10 ting som kan gå galt når du bygger terrasse

Det er ikke vanskelig å bygge en terrasse, men det er noen fallgruver du skal være oppmerksom på. Se hvordan du unngår noen typiske feil ved et terrasseprosjekt.

1. Underlaget er for mykt

Hvis underlaget er for mykt, og du klosser opp terrassen på stein rett på bakken, risikerer du både at den synker og presses opp av frost. Dette kan unngås ved å fjerne de øverste cirka 30 cm. Deretter legger du grus som stampes godt sammen før du bygger terrassen oppå.

2. Bordene har ujevn størrelse

Selv om terrassebordene dine har samme størrelse, kan det være forskjell på forskjellige partier. Det kan være forskjell i fargen og på hvor tørre/fuktige materialene er. 6 Derfor er det klart best hvis du kan få alle terrassebordene fra det samme materialpartiet. Da er du sikker på at de er så like som mulig, slik at den ferdige terrassen blir jevn i både farge og uttrykk.

3. For stor avstand mellom tilfarerne

Tilfarerne er den delen av det underliggende treskjelettet som terrassebordene skal legges på tvers av og festes til. For at tilfarerne skal kunne under støtte terrassebordene godt nok, skal det ikke være for langt mellom dem. Er avstanden for stor, vil terrassen svikte når du går på den. Typisk er en avstand på maksimalt 60 cm passe (fra senter til senter).

4. Tilfarerne er ikke beskyttet mot fukt

Hvis du beskytter overkanten av tilfarerne med et lag takbelegg, forlenger du terrassens levetid. Ellers vil vann nemlig kunne samle seg mellom tilfarerne og bordene, og ha vanskelig for å komme vekk. Det finnes spesialprodukter for dette, men smale striper av takbelegg som stiftes fast fungerer helt perfekt.

5. Terrasse bordene har feil side opp

Så sant det er mulig, skal terrassebordene legges slik at årringene smiler når du ser på bordet i enden. Da vender den sterke kjerneveden opp. Hvis bordet buer seg når det senere tørker, vil det også bue seg slik at midten stikker opp og kantene ned når bordene legges slik. Dermed vil vann som legger seg på gulvet renne av. I motsatt fall vil vannet bli liggende i en renne langs midten av hele bordet.

6. Ujevn avstand mellom bordene

For å få et flott resultat, skal du sørge for at terrassebordene sitter med akkurat samme avstand. Det kan du sikre ved å bruke avstandsbrikker mellom bordene når du skrur dem fast. Er bordene fuktige når de legges, skal avstanden mellom dem være liten, mens den skal være større hvis bordene er tørre. En avstand mellom bordene på 5 mm på en ferdig terrasse er som regel passe.

7. Endene sitter for tett

Hvis du har skjøter i terrassebordenes lengderetning, er det viktig at det er luft mellom bordene i endene. Ellers vil det samle seg vann i skjøtene som ikke slipper vekk, og ettersom endetre er ekstra sårbart risikerer du råteskader. Derfor skal du sørge for at det er cirka 5 mm luft mellom bord som skjøtes i lengderetningen.

8. Skruene er skrudd for langt inn

Du skal sørge for at skruene ikke kommer for langt ned i bordene når du fester dem. Hvis de kommer for langt ned, dannes det en fordypning over skruehodet, der det kan samle seg vann. Dette skal du unngå. En perfekt skrue sitter slik at den flukter med over flaten - verken mer eller mindre.

9. Du har brukt feil skruer

Det er ikke likegyldig hvilke skruer terrassebordene skrus fast med. Det finnes spesielle skruer beregnet for terrassebord, såkalte syrefaste A4-skruer. De er også selvskjærende, slik at du slipper for-boring når du bruker dem i vanlige terrassebord. Legger du en terrasse med bord av hardtre, slipper du dog ikke unna forboringen.

10. Skruene sitter ikke på linje

Det kommer til å ergre deg når du senere ser på terrassen, hvis skruene ikke sitter på linje. Og det er faktisk ganske enkelt å få dem på linje. Du trekker bare en snor der skruene skal plasseres. Da har du en rett linje å styre etter.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse