Herlig terrasse med enkle midler

En lekker treterrasse av kraftige terrassebord holder i mange år. Her viser vi en utgave der bordene ligger skrått. Det ser bra ut, og samtidig sparer det deg for en masse svinn - både når det gjelder materialer, tid og penger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
6 dager
Pris
7000 kroner

Intro

Denne terrassen utnytter hver lille stump av bordene dine. Det skyldes den litt utradisjonelle måten vi legger bordene på. I stedet for å legge bordene på langs eller tvers av terrassen, legger vi dem på skrå. Men ikke bare det; vi kapper og snur retningen på bordet flere ganger. Det som kunne vært en stor, jevn treflate, blir derfor i stedet en spennende mosaikk, gjennomskåret av åpne skrå snitt.

Du kan selv velge hvilken type terrassebord du vil bruke, men hold deg unna lerk. Det har lett for å vri seg. Her bruker vi såkalt superimpregnert nordisk gran. Uansett hvilken type terrassebord du velger, så sørg for å bruke bord som er høvlet på begge sider. Noe av poenget med denne terrassen er nemlig at enkelte av bordene snus underveis. Hvordan? Det ser du på de neste sidene.

Veiledning

01
Rett opp bunnen 2 Trinn

Før du bygger terrassen, skal du sørge for et solid underlag. Vi lager et underlag av stampet stabilgrus med et lag avrettings-sand oppå. Ligger det en steinbelegning der fra før, kan du enten fjerne steinene og bruke det eksisterende underlaget, eller legge terrassen rett på steinene.

Her har vi fjernet gamle steiner, før vi retter opp grusen etter lange skinner. Vi bruker stålstendere, som egentlig brukes til å bygge gipsvegger. De er lange og rette, og enkle å dytte på plass i sanden.

1

Legg opprettingsskinner i sanden. Bruk et langt vater for å sikre at de ligger som de skal, med et lite fall vekk fra huset. Forleng evt. med enda en skinne, og legg deretter en skinne parallelt med den første, cirka 1,5 meter unna.

2

Trekk av sanden i plan med skinnene. Bruk et langt, rett bord hvis du ikke har en rettholt av aluminium. Beveg bordet i sikksakk-bevegelser mot deg selv. Da blir sanden helt plan.

02
Bygg en bunnramme 9 Trinn

Den rektangulære rammen under terrassen, består egentlig av to kvadratiske rammer som er skrudd sammen på midten. Du skal være nøye med å få hjørnene i nøyaktig 90°. Ellers vil du få problemer med sammenføyningene.

Den spesielle konstruksjonen med skrå terrassebord krever en spesiell understøtting. Diagonalt i begge rammer skrur vi derfor dobbelte bord. De stabiliserer rammene og tjener som understøtting av det skrå snittet i bordene. Kloss opp bjelkene på steinheller, og legg asfaltpapp mellom, slik at det ikke trenger fukt opp i bjelkene.

1

Legg den første bjelken (A) i et av hjørnene, og sjekk at hjørnet blir 90°. Bruk en stor vinkel eller en treplate, som du har skåret vinkelrett til.

2

Skru fast bjelken (A) til veggen. Bor først et 6,5 mm hull gjennom bjelken og inn i veggen. Skru den fast med 7,5 x 112 mm karmskruer.

3

Legg den neste bjelken (B) og understøtt den med heller og asfaltpapp. Kommer du ikke til for å sette sammen hjørnet utenfra, gjør du det med vinkelbeslag og beslagskruer fra innsiden.

4

Fortsett med den fremste bjelken (C). Den understøtter du også med heller og papp før du skrur hjørnet sammen med 5 x 90 mm skruer.

5

Skru på midtbjelken (D) med 5,0 x 90 mm skruer. Den består av to bjelker som er limt og skrudd sammen med 4,8 x 75 mm skruer. Bjelken skal sitte i nivå med C. Her krever det en liten oppklossing med en plastkloss.

6

Midtbjelken (D) kan også skrus fast med vinkelbeslag. I så fall skal du huske å sette beslagene nederst, slik at de ikke sitter i veien for diagonalbjelkens skruer senere.

7

Diagonalbjelken (E) skrus fast i hjørnene. Den er satt sammen på samme måte som D. Skruene skrus inn skrått nedover. Nå er det tydelig å se hvorfor vinkelbeslagene skulle settes nederst. Det gir plass til de skrå skruene.

8

Så er den første kvadratiske rammen på plass. Her skal terrassen være dobbelt så stor, så vi forlenger med ett kvadrat ekstra, ut mot høyre.

9

Skru mellombjelker (tilfarere) (F) vinkelrett på rammesidene, med en avstand på 60 cm fra senter til senter på bjelkene. Dermed er du sikker på at terrassebordene kan bære.

03
Bordene legges 9 Trinn

Det smarte med denne terrassen, er at det du kapper av når du legger det første feltet, skal du bruke i det neste. Vær nøye med å få avstandene like; det som gjør terrassen til noe helt spesielt, er de stramme linjene i den.

Vi skrur sammen alt med rustfrie terrasseskruer. En av fordelene med dem, er at de har skjærespiss, slik at du ikke trenger å tenke på forboring. Sørg for at skruene havner i plan med bordene, men ikke lenger ned. Da vil det legge seg vann i fordypningene.

1

Legg på de første bordene med en avstand på 4 mm mellom hver. Bruk plastbrikker til å holde avstanden, slik at den blir jevn. Bordet i siden skal stikke 1 cm utover den underliggende bjelken, hvis det er plass.

2

Bordene skrus fast i den øverste enden og i diagonalbjelken. Resten av skruene skrus først inn senere. Ikke skru skruer i felt 2. Det vil gjøre det vanskelig å dreie bordene etterpå.

3

Strek opp til diagonalsnittet når bordene er lagt og dekker hele felt 1. Streken skal ligge midt på diagonalbjelken. Vi har ikke gått helt inn i hjørnet, fordi vi vil legge bordene på tvers her.

4

Sag det lange skrå snittet med en sirkelsag etter en føringsskinne. Har du ikke en slik, kan du bruke stålstenderen fra tidligere, eller et annet rett bord som anlegg. Juster sagen så den bare sager i bordene, ikke i bjelkene under.

5

La bordene bli liggende etter hvert som du kapper dem. De skal bare snus og dreies 90°, dermed er de klare til å bli skrudd fast i det neste feltet på terrassen.

6

Start med det ytterste bordet. Det skal stikke 1 cm utover forkanten. Det skal fortsatt være 4 mm mellom bordene, mens det skal være 5 mm avstand i endene (gule avstandsbrikker).

7

Når alle bordene er på plass, skal de skrus til tilfarerne også. Du kan se hvor de ligger gjennom sprekkene. Strek opp på bordene, slik at du får skruene i rette rekker.

8

Kapp av bordendene. Igjen skal du sage i midten av en dobbelbjelke, fordi vi bygger en rektangulær terrasse. Skal ikke terrassen være større, skal du kappe endene 1 cm utenfor kanten.

9

Lag en pen avslutning. Hvis det er plass, kan du kappe bordendene inn mot huset eller gjerdet. Ellers må du kappe dem til i forkant, ett og ett. Merk deg avslutningen med bord på tvers. Det understreker linjene i terrassen.

Materialer

48 x 98 mm impregnerte bjelker:
• 2 bjelker (A) à 360 cm
• 2 bjelker (B) à 360 cm
• 2 bjelker (C) à 360 cm
• 2 midtbjelker (D) à 360 cm
• 4 diagonalbjelker (E) à 500 cm
• 20 tilfarere (F), i alt 36 meter

26 x 120 mm terrassebord (vi har brukt såkalt "Superwood"):
• 60 bord à 390 cm

Dessuten:
• 25 betongheller
• Karmskruer, 7,5 x 112 mm
• Rustfrie terrasseskruer, 4,8 x 75 mm
• Rustfrie skruer, 5 x 90 mm
• Vinkelbeslag
• Beslagskruer, 35 mm
• PU-lim
• Plastbrikker, 4 mm og 5 mm
• Asfaltpapp
• 25 mm monteringsprofiler à 380 cm

Spesialverktøy
• Sirkelsag med føringsskinne

Tidsforbruk

Regn med 4-6 dager, pluss den tiden det eventuelt tar å grave ut og legge grus i bunnen under terrassen.

Pris

Cirka 7000 kroner hvis du velger å lage terrassen med trykkimpregnerte bord.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med de lange diagonalsnittene, men ellers er det ikke vanskelig å bygge denne terrassen.

Tegning

Slik lages rammen

Bunnen lages av to kvadratiske moduler. De er satt sammen på midtbjelken (D). Du kan klare deg med en modul, eller sette flere både foran og i siden. Prinsippet er det samme, bare du husker å bruke dobbeltbjelkene i overgangen mellom modulene. Denne terrassen er 360 x 720 cm. Dine mål bestemmer du selv.

Slik lages rammen

Slik ligger bordene

Overskuddet fra felt nr. 1 snus, og brukes i felt nr. 2. Dette kan du gjøre når bordene er like på over- og undersiden. Det kan også være greit ikke å snu, hvis det går opp med at margsiden vender samme vei på alle bordene.

Slik ligger bordene

3D-modell

3D-modell

Terrasse med skrå snitt

Zoom tett på og se hvordan de skrå snittene er laget.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Dobbelte tilfarere

De midterste og de skrå tilfarerne ligger dobbelt. Dermed har bordene noe å hvile på.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Midterste firkant

Den midterste og innerste biten av terrassen er bare en firkant bestående av 5 korte bord.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Mellomrom mellom bordene

Sørg for at det blir cirka 5 mm mellomrom mellom terrassebordene.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Proppede skruer på terrassen

Med et proppborsett får du et perfekt resultat

Video

TEKNIKK: Oljing av terrasse

Krever kun en pensel og en bomullsklut

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse