Utnytt kveldsolen: Lag en solterrasse

I tillegg til den store yndlingsterrassen, der dere alltid sitter, kan dere få stor glede av en eller flere mindre terrasser som ligger rundt huset. På dem vil det være mulig å fange den første vårsolen, eller den sene kveldssolen. Se hvordan en liten steinterrasse legges så den holder.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager/10 m2
Pris
6.000 kroner/10 m2

Intro

Veiledning

01
Oppmåling 4 Trinn

Når du har funnet ut hvor terrassen din skal ligge, og hvilken fasong den skal ha, kan du avsette hvor den skal være.

Sett opp snorer som følger terrassens ytre omkrets, og regn med at du må grave ytterligere 10 cm lenger ut hele veien rundt terrassen, slik at du har plass til å støpe fast kantsteinene.

For å forsikre deg om at hjørnene på terrassen er vinkelrette, skal du ta de to diagonalmålene (fra hjørne til hjørne). Er avstandene like lange, er hjørnene nøyaktig 90°, og du kan sette i gang. Hvis ikke, må du flytte litt på snorene.

1

Begynn med å slå plugger i bakken 30-40 cm utenfor det området der terrassen skal ligge. Da står ikke pluggene i veien når du skal begynne å grave.

2

Bind snorer på pluggene, slik at de krysser hverandre der terrassens hjørner skal være. Flytt eventuelt litt på pluggene, til terrassen har de målene den skal ha og er vinkelrett i hjørnene.

3

Avsett høydestreker på pluggene. Bruk et langt vater, et laservater eller et slangevater til å avsette terrassens høyeste sted (inne ved huset ) og på alle pluggene. Deretter kan du avmerke fallet vekk fra huset på 1,5 cm per meter (1,5%).

4

Avmerk fallet. Her går terrassen 3 meter ut fra huset. Det gir et fall på 4,5 cm. Mål ned fra den høyden du avsatte, og sett en ny strek. Flytt snorene ned, slik at de både følger terrassens omkrets og høyde med riktig fall.

02
Bunnsikring 5 Trinn

Før du begynner å helle ut grus der terrassen skal være, skal du fjerne mye jord. Du skal grave minst 30 cm ned under bakkenivå, altså under den høyden på bakken som er umiddelbart rundt den nye terrassen du lager.

Du kan fint grave det vekk med en spade, spesielt når det bare er ni kvadratmeter som her, men det er litt lettere med en liten gravemaskin. For husk at et jordlag på 30 cm x 9 m² blir til nesten 3 m³ - eller rundt 4 tonn. Dette er mye å grave og kjøre vekk.

1

Underlaget komprimeres med en 200 kg platevibrator når du har gravd vekk minst 30 cm av jorden. Du skal ned til fast underlag. Ofte møter du leire, og da skal det vibreres slik at det ikke senere synker noen steder og danner ujevnheter.

2

Hell bunnsikringsgrus i utgravingen. Dette er grus med stein fra 0 til 80 mm størrelse, som er viktig for å holde bunnen drenert under terrassen.

Tips: Lei en motorisert trillebår. Det skal flyttes noen tonn jord, sand og stein.

3

Fordel bunnsikringslaget i et skikt på 15 cm. Det er lettest å gjøre dette med en asfaltrake (den ligner en trerive uten tenner), men baksiden av en vanlig rive kan også brukes.

4

Mål avstanden fra laget opp til snoren. Det skal være 15 cm opp til snoren før du kjører over med vibratoren. Grusen vil sette seg cirka 5 cm under komprimeringen. Da blir det plass til de to siste lagene, pluss steinene som er 7 cm.

5

Komprimer bunnsikringen med platevibratoren. Du skal kjøre over fra side til side, i begge retninger, tre ganger til sammen. Da blir det komprimert nok. Avstanden til snorene skal nå være 20 cm.

03
Kantstein 5 Trinn

Denne terrassen skal ikke bli trafikert av tunge biler, som f.eks. på en innkjørsel. Men vi vil likevel anbefale at du sikrer kantene med betong, slik at de ikke synker etter hvert. Det vil nemlig få de neste rekkene med stein til å skli, som igjen vil gi deg en veldig ujevn terrasse med store sprekker langs sidene.

Derfor skal du begynne med å støpe en solid kant, som rammer inn hele terrassen. Først etterpå fyller du opp innenfor rammen med de neste lagene og belegningssteinene.

1

Legg ut tørrbetong i et 10-12 cm tykt lag der kantsteinene skal stå, og vann det lett etterpå. Det går cirka én sekk per meter, som igjen tilsvarer omtrent 15-17 liter betong.

2

Sett kantsteinene i betongen, og trekk en trekant betong opp langs steinene på begge sider, slik at de ikke kan flytte seg eller velte. Ytterkanten skal ligge 1-2 mm fra snoren, ikke mer.

3

I hjørnene møtes steinene i en skråskjæring på 45º. Legg en annen stein med kortsiden mot langsiden på den du skal kutte, og merk opp skråsnittet med en tusj eller et fargekritt.

4

Kutt hjørnesteinene med en vinkelsliper med en stein- eller diamantskive. Husk hørselvern, beskyttelsesbriller og støvmaske.

5

Slå kantene ujevne med en slegge, slik at de ligner de andre kantene på steinene. Dette gjelder selvsagt bare hvis steinene har ujevne (slåtte) kanter.

04
Stabilgrus 2 Trinn

1

Fyll i stabilgrus, og avrett høyden med et bord med hakk. Kjør tre ganger over med platevibratoren. Ikke kjør inntil kantene, da kan de forskyve seg. Stamp resten med en stampestokk.

2

Sjekk at stabilgruslaget er plant. Det skal høyst være 10 mm luft under rettholten på 3 meter. Sjekk høyden også. Nå skal det være 8 cm fra gruslaget opp til snorene, da ligger det 12 cm stabilgrus.

Denne stabilgrusen er blandet av stein i 0-32 mm størrelse.

05
Belegning 7 Trinn

Nå kommer vi til selve belegningen. Her har vi valgt betongstein med ujevne kanter, som legges i 2 cm settesand. Sanden skal ikke komprimeres, fordi den skal kunne presses opp i fugene fra undersiden når stenene er lagt og vi vibrerer med platevibratoren. Dette er med på å låse fast steinene.

Steinene våre er 7 cm høye. Når settelaget er planert, ligger det 4 cm lavere enn kantsteinenes overside. Belegnings-steinene blir presset cirka 2 cm ned i sanden når de vibreres til slutt, slik at de ender med å ligge 0,5-1,0 cm høyere enn kanten. Med tiden vil de sette seg ytterligere, og utjevne denne forskjellen.

1

Begynn med å helle ut settesanden. Her er det ni kvadratmeter, som skal ligge i et 3 cm tykt lag. Det tilsvarer 270 liter, eller 5-6 fulle trillebårer. Fordel sanden med en asfaltrake eller en rive.

2

Rett opp sanden med et bord med hakk i. Du kan bruke det samme bordet som før, med 5 cm hakk i, hvis du slår på 1 cm tykke klosser. Da får du 4 cm avstand til snorene, som det skal være.

3

Bruk en steinkutter. Her legger vi belegningen på skrå, og det er mange stein å kutte. Derfor kan det være en fordel å leie en steinkutter, som ses i bakgrunnen.

4

Steinene her legges på skrå med vilkårlig forskyvning. Det vil si at hver rekke forskyves 1/2, 1/3 eller 1/4 stein uten fast system. Da vil det ikke synes om det er små unøyaktigheter i belegningen.

Spenn ut snorer for hver femte rekke stein, slik at du har noe å sikte etter.

5

Når du kutter stein, så sørg for å forskyve kuttestreken litt, slik at det blir plass til snittet (det er cirka 5 mm bredt). Gjør du ikke det, blir steinen for liten.

6

De tilpassede steinene legges til slutt. Når alle de hele steinene er lagt, legger du alle de kuttede steinene ned i sine respektive hull, og banker dem lett på plass. Husk at du skal ha plass til fugesand.

7

Fei ned fugesand i alle fuger. Hell ut sanden, og kost og kost igjen, på kryss og tvers. Kjør over med plate-vibratoren. Da setter sanden i fugene seg, og steinene kommer på plass. Kost i mer sand, og gjenta til fugene er fylt helt opp.

Materialer

14 x 21 x 7 cm betongstein:
• 350 stk. (cirka 9 kvadratmeter)

14 x 21 x 14 cm kantstein:
• 60 stk. (cirka 12 meter)

Grus, sand og betong:
• 1,5 m3 bunnsikringsgrus, 0-80 mm
• 1,5 m3 stabilgrus, 0-32 mm
• 0,3 m3 settesand, 0-4 mm
• 0,1 m3 fugesand
• 9-10 sekker tørrbetong à 25 kg

Spesialverktøy

• 200 kg platevibrator
• Gravemaskin
• Motorisert trillebår (minidumper)
• Steinkutter/vinkelsliper

Tidsforbruk

Du må regne 3-4 dager på en terrasse på 9-10 m², avhengig av om du graver for hånd eller leier deg en maskin.

Pris

Cirka 6000 kroner for denne terrassen på 9 m², inkludert leie av maskiner.

Vanskelighetsgrad

Er du nøye med bunnen, er det ikke vanskelig å legge en terrasse av stein, som holder i mange år.

Tegning

Når bunnen er god ligger terrassen i mange år

Du skal legge terrassen slik at kantblokkene ligger 3-5 cm høyere enn gresset som ligger rundt. Da vil det ikke vokse inn over terrassen. De lagtykkelsene som er anført på tegningen, er målene etter at lagene er komprimert med en platevibrator. Regn med at bunnsikringslaget kan komprimeres cirka 7 cm og stabilgrusen omkring 3 cm.

Når bunnen er god ligger terrassen i mange år

Tips & Triks

Spennende kant langs husveggen

Du kan fint legge belegningsstein helt inntil grunnmuren, men du kan også legge en dekorativ natursteinbelegning, som her.

Den består av knyttnevestore steiner i forskjellige farger og fasonger, som legges ganske tett i settesanden og bankes på plass med en tung hammer. Fugene fylles opp med fugesand.

Denne typen kant gjør det lettere å avslutte pent hvis huset har en ujevn sokkel, eller hvis rør og ledninger går ned langs veggen.

Steinene settes på høykant, med en noenlunde flat side opp.

Fugene fylles opp med fugesand og vannes, slik at sanden kan sette seg.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...