Hagen er skrå - slik bygger du den rett!

Et skrått terreng er ingen hindring for å bygge en flott og vannrett terrasse. Det er faktisk lettere enn man skulle tro.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
10.000 kroner

Intro

Det er ikke mange norske hager som kan skryte av å være helt vannrette. Men et skrått terreng er ingen hindring for å lage en flott og vannrett belegning.

Hemmelighetene består blant annet av en bunnsolid støttemur, et stabilt underlag, riktig oppbygging og grundige forberedelser.

Når du har bestemt hvor terrassen skal plasseres, starter planleggingen for alvor.

Dette får du i artikkelen
Vi guider deg gjennom:

 • Hvor terrassen skal plasseres
 • Hvordan du forbereder underlaget
 • Hva hemmeligheten bak den vannrette støttemuren er
 • Hvordan du legger et stabilt underlag
 • Hvordan du legger flisene

Veiledning

01
Fjern all moldjorden 3 Trinn

1

Begynn med å fjerne all moldjord fra stedet du vil anlegge den nye terrassen. Grav deretter en 40 centimeter bred renne til 90 centimeter under bakken langs kanten, der støttemuren senere skal plasseres.

2

Fyll bunnsikringsgrus i rennen i lag på 20 cm, og komprimer med en jordloppe. Når rennen er fylt opp, kjører du også over resten av bunnen med jordloppen, for å sikre at den er banket godt sammen.

3

Fyll opp hele utgravingen med et bunnsikringslag, til det kommer i nivå med terrenget. For hver 20 cm grus, skal du komprimere med jordloppen eller platevibratoren.

02
Sett blokkene til støttemuren 11 Trinn

Støttemuren skal holde konstruksjonen i regn, sludd, kulde og vind i mange år fremover. Og den skal ikke bare holde de forskjellige lagene til terrassen på plass på lang sikt, men også under alle vibrasjonene på kort sikt, når du senere i prosjektet komprimerer underlagene med en platevibrator.

Vi bygger støttemuren av forskalings blokker på 30 x 60 x 10 cm (b, l, h). Det er ikke sikkert du finner tilsvarende blokker, men da kan du bare bruke noe annet.

1

Sett opp snorer for å markere retningen på murene. Snorene settes i samme høyde som terrenget rundt. Vær nøye med å få hjørnene helt vinkelrette.

2

Grusen rettes opp i en bredde på 40 cm, og 15 cm under snoren. Da blir det plass til 10 cm betong og 5 cm av de nederste blokkene i støttemuren.

3

Skjær til blokkene. Der støttemurblokkene og toppblokkene skal “rundt hjørnet”, velger vi å skjære blokkene i vinkel med en vinkelsliper. Vi merker opp hjørnene på blokkene, og skjærer forsiktig. Vi må også skjære til flere halve blokker.

4

Bland jordfuktig betong i en trillebår. Sørg for at konsistensen er fast. Start ved murens laveste punkt, og legg ut et lag betong på 10 cm til de nederste blokkene.

5

Den første blokken bankes ned i betongen, slik at den havner 5 cm over snoren. De øvrige blokkene i første skift settes på samme måte. Fortsett til overkanten på siste blokk i skiftet er 5 cm under snoren.

6

Kontroller med jevne mellom rom at skiftet er vannrett. Det gjøres med et langt vater. Her kan du for øvrig se hvordan den første hjørneblokken stikker 5 cm over snoren, mens den siste ligger 5 cm under snoren.

7

Lag en trekantstøping på 10 x 10 cm på både for- og baksiden av blokkene i nederste skift. Deretter skal du fortsette med den første hjørneblokken, slik at du kan fortsette jobben rundt hjørnet.

8

Fyll betong i hjørnene. Ettersom vi ikke har egne hjørneblokker som legges i forband, fyller vi hjørnene med betong for å sikre at sidene henger solid sammen.

9

Dekk trekantstøpingene med grus, etter hvert som du lager dem. Dette er for å sikre at den jordfuktige betongen ikke tørker for raskt. Dermed blir støpingene så sterke som overhodet mulig.

10

Sett andre skift, til det havner 5 cm under snoren. Start fra det laveste hjørnet (oppå nederste skift), og legg ny betong etter hvert som blokkene i andre skift legges forbi blokkene fra nederste skift.

11

Fortsett med å legge støttemurblokker i skift, til det siste skiftet rekker rundt terrassen (bortsett fra den åpne siden). Til slutt fyller vi de hule blokkene med grus som stampes godt sammen.

03
Bygg opp underlaget 6 Trinn

Nå starter oppbyggingen av underlaget til terrassen. Nederst legges et bunnsikringslag. Det skal drenere vekk vann som trenger ned i gruslagene, og hindre at frost og tele hever belegningen. Deretter legger vi et bærelag. Det legges så nøyaktig at settelaget under hellene blir så tynt som mulig, og helst et sted mellom 2 og 4 cm.

Pass på ikke å presse støttemuren når du komprimerer lagene. Bruk en platevibrator på maksimalt 130 kg.

1

Bunnsikringslaget legges i en tykkelse på maksimalt 15 cm, og komprimeres med platevibratoren. Fortsett til du er 23 cm fra toppen av den øverste blokken (8 cm heller, 3 cm avretting og 12 cm bærelag). Merk deg at toppblokken ikke er regnet med.

2

Er bunnsikringslaget veldig tørt, vannes det før komprimeringen. Grusen komprimeres med platevibratoren, med 3-4 overkjøringer og 50 prosent overlapp. Men ikke kjør for tett på støttemuren!

3

Bruk en hjemmelaget stampestokk til å komprimere grusen langs støttemuren med. Da skåner du støttemuren for de harde vibrasjonene fra platevibratoren.

4

Siste lag med bunnsikring planeres med en asfaltrive. Oversiden skal ha et fall på 1,5-2 prosent mot den åpne siden av terrassen. Ta høyde for at det siste bærelaget setter seg omtrent 2,5 centimeter.

5

Det øverste bærelaget legges og komprimeres. Laget skal være 12 cm tykt, og fordi det setter seg 2-3 cm, legges det i et lag på 14-15 cm, før det komprimeres. Husk fortsatt å holde et fall på 1,5-2 prosent!

6

Legg hellene
Terrassen nærmer seg en avslutning. Nå skal du legge et tynt settelag på 2-4 cm, og deretter legge hellene. Når du har lagt hellene, skal du sette toppblokkene på plass for å dekke toppen av støttemuren. Du avslutter prosjektet ved å feie fugesand i fugene, så hellene ikke sklir.

Pass på ikke å tråkke på settelaget når du legger hellene, og avslutt med å legge toppblokkene.

Materialer

 • Bærelag: 2 m³
 • Bunnsikring: 10 m³
 • Settelag: 1 m³
 • Fugesand: 25 kg
 • Heller (60 x 60 x 8 cm): 24 stk.
 • Tørrbetong: 15 x 25 kg
 • Forskalingsblokker (30 x 60 x 10 cm): 75 stk.
 • Toppblokker: 21 stk.

Spesialverktøy

 • Platevibrator, maks. 130 kg
 • Jordloppe/stamper
 • Vinkelsliper med diamantblad

Tidsforbruk

4 dager.

Pris

Ca. 10.000 kr for 12 m² terrasse.

Vanskelighetsgrad

Å bygge en terrasse på et skrått underlag er et enkelt, men ganske tungt arbeid.

Tegning

Planlegg plasseringen

Når du har bestemt hvor terrassen skal plasseres, starter planleggingen for alvor. Det er viktig på forhånd å vite hvilke steiner eller heller du vil bruke. Den totale lengden og bredden bestemmer nemlig støttemurens plassering, og det er den du skal begynne med. Vi bruker betongheller i en størrelse på 60 x 60 cm, og fordi vi har tenkt å lage terrassen fire heller bred og seks heller lang, ender de indre målene, altså målene innenfor støttemuren, på 240 x 360 cm.

Planlegg plasseringen

3D-modell

3D-modell

Steinterrasse

Steinterrassen består av en bunnsikring, et bærelag, et avrettingslag og steiner.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Fall på belegning

Med et måleplan er det enkelt å måle opp til fall

Video

VERKTØY: Slik bruker du platevibratoren

Platevibrationen er en relativt enkel maskin, til gjengjeld er den helt uunnværlig når du skal sikre en fast og jevn bunn under belegningsstein. I denne videoen kan du se hvordan du bruker maskinen.

Video

VERKTØY: Slik bruker du vinkelsliperen

I denne videoen kan du se hva vinkelsliperen kan, og hvordan du bruker den. Sliperen gir deg masser av kraft når du skal skjære i jern, betong og stein. Og med riktig kutteskive kan du lage nøyaktige snitt i alt fra aluminium og plast til hardtbrente fliser. Du lærer også alt om innstillinger og beskyttelsesustyr, slik at du kan jobbe trygt.

Video

TEKNIKK: Deling av stein og heller

En kraftig vinkelsliper med diamantskive fikser jobben

Video

TEKNIKK: Fuging av stein og heller

Med riktig fugesand blir belegningen solid

Video

TIPS: Vipp betonghellen på plass

Video

Tips & Triks

UNNGÅ SETNINGSSKADER

Løs moldjord er gift for tunge bygge prosjekt som en steinterrasse. Derfor er det viktig at du graver vekk moldjorden før du bygger opp.

LETTERE LØFT

Forskalingsblokker er enklere å løfte og jobbe med enn massive blokker, men bruk det du har tilgang til og lyst til å bruke.

RETT PÅ FØRSTE FORSØK

Hemmeligheten bak en snorrett støttemur, er å jobbe etter en snor, som følger det omkringliggende skrånende terrenget.

BUNNSOLID UNDERLAG

Underlaget skal holde lenge. Derfor skal gruslagene komprimeres med jordloppe eller platevibrator for hver 15-20 cm lagtykkelse.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...