Oppbevaring under en høy terrasse

Har du en høy terrasse, er det opplagt å utnytte plassen under den. Setter du en listekledning rundt terrassen og lager en dør i kledningen, får du en skjermet oppbevaringsplass. Døren er usynlig når den er lukket, så du bevarer det flotte helhetsinntrykket.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
9 dager
Pris
1000 kroner/kvm.

Intro

I forlengelsen av en eksisterende høy terrasse bygges en trekonstruksjon, slik at terrassen blir større og det blir plass til et oppbevaringsrom under den.

Rundt terrassen settes en listekledning med en dør i, slik at det blir enkel tilgang til rommet på baksiden. Når døren er lukket, synes den nesten ikke.

Vi viser hvordan du kan bygge en solid konstruksjon. Det er trinn-bilder med forklarende bildetekster til hele arbeidsprosessen, delt opp i oversiktlige kapitler:

 • Den bærende konstruksjonen
 • Underlaget
 • Sidene
 • Døren
 • Listekledningen

Du får også en arbeidstegning som viser oppbyggingen av den bærende konstruksjonen, samt en detaljert materialliste. I tillegg får du en håndfull 3D-tegninger, der du kan gå på oppdagelsesferd i konstruksjonens detaljer.

Veiledning

01
Den bærende konstruksjonen 5 Trinn

Har du en høy terrasse, er det opplagt å utnytte plassen under den til for eksempel hageverktøy. Her er utgangspunktet en høy terrasse på et betongfundament med en trapp. Terrassen forlenges, slik at den blir større, og det blir plass til oppbevaring under den. Det er en fordel hvis du kan bygge over eller rundt eksisterende konstruksjoner. Da slipper du å bruke tid på å fjerne dem.

Høyden på den bærende konstruksjonen vi bygger blir den samme som det eksisterende betongfundamentet.

1

Mål opp til terrassen. Her legges en bjelke ut fra hver vegg, slik at de danner en vinkel. Måler du 120 cm ut på den ene bjelken og 160 cm på den andre, har du en rett vinkel når det er 200 cm mellom de to punktene.

2

Monter en lekt (A) loddrett på veggen der du ønsker at terrassen skal slutte. Her er det på enden av trappen. Lekten brukes deretter som utgangspunkt for den bærende konstruksjonen til terrassen.

3

Bygg opp konstruksjonen. Plasser stolpen (B) der du vil ha hjørnet, slik at punktene kan forbindes med tverrstivere. Stolpen er midlertidig plassert på belegningen, og forankres senere med jordskruer.

4

Sørg for at konstruksjonen er i vater. Er det behov for finjustering, kan du for eksempel klosse opp med tynne plastklosser.

5

Konstruksjonen forankres med jordskruer, som festes til de tverrgående bjelkene (C). Med jordskruer fjerner du bare noen få steiner. Stolpene settes på plastklosser, slik at det ikke trenger opp fukt i dem.

02
Underlaget 5 Trinn

Høyden på den eksisterende betongterrassen og den nye trekonstruksjonen er den samme. Vi legger derfor på tilfarere som rekker over både den eksisterende terrassen og over på den nye trekonstruksjonen

Tilfarerne kan ikke være så høye at terrassedøren ikke kan åpnes. Her betyr det derfor at de er 30 x 48 mm. På den nye delen av terrassen skrus tilfarerne fast oppå gulvbjelkene.

Oppå tilfarerne legger vi en undertaksduk. Den skal sikre at det er tørt i oppbevaringsrommet under terrassen.

1

Monter tilfarerne (F) til terrassen. Vi bruker et materiale som kan tåle å ligge direkte oppå den eksisterende terrassen uten at de skades av fukt.

2

Legg undertaksduk over tilfarerne (F), slik at vannet blir ledet vekk fra konstruksjonen. Duken sørger for at rommet under terrassen holder seg tørt. Tilfarerne (F) ligger med en senteravstand på 50 cm.

3

Undertaksduken rulles ut oppå tilfarerne (F). Lengdene ligger plant oppe ved husveggen, men henger ned mellom tilfarerne i den enden som vender ut mot hagen. Dermed blir det et fall, slik at vannet kan renne vekk. Duken legges med overlapp og stiftes fast.

4

Sett opp en snor som du kan styre etter når du legger terrassebordene (L). Snoren settes slik at det passer med et helt bord inn mot veggen.

5

Skru fast terrassebordene (L). Bruk avstandsklosser mellom bordene, slik at de legges med samme avstand, her 4 mm.

03
Sidene 4 Trinn

Rommet under terrassen skal være tørt. Derfor kles også sidene med undertaksduk, for å holde regn og vind ute.

Undertaksduken stiftes fast. Du kan eventuelt også bruke pappspiker, men det er raskere å bruke en stiftemaskin.

Når undertaksduken er på plass, settes det opp stolper til listekledningen. De males svarte før de monteres - det er enklest å male dem først. Den svarte fargen gir en elegant bakgrunn til den lysere listekledningen.

1

Sidene kles med undertaksduk, slik at de holder vann og vind ute. Undertaksduken skjæres til med en hobbykniv eller en saks.

2

Duken stiftes fast med stiftemaskin. Det er enkelt og raskt. Vær særlig nøye der vannet renner av. Sørg for at det ikke renner ned i konstruksjonen.

3

Sett opp stolper (K) til montering av listekledningen. De festes med lange skruer til den øverste delen av den bærende konstruksjonen - utenpå undertaksduken.

4

Rett opp stolpene (K) så de står i lodd, med nøyaktig samme avstand mellom dem. Hold stolpene midlertidig fast med for eksempel et par hjelpebord.

04
Døren 6 Trinn

Det er laget en åpning i den bærende konstruksjonen. Der skal det være en dør, slik at der er enkel tilgang til rommet under den høye terrassen.

Døren består av en ramme av 48 x 98 mm, som kles med en kryssfinérplate. Det gir en stiv og solid dør, som ikke vil henge.

Når døren skal monteres, klosses den opp og settes i vater. Den festes først med bare én skrue i hengselet. Da er det mulig å finjustere før den skrus fast.

Døren kles også med undertaksduk.

1

Monter stendere (B) der døren skal være. På begge sider av åpningen settes det loddrette stendere, der hengslene senere skrus fast i den ene siden. Det er viktig at døren hengsles til et solid underlag.

2

Lag en dør. Her lages det en ramme av 48 x 98 mm (G og H), som kles med en kryssfinérplate. Du får en fin arbeidshøyde hvis du plasserer kryssfinérplaten oppå to bukker og bygger rammen der.

3

Skjær til kryssfinérplaten (J), slik at den passer til rammen til døren. Her brukes en dykksag med føringsskinne. Det gir et pent og rett snitt.

4

Kloss opp døren slik at den løftes opp fra underlaget. Plasser hengsler mellom døren og stenderen (B) i den ene siden. Når plasseringen er bra, lager du et merke i stenderen der hengselet skal sitte.

5

Hengslene skrus fast til døren og stenderen (B). Åpne døren helt, og kloss den opp med et par plastklosser i motsatt ende. Begynn med én skrue, og sjekk om døren er rett før du skrur fast resten.

6

Sett også undertaksduk på døren etter at den er montert. Da har du den samme overflaten overalt bak listene.

05
Listekledningen 6 Trinn

I den enden der oppbevaringsrommet er, skal det settes opp en listekledning. Den skjermer for innsyn og gir oppbevaringsrommet pene vegger.

Alt går i ett, i et harmonisk uttrykk. Døren synes nesten ikke, fordi den sages ut av lister som allerede er montert på den - som en del av veggen.

Når du skal montere en listekledning, er det viktig at alle lister har samme avstand. Gjør du deg flid med å plassere den første listen helt rett, har du et godt utgangspunkt å montere de andre etter.

1

Den første listen (M) settes slik at den flukter med terrassegulvet. Vær nøye med å plassere den helt rett. Da blir jobben med å montere de neste mye enklere.

2

Listen (M) skrus fast til stolpene (K) når den sitter riktig. Fest eventuelt en list oppå terrassegulvet som et peilemerke for den første listen.

3

Bruk avstandsklosser mellom listene (M), slik at de blir plassert i samme avstand fra hverandre. Her er avstanden 6 mm mellom listene og 3 mm mellom listene på det utvendige hjørnet, der de møtes.

4

Mål opp til døren fra hengslene og ut mot hjørnet. Snittet skal plasseres cirka 2 mm fra dørens loddrette side. Sjekk med vateret at snittet er i lodd og følger siden på døren.

5

Døren sages ut, slik at det kan åpnes opp til rommet under terrassen. Her brukes en dykksag og et langt, rett bord som anlegg. Snittet i listene blir nesten usynlig. Til slutt monteres de resterende listene.

6

Kapp stolpene (K) i lengden etter at du er ferdig med å montere listekledningen (M). Det kan du fint gjøre med en håndsag. Legg en avstandskloss på kanten av den øverste listen, så du ikke lager merker i den.

Materialer

48 x 98 mm impregnert:

 • Korte stolper på veggen (A)
 • Korte stolper under terrassen (B)
 • Tverrstivere (C)
 • Ramme til dør (G og H)
 • Lange stolper til kledning (K)

48 x 123 mm impregnert:

 • Tverrstivere mellom stolpene (D)
 • Gulvbjelker (E)

Lekter, 30 x 48 mm:

 • Tilfarere (F)

28 x 120 mm terrassebord:

 • Terrassegulv (L)

Kledningslister, 12 x 30 mm:

 • Til vannrett listekledning (M)

Kryssfinérplate, 9 mm

 • Plate til døren (J)

Dessuten:

 • Bjelkesko
 • Hengsler til døren
 • Jordskruer, 10 x 10 x 57 cm
 • Undertaksduk
 • Stifter, 18 x 35 mm
 • Terrasseskruer, 6 x 60 mm
 • Skruer, 5 x 40, 80 og 120 mm.

Spesialverktøy

 • Stiftemaskin

Tidsforbruk

Cirka 5-6 dager til konstruksjonen og 2-3 dager til sliping og behandling med olje.

Pris

Cirka 800-1000 kroner per kvm.

Vanskelighetsgrad

En oppgave der de fleste med litt erfaring kan henge med.

Tegning

Slik bygges konstruksjonen

En eksisterende høy terrasse forlenges her med en trekonstruksjon, slik at terrassen blir større og det blir et oppbevaringsrom under den.

Slik bygges konstruksjonen

3D-modell

3D-modell

Den bærende konstruksjonen

I forlengelsen av en eksisterende høy terrasse bygges en trekonstruksjon, slik at terrassen blir større. I tillegg lages det et oppbevaringsrom under terrassen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Loddrett stolpe på veggen

På veggen er det festet en loddrett stolpe, som den bærende konstruksjonen bygges ut fra. De tverrgående tilfarerne er montert i bjelkesko.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Forankring med jordskuer

Jordskruer festet til de nederste tverrstiverne på stolpene gir en god forankring til underlaget.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Døren stives opp med en plate

Døren bygges som en ramme som kles med en kryssfinérplate på baksiden. Det stiver den godt opp.

Åpne 3D-modellen

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Terrasse