Smarte beslag – perfekt helling på takoverbygget

Det er ikke alle steder det er plass under takutstikket på huset til å sette fast et takoverbygg. I hvert fall ikke hvis taket skal ha helling nok. Men det finnes noen smarte beslag som kan sikre at takoverbygget får akkurat den hellingen du ønsker.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
25.000 kroner
De smarte beslagene løser det evinnelige problemet med for lav høyde på overbygde terrasser.

De smarte beslagene løser det evinnelige problemet med for lav høyde på overbygde terrasser.

Intro

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du lager et takoverbygg med de smarte beslagene. Du skal være forsiktig når du løsner taksteinene, og nøye med solid innfesting av beslagene. Vi gjennomgår hvordan du:

 • fjerner takstein
 • monterer takbeslagene
 • monterer tverrholdere og stolper
 • setter opp sperrene
 • monterer takplatene

Veiledning

01
Klargjøring 2 Trinn

Når du har bestemt deg for hvilken helling taket på takoverbygget skal ha, må du fjerne noen takstein. To rekker er ofte nok til at det blir plass til å sette fast et tverrgående bord som beslagene kan monteres til.

Vær forsiktig når du skal lirke løs taksteinene, slik at de ikke skades eller går helt i stykker, for de skal legges tilbake igjen.

Har du en annen type takbelegning enn takstein, må du sjekke med produsenten om det kan la seg gjøre å bruke takbeslagene hos deg.

1

To rekker takstein fjernes, slik at det blir plass til å montere takbeslagene. Takstein fjernes enklest med en kløfthammer og en lektestump, slik at du kan løfte steinene og lirke dem løs.

2

Her skrur vi fast et bord til taksperrene, så vi får et solid underlag til beslagene. Bordet plasseres slik at det er luft nok til at taksteinene kan lirkes på plass på lektene når beslagene er montert.

02
Takbeslagene monteres 6 Trinn

Det er viktig at takbeslagene blir sittende godt fast til takkonstruksjonen. Det er også viktig at de sitter nøyaktig på linje og med like lang avstand mellom dem, ettersom det skal settes fast en taksperrekonsoll til beslagene.

Beslagene skal også plasseres best mulig i forhold til taksteinene, så det blir så lite tilpassing av steinene som mulig. Det kan likevel ikke unngås at de må tilpasses litt. Her må det for eksempel lages et lite hakk i den ene steinrek-pel steinrek ken, for at den kan legges på plass.

1

Takbeslagene skrus fast. Begynn med de ytterste i hver ende, og spenn en snor mellom dem. De øvrige beslagene rettes inn etter snoren, så de havner på linje.

2

Taksteinene må tilpasses, før de kan legges på plass igjen under beslagene. Det skal skjæres et lite hakk med en vinkelsliper og slipes litt for at steinene skal kunne ligge ordentlig på taket igjen.

3

Legg taksteinen på plass under beslaget. Pass på at du ikke kommer til å skade den. Har du ikke fått skåret av nok i første omgang, må du fjerne litt mer.

4

Taksteinen skrus fast når den ligger på plass. Bor først et hull til skruen. Og pass på ikke å stramme skruen for hardt.

5

Legg taksteinene over beslaget på plass. Taksteinens oppadvendte bue plasseres over over beslaget, så her er det ikke nødvendig å tilpasse steinene.

6

Alle beslagene har fått toppstykkene montert. De er også plassert på en rett linje, og klare til at konsollen som holder tak­ sperrene kan monteres.

03
Konsoller og stolper monteres 5 Trinn

I dette byggesettet skal det monteres to konsoller til taket - en bakerst til takbeslagene og en foran som en slags svill oppå stolpene. Konsollene består av flere deler, som først skal settes sammen etter anvisningene med de medfølgende boltene og skruene.

Også stolpene må settes sammen før de kan settes opp. De må forankres til underlaget, slik at de har en solid innfesting, og takoverbygget ikke risikerer å løfte seg i kraftig vind.

1

Den bakerste konsollen settes sammen og monteres til taket. Sett den først midlertidig fast med tvinger, før du finjusterer så du er sikker på at den sitter helt rett.

2

Forbor med et metallbor når konsollen sitter helt rett. Skru den deretter fast til takbeslagene med skruene som følger med.

3

Den fremste konsollen settes sammen. Den består av to deler, som skal skrus sammen med de medfølgende skruene.

4

Vi setter en fot på stolpene. Foten med fire skruehull skrus fast med de medfølgende skruene. Etterpå settes stolpene sammen med den fremste konsollen.

5

Stolpene settes fast. Det bores først hull i underlaget til de medfølgende boltene, som deretter spennes fast.

04
Sperrene settes opp 6 Trinn

Nå skal sperrene festes til konsollene. Først i den bakerste, som har en slags kappe øverst. I den andre enden skal sperren bare legges oppå konsollen.

Sperren har et spor på undersiden. I sporet skal det settes skruer, som kan føres frem og tilbake i sporet. Skruene skal plasseres i sporet og stikkes ut gjennom hull i begge konsollene, og skrus fast med muttere fra undersiden.

Det er viktig at sperrene blir vinkelrette, for at takplatene skal passe.

1

Sperrene legges opp. Begynn i den ene enden. Sperren plasseres først i den bakerste konsollen, og legges deretter på den fremste. Skru sperrene løst fast.

2

Sperren festes til konsollen bakerst med en mutter. Den spennes fast til skruen som stikker ut gjennom et hull i konsollen. Spenn den foreløpig kun litt løst.

3

Sperren skrus fast til den fremste konsollen på samme måte fra undersiden - med en mutter som spennes løst fast til skruen som stikker ut gjennom konsollen.

4

Sjekk at sperren ligger vinkelrett. Det er viktig, fordi du ellers får problemer med takplatene. Bruk for eksempel en stor vinkel, som sperren enkelt justeres på plass etter. Spenn skruene godt fast når alt er riktig.

5

Sett opp de øvrige sperrene. Avstanden mellom sperrene skal være 60 cm, som passer til bredden på takplatene. Det er en stor hjelp å være to når sperrene monteres.

6

Alle sperrene er på plass, finjustert og etterspent. Dermed har vi et solid og vinkelrett underlag for takplatene.

05
Takplatene monteres 5 Trinn

Taket består av 10 mm tykke termo-plastplater. Sperrenes plassering er tilpasset bredden på takplatene, så de er enkle å plassere. Platene skal bare klikkes på plass mellom skinner på toppen av sperrene. Det er en beskyttende folie på platene. Den er det smart å la sitte på til du er helt ferdig med taket.

Til slutt gjenstår det kun å montere en takrenne i fronten.

1

Takplatene monteres. De skal klikkes på plass mellom skinnene øverst på sperrene. Det gjøres lettest ved å banke dem forsiktig på plass.

2

Etterspenn mutterne når alle takplater er på plass. Etterpå kan du fjerne den beskyttende folien.

3

Monter beslagene til takrennen på enden av sperrene. De skal stikke litt opp over sperrene, og skrus fast med skruer som følger med i byggesettet.

4

Takrennen settes fast. Den monteres til beslagene øverst og skrus fast til den fremste konsollen nederst med de medfølgende skruene og mutterne.

5

Takrennen lukkes i endene, og det settes opp en kjetting som kan lede vekk vannet til et avløpsrør i bakken.

Materialer

 • Takbeslag
 • Takoverbygg i byggesett, inkludert skruer og muttere
 • 1 bord, 22 x 198 mm, 4,3 m langt
 • Skruer, 6 x 90 mm

Tidsforbruk

Ca. 2-3 dager.

Pris

Regn med cirka 25.000 kroner, pluss frakt og avgifter.

Vanskelighetsgrad

Du skal være forsiktig når du løsner taksteinene, og takbeslagene skal settes solid fast.

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Overbygd terrasse