mot.

Stolpene plasseres i stolpesko som er støpt ned i betong. Pass på at betongfundamentene er frostsikret, så de ikke løftes av telen. Fordelen ved å sette stolpene i en stolpesko fremfor å grave dem rett ned i bakken, er at treet da ikke får direkte jordkontakt. Dermed får det en lengre levetid.

1

Mål opp og grav ut til fundamentene til stolpene. Du skal være sikker på at fundamentene blir frostsikret. Kravet til dette varierer etter hvor jobben gjøres og hvordan grunnforholdene er.

2

Lag fundamentene når du har målt opp til den nøyaktige plasseringen. Her skal stolpeskoene være 20 cm fra veggen. Skal stolpeskoene støpes fast, må du vente til betongen har herdet før du går videre.

3

Plasser stolpene (A) i stolpeskoene, slik at du kan måle opp hvor høye de skal være, og lage et hakk til toppsvillen (C). Hvis taket ikke kan være høyere enn for eksempel en vegg, må du huske å ta høyde for det.

4

Sag et hakk i stolpene (A) øverst, der toppsvillen (C) kan plasseres. Hakket sages halvveis inn i begge stolpene, her 5 cm.

5

Sjekk om stolpene (A) er i lodd, og hold dem midlertidig fast med en skrå hjelpelist til de står som de skal.

02
Toppsvill og sperrer 7 Trinn

Mellom hvert sett stolper er det en kraftig toppsvill. Den legges oppå et hakk i stolpene, noe som gir en både sterk og pen konstruksjon. Toppsvillene festes til stolpene med bolter, som du må forbore til.

Sett først fast svillen i den ene siden - den der stolpene skal være høyere enn de andre, slik at du får fall på taket. Ved å legge et par sperrer midlertidig opp på svillen kan du se hvor stort fall du får, og justere til det fallet du vil ha. Oppå svillene plasseres fem kraftige sperrer. De festes med vinkelbeslag til både svillene og til veggen.

1

Toppsvillene får skråsnitt i endene, for at de skal få et lettere uttrykk. Lengden på denne svillen er 330 cm, og den stikker 82,5 cm utenfor stolpene.

2

Legg opp svillen (C) så den hviler på hakkene i stolpene (A). Svillen er tung, så det er krever hjelp fra en makker. Når den ligger som den skal, merker du opp til boltene som svillen skal skrus fast med.

3

Skru fast svillen (C) med lange bolter, som bankes på plass gjennom forborede hull. Svillen holdes på plass med tvinger til bolten er skrudd fast på baksiden av stolpen med mutter og skive.

4

Legg opp en sperre (D) midlertidig på toppsvillen, så du kan sjekke at taket får den hellingen du vil ha. Når hellingen er passe, kapper du stolpene (B) og setter opp en toppsvill i den andre siden også.

5

Sperrene (D) skrus fast med vinkelbeslag til svillene (C). Her plasseres sperrene slik at de sitter inn mot veggen i den ene enden, og stikker 20 cm utover svillen i den andre.

6

Alle sperrene (D) er montert. De er plassert med en avstand på 72,5 cm og satt fast med vinkelbeslag på begge sider av hver enkelt sperre (D).

7

Hver sperre (D) festes også til veggen med et enkelt vinkelbeslag, slik at takover-bygget er godt forankret også her.

03
Tak 6 Trinn

På dette taket legges det mindre stålpla-ter med struktur som takstein. Takkonstruksjonen er tilpasset platestørrelsen, slik at de kraftige sperrene kan bære taket og tyngden fra snø. De tverrgående lektene understøtter også, i tillegg til at det er de platene skrus fast til.

Dette taket bygges inn mot en vegg. Overgangen mellom veggen og taket lukkes med en fleksibel takinndekking, slik at den blir helt tett. I tillegg monteres det profiler i sidene og en takrenne, slik at vannet kan renne unna.

1

Skru fast tverrgående lekter oppå sperrene. Lektene understøtter takplatene og sikrer at du har noe å skru dem fast til. Bruk en hjelpelist som har riktig avstand mellom lektene til å måle opp med.

2

Monter taklekter på hele taket. Her er avstanden 32 cm mellom hver - bortsett fra den fremste lekten. Den skal brukes til å montere en takrenne på, derfor sitter de to fremste lektene tettere mot hverandre.

3

Takplatene legges opp. Her er det et ståltak av mindre plater, som avstanden mellom lektene er tilpasset etter. Begynn i den laveste enden. Disse platene kan skjæres til med en platesaks der det er nødvendig.

4

Sørg for at platene overlapper hverandre, både i sidene og i lengderetningen. Det er viktig at du følger produsentens anvisninger, slik at konstruksjonen blir så tett og sterk som mulig.

5

En fleksibel takinndekking monteres i overgangen mellom taket og veggen. Inndekkingen går cirka 15 cm utover taket og settes fast med en aluminiumslist og skruer til veggen.

6

Til slutt monteres beslag i sidene på taket. De beskytter mot inntrengende vann og gir en pen avslutning. Beslagene skrus fast til takplatene fra oversiden.

04
Kledning og terrasse 6 Trinn

Takoverbygget er allerede lukket i den ene siden, fordi det er bygget inn mot en vegg. Men også baksiden skal lukkes, slik at det blir godt med le.

Det skal i tillegg lages et terrassegulv som underlag i loungehjørnet. Gulvet skal tilpasses i høyden, slik at det fluk-skal fluk ter med den steinbelegningen den skal støte inn mot. Under terrassen legges det en fiberduk for at det ikke skal vok-det vok se opp ugress mellom bordene.

1

Det bygges et reisverk til kledning (H) på baksiden. Lekter (G) monteres vannrett i fem rekker, samt loddrett i hjørner/på midten, og bordene (H) settes opp. Tverrstiveren (E) settes opp mellom stolpene (B).

2

Klargjør underlaget. De gamle steinene er fjernet, slik at den nye terrassen kan komme i nivå med steinbelegningen den skal ligge inn mot. Grusen jevnes ut. Ved bakkledningen er det bygget et lite repos.

3

Mål opp til terrassen. Vi finner høyden på den nye terrassen ved å legge et langt, rett bord mellom den gamle steinbelegningen og den nye bakkledningen.

4

Tilfarerne (J og K) klosses opp og festes, slik at terrassen får ønsket høyde. Her er det brukt et spesielt system med klosser som bare legges på underlaget. Tilfarerne justeres til underlaget er vannrett.

5

Terrassebordene (L) skrus fast når de er skåret til. I enden plasseres en rettholt som bordene legges inn mot, så de ligger på en rett linje. Her brukes avstandsklosser for å sikre samme avstand mellom bordene.

6

Alt tre har fått et strøk trebeskyttelse - en mørk beis skaper ekstra hygge i loungehjørnet.

Materialer

Til takoverbygget: 10 x 10 cm stolper:

 • 2 stolper, bakerst (A) à 255 cm
 • 2 stolper, fremst (B) à 220 cm

10 x 20 cm bjelker:

 • 2 sviller (C) à 330 cm
 • 5 sperrer (D) à 400 cm
 • 1 tverrstiver (E), 155 cm

23 x 48 mm lekter:

 • 13 taklekter (F) à 330 cm

Til kledning/terrasse: 23 x 48 mm lekter:

 • Lekter (G) til reisverk, ca 30 m

19 x 98 mm bord:

 • Kledning (H)

48 x 98 mm:

 • 2 tilfarere (J) à 360 cm
 • 6 tilfarere (K) à 380 cm

28 x 120 mmterrassebord:

 • Terrassebord (L) à 175 cm(til cirka 6,5 kvm terrasse)

Dessuten:

 • Stolpesko
 • Tørrbetong
 • Skruer, 35 x 48 mm
 • Bolter med muttere og skiver (M10 x 170 mm)
 • Vinkelbeslag
 • Takplater i stål
 • Takinndekking
 • Takbeslag
 • Rennekroker
 • Takrenne
 • Nedløpsrør
 • Oppklossingssystem til terrassegulvet
 • Trebeskyttelse, beis

Spesialverktøy

 • Platesaks
 • Rettholt

Tidsforbruk

En ukes tid.

Pris

Cirka 15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Et litt større prosjekt, der det vil være fint hvis du har erfaring med å bygge i tre.

Tegning

Overbyggets konstruksjon

Den bærende konstruksjonen består av to sett stolper med en svill mellom. Oppå svillene settes kraftige sperrer, der de tverrgående taklektene settes fast - deretter kan det legges takplater.

Overbyggets konstruksjon

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Video

Vri trematerialene i form

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...