12 byggetips til terrassen

Hvis du drømmer om en ny terrasse, lønner det seg å følge rådene her. Da får du et optimalt resultat: Terrassen blir plan, stabil å gå på, får en flott finish og er godt beskyttet mot råte, slik at den holder så lenge som mulig. Du kommer også til å spare tid i byggingen.

1. Sørg for at terrassen blir vinkelrett

Skal terrassen være vinkelrett, bør du kjenne “3-4-5”-regelen. Når det korte beinet i en vinkelrett trekant er 3 meter og det mellomste er 4 meter, vil det lengste alltid være 5 meter. Hvis du bygger deg en rettvinklet trekant etter disse målene, kan du raskt sjekke om også terrassen er i vinkel.

2. Sirkellaser gjør det lett å avsette terrassens høyde

For å få en terrasse i vater eller eventuelt med et lite fall vekk fra huset, skal du ha en høyde å måle ut fra. Det får du enklest med en sirkellaser. Bank påler i bakken ved hjørnene til terrassen, plasser sirkellaseren i midten og avsett deretter ønsket høyde på pålene. Høyden markerer du med en snor hele veien rundt.

3. Kloss opp tilfarerne i riktig høyde

Det er viktig at terrassebordene legges på et plant underlag. Det forutsetter at de underliggende tilfarerne er plassert i samme nivå, altså at oversiden på dem flukter med hverandre. Hvis du klosser opp tilfarerne på kiler, er de lette å justere, slik at oversiden på tilfarerne danner en fullstendig plan flate.

4. Beskytt tilfarerne med murpapp

Det er smart å beskytte oversiden av tilfarerne med for eksempel murpapp. Legg den slik at den stikker litt utover kanten. Da unngår du at det samles vann under terrassebordene, og du reduserer dermed risikoen for råte.

5. Hold jevn avstand mellom tilfarerne

Tilfarerne skal plasseres med passe avstand, slik at terrassen ikke kommer til å svikte. Standard avstand mellom tilfarere på 48 x 98 mm er 60 cm, målt fra senter til senter.

6. Vend riktig side opp

Hvis du har mulighet til å velge, sier teorien at du skal legge terrassebord med margsiden opp. Når du ser på enden av et bord, betyr det at årringene skal “smile“.

7. Hold jevn avstand mellom terrassebordene

Terrassebord som ligger ute året rundt, vil utvide seg i fuktig vær og trekke seg sammen i tørt vær. Derfor skal det være plass til at bordene skal kunne bevege seg. Legg derfor bordene med en jevn avstand. Bruk minst 3-5 mm på tørre bord. Riktig avstand kan sikres med avstandsklosser eller oppmåling på tilfarerne under.

8. Rett opp skjeve bord

Terrassebord kan ha slått seg og være skjeve, slik at de må rettes opp når du legger dem. Bruk for eksempel et brekkjern og en kloss (så du ikke lager merker i bordet), og vri det på plass.

9. Skjøtene skal ikke ligge helt tett

Hvis to terrassebord skal ligge i forlengelsen av hverandre og skjøtes over en tilfarer, skal det være en liten avstand mellom bordene, slik at det ikke samles vann der. Endeved suger nemlig til seg vann, og er den mest sårbare delen av terrassebordene.

10. Ikke skru inn skruene for langt

Unngå at skruer skrus for langt i, slik at det kan samle seg vann over skruehullet. Det øker risikoen for råte. Optimalt sett skal skruehodet flukte med over­flaten på terrassebordet.

11. Kapp alle bordene samtidig

Det er smart å vente med å kappe terrassebordene med en dykksag til slutt, etter at alle bordene er lagt. Du sparer tid, fordi du slipper å måle opp til hvert enkelt bord, og resultatet blir penere.

12. Skjul den underliggende konstruksjonen

Når du er ferdig med å legge terrassebord, får du en flott finish hvis den underliggende konstruksjonen skjules. Det kan for eksempel gjøres ved å montere dekkbord på enden av tilfarerne. Sørg for at terrassebordene går over dekkbordene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse