Legg terrassen helt fritt

Noen ganger er hagens beste plass et lunt hjørne, andre ganger ved en storslått utsikt. Her bygger vi en flott treterrasse, som kan ligge helt fritt i hagen.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
10.000 kroner

Uten olje får terrassen raskt en grålig kulør, som passer fint inn i landskapet. Dermed passer alt sammen, helt ned til den lille eika, som spirer og vokser gjennom gulvet.

Intro

Når utsikten ikke vil komme inn til huset, så må vi legge terrassen ute ved utsikten.

Selv om det kan være deilig å gå direkte fra stua ut på terrassen, er det jo også noe fint ved å legge terrassen for seg selv, ved å plassere det lille stykket av orden ute i naturen: i et lunt hjørne, i skyggen av den store blodlønna – eller som i historien her med utsikt til fjorden.

Å bygge på bakken gjør ikke noe for terrassen, som her er satt i et lett skrånende terreng, slik at en del av sokkelen hviler på heller lagt på grus, og en del er løftet opp fra store steiner med stolpesko.

Terrassens dekke er av den mørke tresorten bankirai, med bord og kant av eik. For å sikre treet mot fukt på en enkel måte, legger vi gulvet med terrassefleksbeslag, som skrus i bordenes underside, og løfter dem fri fra fra sokkelen.

Veiledning

01
Bjelkelaget lages 6 Trinn

Bjelkelaget er en enkel konstruksjon av trykkimpregnert furu, som du med små variasjoner kan legge stort sett alle terressegulv av tre på.

Her innretter vi alle målene etter bankiraibordenes lengde på 240 cm og eikebordenes bredde på 145 mm - og arbeider overalt med en avstand på 6 mm mellom gulvbordene. De 6 mm luft gir regnet mulighet for å renne av. En smalere glippe kan fange regnvannet, slik at det får altfor god tid til å bli fanget opp av og trukket inn i treet.

Avstanden mellom bjelkene på drøye 40 cm gir et solid og fast dekke med disse 25 mm tykke bordene i bankirai og eik.

1

Jorden under terrassen graves vekk. Det handler om å få vekk mold, og nå en stabil råjord, som du kan legge ut grus på. Det går greit å fjerne de 2,5 kubikkmeterne med spade og krafse, men det sparer deg for mange tunge tak om du får maskinhjelp.

2

Alle lengder til bjelkelaget kappes i riktig lengde. De lange lengdene vil du typisk kappe etter en oppstreking, men de korte tverrbjelkene (D) kapper du raskest og mest presis ved å sette en stoppkloss 25 cm fra sagbladet.

Kapp-/gjærsagen kan du nesten ikke klare deg uten, for treet er hardt – og det fortjener flotte rene snitt.

3

Bjelkelagets hjørner skal skjøtes med vinkelbeslag (J). Husk at du ikke skal sette skruer i alle hull - de skrus i slik at de ikke sprekker opp treet. Bruk alltid beslagskruer i beslagene, her i rustfritt stål, som holder lengst i trykkimpregnert tre.

I hjørnet her setter du ikke skruer helt ute i vinkelen. Det er for tett på treets endekant.

4

Bjelkelaget skrus sammen. Først settes rammen sammen (A og B) med vinkel beslagene (J), så settes de lange bjelkene (C) inn med bjelkesko (K), og til slutt settes de korte tverrbjelkene (D) og hjørnebjelkene (E) inn med 120 mm skruer.

5

Bjelkelaget legges på plass på den stampede stabilgrusen, der vi har lagt ut heller som bjelkene kan ligge på. Bjelkelaget presses i vinkel - når diagonalene er like lange, er vinklene helt rette.

6

Mellom bjelker og heller legger vi grunnmurspapp mot oppstigende fukt. Høyden justeres med flere lag papp eller kiler, og begge fikseres når bjelkelaget ligger vannrett og understøttet overalt. Vår terrasse krever dog mer enn papp.

02
Bjelkelaget festes 7 Trinn

Dessverre er det slik i vårt kuperte land at de færreste tomter og hager er helt vannrette, slik at vi klarer oss med enkel oppretting av kiler eller papp, for dermed å være klar for å legge gulvet på bjelkelaget. På denne tomten er terrenget slik at vi må bygge opp den ene langsiden for å få bjelkelaget til å ligge vannrett. Vi borer hull i steinene vi har lagt under, sånn at vi kan forankre fire solide stolpesko i - nå ja, om ikke grunnfjellet, så i hvert fall i en stripe flott kampestein.

Det er lettere enn det umiddelbart ser ut til - hvis du vel å merke leier en kraftig borhammer med 22 mm steinbor, og ikke tror du klarer deg med den gamle drillen.

1

Vi borer hull i steinene med en borhammer med 22 mm bor, som du låner eller leier. Du kan godt innrette deg litt etter steinene når du plasserer hullene, bare de sitter 5 cm eller litt mer inn fra ytterrammens innerside.

2

Hullet blåses grundig fri for støv. Ellers blir det problem å få limet til å hefte og holde bjelkeskoen.

TIPS: En omgang med trykkluft fra en kompressor er ideelt til denne jobben.

3

Hullet fylles halvt med egnet lim. Deretter har du 5-10 minutter for å sette stolpeskoen på plass, avhengig av temperatur. Vi bruker forankringsmørtelen Fischer FIS VS 300 i dette tilfellet.

4

Stolpeskoen (L) presses ned i hullet, til limet kommer tytende ut.

TIPS: Som du ser fikserte vi terrassens kant med lekter da vi klosset motsatt ende opp på hellene. Terrassen skal være i vater og balanse når den monteres til bjelkeskoen.

5

Bærebjelken (H1) under bjelkelaget skrus fast i stolpeskoen (L), mens limet er bløtt - hvis stolpeskoen rekker høyt nok opp. Bærebjelken spennes til bjelkelaget mens limet herder. Etter tre timer tas tvingen og den midlertidige støtten vekk.

6

Hvis stolpeskoen ikke når opp til bærebjelken (H1), setter vi en loddrett stolpe (H2) inn mellom stolpesko og bjelke. Med gjærsagen sager vi et hakk i stolpen (H2), som bjelken plasseres i før de skrus sammen. Stolpen skrues så fast i skoen (L).

7

Til slutt settes bjelkelag og bærebjelker sammen med vinkelbeslag - samme type som vi brukte på rammen, eller noen litt mindre, de skal ikke belastes hardt. Deretter fjerner vi støtter og tvinger, og er klar for å legge gulvet.

03
Gulvet bygges opp 8 Trinn

Nå kommer du til det familien din og gjestene legger merke til: terrassegulvet.

På dette gulvet bygges kanten av eik, resten av bankirai. Både det mørke treet fra Sydøstasia og den lysere eika er fra naturen tilgodesett med meget lang holdbarhet, men levetiden økes markant hvis treet står så tørt som mulig.
Du kan ikke unngå at en terrasse blir våt, men du kan lede regnvannet raskt unna, og du kan hjelpe til ved å gi treet gode muligheter for å tørke.

Derfor bygger vi med brede glipper, slik at det ikke står vann mellom to tre-flater. Og vi bruker terrassefleksbeslag som løfter gulvet fri fra rammeverket, og som ikke gir skruehull på overflaten.

1

Eikebordene til kantene (F) skjæres til i riktig lengde. Du skal sikre 5-6 mm luft mellom bordene, slik at det ikke samler seg fukt. Er treet veldig tørt, så gir du litt mer luft, slik at de kan utvide seg uten å ligge for tett. Kanten legges 3 cm ut over rammen.

2

En ekstra tverrbjelke (D) settes opp hvis kantbordene ikke rekker hele veien, men må legges i forlengelse av hverandre. På den måten får du støtte under enden av begge bordene, og du fristes ikke til å legge dem for tett sammen.

3

Beslaget skrus på undersiden av terrassebordene. Du bruker to skruer, og den fleksible delen av beslaget gjør at beslag og skruer følger treet når veden arbeider ved skiftende fukt. Beslaget settes slik at det vil sitte i kanten av en bjelke.

4

Det ytterste bordet skrus fast først. Beslagene er saget av slik at de ikke rekker ut over kanten. Bordet skrus fast gjennom beslagene i den ene siden. Da det har slått seg litt, fester vi endene og presser resten på plass, før de siste skruene settes i.

5

Bordene skrus kun fast i den ene siden - i den andre siden presses beslaget bare inn under nabo bordet. Det betyr ikke bare at du unngår skruer på gulvets overside, men også at treet kan bevege seg sideveis uten å rive i skruene.

6

Beslagene settes forskjøvet i forhold til nabobordet, slik at beslagene sitter ved siden av hverandre på bjelken. Hvis du får satt et beslag litt skjevt, gjør den fleksible delen av beslaget det normalt ganske enkelt å flytte det litt i ene enden.

7

Terrassebordene må presses på plass, før du skrur dem fast. De holder seg sjelden rette over tre meter. Den faste luften på 6 mm sikres dels med avstands-klosser, eller som her med en skruetrekker, dels ved å presse bordet med et stemjern.

8

Avstanden til kantbordene skal også holdes. Selv om bankirai-bordene er saget i samme lengde, kan det bli nødvendig å kappe dem litt av. Det gjør du heldigvis helt uten problemer med kapp-/gjærsagen.

04
Sidene settes opp 3 Trinn

1

De lodrette sidene (F2) settes opp til slutt. I første omgang fester vi dem med 60 mm skruer ovenfra gjennom det ytterste bordet (F1). Her aksepterer vi altså en skrue fra oversiden. Ideelt sett bør du forsenke, og lukke hullet med en trepropp.

2

Deretter skrus sidene til rammen, også med 5,0 x 60 mm rustfrie skruer.

TIPS: Som du ser, har vi lagt fiberduk ut under terrassen for å stoppe ugress. Det er kun for å gi ro i sjelen. Det trenger så lite lys ned, at ugresset sannsynligvis ikke vil gro.

3

Avstanden mellom bordene i hjørnene kan trenge en justering. Det gjøres enkelt med et 6 mm notjern i overfresen, som føres langs en skinne. Men glippene vil alltid variere litt i bredden med årstidene og varierende luftfuktighet.

05
Rekkverk av vannrør 2 Trinn

På terrassen her har vi laget et rekkverk av galvaniserte vannrør, som vi fikk en blikkenslager til å skjære til og lage gjenger i for oss. Det gir liten sikring, men er koselig å lene seg mot.

Her monteres rekkverket midlertidig med klammer og bolter på rammens innside.

Når første kantbord er lagt, reiser vi igjen rekkverket, mens vi fortsatt kan komme til for å bolte det fast.

Materialer

45 x 120 mm trykkimpregnert furu:
• 2 langsider (A) à 369,6 cm
• 2 kortsider (B) à 286 cm
• 6 gulvbjelker (C) à 360,5 cm
• 22 tverrbjelker (D) à 25 cm
• 4 skråbjelker (E) à 40 cm

25 x 145 mm eik:
• Kantbord (F), i alt 40 m

25 x 120 mm bankirai:
• 21 dekkbord (G) à 240 cm

100 x 100 mm impr. furu:
• Bærebjelker (H) (evt.)

Dessuten:
• 4 vinkelbeslag (J) à 100 x 100 mm (evt. flere)
• 12 bjelkesko (K) à 45 x 97 mm, utadvendte
• 200-300 beslagskruer, rustfrie, a 5,0 x 40 mm
• Cirka 190 terrassefleksbeslag med rustfrie spesialskruer
• Rustfrie A4 skruer, ca. 300 stk. à 5,0 x 120 mm og 100 stk. à 5,0 x 60 mm
• Grunnmurspapp
• 4 stolpesko (L) (evt.)
• Lim til forankring (evt.)

Tidsforbruk

En ukes tid

Pris

Cirka 10000 kroner, herav cirka 4000 kroner til terrassefleksbeslagene.

Vanskelighetsgrad

Dette er nokså omfattende arbeid, litt erfaring hjelper.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Frittliggende terrasse

Den frittliggende terrassen kan bygges på en skråtomt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stolpesko i stein

Tett på, kan du se hvordan stolpeskoene er boret ned i store steiner.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Fundamentering med heller

Der det er mulig, er konstruksjonen klosset opp på heller.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Rom for detaljer

Du kan også enkelt lage plass til et tre eller en plante i grunnkonstruksjonen.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

TEKNIKK: Kloss opp terrassetilfarere

Med justerbare kiler blir det helt nøyaktig

TEKNIKK: Proppede skruer på terrassen

Med et proppborsett får du et perfekt resultat

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse