Bygg din egen takterrasse

Det er virkelig en deilig sommerfølelse i det å trå barbeint ut på en solvarm treterrasse. Følelsen overgår en steinterrasse, og er den lagt riktig og vedlikeholdt godt, har du glede av den i mange år. Her ser du hvordan vi la en treterrasse på nesten 50 m2.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
10 dager
Pris
30.000 kroner

Intro

En treterrasse er en fantastisk ting, og lager du den riktig fra bunnen av, kan den nesten ende med å bli ditt annet hjem. I denne artikkelen viser vi hvordan du legger et flott, ubrutt tregulv utover hele flaten. Dette er riktig nok en takterrasse, men prinsippene er de samme hvis du legger en på bakkeplan.

Vi bruker seks meter lange bord. De er litt vanskelige å bakse rundt med, men til gjengjeld slipper vi skjøter i gulvbordene på terrassen. Vi klosser opp hele terrassen på plastkiler som er enkle å finjustere. Du kan selvsagt velge å bruke treklosser og trekiler på terrassen du bygger. I så fall skal du huske å bruke trykkimpregnert tre.

Hva slags materialer skal du velge?

På denne terrassen har vi brukt såkalt ThermoWood. Det er varmebehandlet furu som har en høy holdbarhet (helt opp til 30 år) og god motstandsdyktighet mot soppangrep. Impregneringen foregår uten bruk av giftige kjemikalier og damper, og det finnes faktisk svanemerket ThermoWood. Prisen for 50 kvadratmeter blir fort cirka 30.000 kroner.

Du kan også velge å legge en hardtres-ort på ter rassen; blant de dyreste er teak. Regn med at denne terrassen vil koste kanskje 70.000 kroner i så fall. Velger du teak, får du til gjengjeld en terrasse som overlever både deg og huset ditt - og den vil bli flottere med årene. Uansett om den hvitskures eller oljes.

Det mest vanlige er å lage terrasse av trykkimpregnert furu. Det er laget av en ikke altfor god trekvalitet, og impregnert med kjemikalier. Derfor skal du aldri bruke trykkimpregnert furu innendørs. Fordelen ved trykkimpregnert tre, er at det har en rimelig god holdbarhet - minst 20 år, hvis det får trebeskyttelse.

I tillegg har du prisen. Bygger du den viste terrassen i trykk impregnert furu, kan du klare det for under 15.000 kroner.

Vedlikehol

En treterrasse skal vedlikeholdes. Er den trykkimpregnert, skal du gi den terrasseolje eller terrassebeis. Heldekkende maling vil skalle av og kreve årlig oppmaling.

ThermoWood, som vi bruker her, er et relativt nytt produkt i Norge. Det leveres grunnet, men på et tidspunkt bør også det behandles med trebeskyttelse. Heller ikke ThermoWood skal ha en heldekkende maling.

Teakterrasser kan være ubehandlet. Da blir de sølvgrå. Du kan også skure dem nesten hvite. Eller de kan oljes så de beholder gløden i mange år.

Veiledning

01
Klargjør underlaget 3 Trinn

Vi bygger denne terrassen oppå et flatt tak med litt fall mot et taknedløp på midten. Det krever ikke de store forberedelsene, bortsett fra at taket skal renses for småstein og greiner, slik at det ikke er noe som trykkes ned i takbelegget.

Bygger du oppå en steinbelegning, trenger du ikke være like nøye med rengjøringen - der har du i stedet behov for å legge ut en fiberduk, slik at eventuelt gress mellom steinene ikke plutselig vokser opp mellom bordene.

For å sikre at terrassen blir fullstendig vannrett, har vi leid en rotasjonslaser. Den er til stor hjelp.

1

Gjør først underlaget helt rent. Det er særlig viktig her, hvor vi har takpapp. Ingen småstein må komme mellom opp-klossingen og takpappen. Det kan skape hull i belegget og forårsake vannskader.

2

Rens taknedløpet nøye. Vi lager også en renselem senere, men sørg likevel for at avløpet er renset for greiner og løv før du begynner.

3

Beskytt takbelegget. Rotasjonslaseren har tre spisse bein som kan ødelegge belegget. Sett den på tre biter kryssfinér for å beskytte taket. Vi har boret et lite hull midt på hver platebit. Det gjør at beina står stabilt.

02
Kloss opp tilfarere 6 Trinn

Før du begynner å klosse opp de tilfarerne som terrassebordene skal skrus fast til, skal du legge dem ut på underlaget de skal ligge på. Hvis de må skjøtes, som her, så legg dem skiftvis kort-lang, lang-kort. Da unngår du en gjennomgående skjøt over hele terrassen. Sørg for å ha 1 cm luft ut til veggen i begge ender.

Når alle tilfarerne er lagt ut, kan du sette opp rotasjonslaseren.

1

Legg ut alle tilfarere på underlaget. De skal verken skrus sammen eller fast ennå, de skal bare ligge noenlunde med riktig avstand. Å legge dem løst ut gjør det lettere å finjustere plassering og høyde.

2

Legg to hjelpelekter på tvers på midten, og strek opp nøyaktig hvor tilfarerne skal ligge. Skru fast lektene, slik at du har kontroll på tilfarerne. Gjør det samme i begge endene.

3

Rett opp alle tilfarere etter hjelpe-lekten, og begynn å klosse dem opp så de havner i riktig høyde. Her setter du virkelig pris på rotasjonslaseren.

4

Klikk oppklossingskilene sammen. Den nederste delen settes på underlaget. Deretter dytter du en toppkile inn fra siden, til tilfareren er i rett høyde.

5

Sag gjennom tilfarerne hvis de buer oppover. Hvis tilfarerne buer opp, kan du avhjelpe det ved å sage et skrått snitt over en oppklossing. Da fjernes spenningen i treet, som får det til å bue.

6

Skru fast lekten til klossene. Skruen skal gå gjennom tilfareren, kilen og ned i bunnkilen, men ikke ned i taket. Her bruker vi 4,2 x 75 mm skruer.

VIKTIG! Forbor, så treet ikke sprekker.

03
Mål opp til bord 5 Trinn

Når du skal lage en treterrasse, skal du helst legge bordene med en avstand som gjør at du slipper å ende opp med å dele et bord på langs. Avstanden skal være 3-5 mm, ikke mer. Bordene krymper nemlig litt når de tørker i solvarmen.

Når terrassen er så stor som denne, er det ikke noe problem. Den er 820 cm bred. Derfor kan du fint fordele avstanden så det går opp. Er terrassen mindre, kan det hende du ikke får det til å gå opp. Da kan du for eksempel starte med et ¾ bord ved veggen, og så fordele resten.

1

Legg det første bordet inne ved veggen. Hold et par mm avstand. Strek opp etter forkanten på bordet, men bare ute i sidene.

2

Tegn en strek mellom de to punktene ved hjelp av en krittsnor. Det er den sikreste måten å slå en så lang strek på, for at den skal bli rett. Skru fast det første bordet etter krittstreken, og beregn avstanden bordene skal ligge med.

3

Mål fra forkanten av første bord, og merk opp hvor bordene skal ligge. Her skal det være 12,2 cm fra forkant til forkant på bordene (bord på 11,8 cm + 4 mm avstand). Merk opp på de to ytterste tilfarerne og på to av dem mellom.

4

Kapp til bordene i lengden. Det er viktig at du understøtter den ytterste enden av bordet før du sager. Her er en rullebukk til stor hjelp. Seks meter lange bord er vanskelige å balansere mens du sager.

5

Det første bordet skrus på etter en krittstrek. Da er du sikker på at det ligger helt rett.

04
Skru på bord 6 Trinn

De 70 bordene som går med til denne terrassen, er 10 cm for lange. Vi kapper dem derfor pent i begge ender med kappsagen. Da er vi sikre på at endene er vinkelrette og uten skader. Hvis du må skjøte bord, fordi de ikke er lange nok, skal du sørge for at skjøtene ikke havner rett overfor hverandre. Sørg også for at bordendene ligger med et par mm avstand, slik at det er mulighet for treet til å utvide seg når det blir fuktig.

Vi bruker skruer med skjærespiss og undersenkingshode, men for sikkerhets skyld forborer vi til skruene. Da er vi helt sikre på at treet ikke sprekker, og at skruene ikke knekker.

1

Når du kapper bordene, skal du bruke et fintannet blad, og sørge for at de ligger helt vinkelrett på bladet.

2

Legg bord på tilfarerne, og skru dem fast til de ytterste etter oppstrekingen. Først senere skrur du bordene fast til alle de andre tilfarerne.

3

Strek opp til skruer med en tynn blyantstrek. Lag bare et lite merke 2 cm fra kantene på alle bordene. Bruk en lang rett skinne til strekene, slik at skruene kommer til å sitte helt snorrett. Det minste avvik vil være godt synlig.

4

Forbor til skruene med et 4,5 mm bor. Vær nøye med å bore nøyaktig i merkene, og loddrett ned, slik at skruehodet kommer til å sitte helt vannrett, uten kanter du kan rive deg opp på.

5

Skru fast bordene med syrefaste og rustfrie 4,5 x 60 mm skruer.

VIKTIG! Skruehodene skal ikke komme under overflaten på bordene, fordi det da kan samle seg vann i hullene.

6

Rett opp skjeve bord. Bordene er som regel ikke helt rette. Hvis de slår seg litt, kan du tvinge dem på plass med et brekkjern. Du kan også bruke et par harde trekiler - de lager ikke merker.

05
Lag en renselem 7 Trinn

Hvis du har et avløp, en brønn eller et taknedløp et sted under terrassen, skal du ikke bygge det inn. Du skal kunne komme til for å rense det, slik at du ikke plutselig ender opp med et basseng av regnvann under terrassen. Derfor lager vi en renselem. Den er nesten usynlig, men enkel å åpne.

Hopp først over fem bord ved avløpet. Når alle de andre bordene er lagt, kan du kappe til bord så de ligger halvveis inn på tilfarerne på hver side av avløpet.

1

Legg terrassebord rundt avløpet. Fem bord kappes til og legges så de stikker halvveis inn på tilfareren. Rett inn etter en vinkel, og skru dem fast. Gjenta dette i motsatt side, slik at det blir et hull over avløpet.

2

Kapp til fem biter terrassebord, slik at de er 2-3 mm kortere enn hullet. De skal ikke bare kunne legges ned på plass, men også kunne løftes opp igjen.

3

Legg ned et bord i hver side av hullet, og sett en avstandsbrikke i hver ende, slik at bordet sitter i spenn.

4

Dytt en 60 cm løs tilfarer inn under de to bordbitene, nesten helt inntil den faste tilfareren under. Sørg for at det er et par mm avstand mellom dem.

5

Skru først fast de ytterste bordene til de løse tilfarerne, og deretter de tre som ligger mellom. Dermed er lemmen ferdig, og du kan fjerne avstandsbrikkene.

6

Lemmen er klar. Den skal ikke skrus fast, for du skal enkelt kunne komme til den. Her løfter vi den med en skrue mellom to bord. En krok kan også brukes.

7

Til slutt støvsuger du hele terrassen, og den er klar til bruk. Eller til å få en runde med trebeskyttelse, så du er sikker på at du har terrasse i mange år.

Materialer

40 x 68 mm ThermoWood-lekter:
• 24 tilfarere à 450 cm

26 x 120 mm ThermoWood-bord:
• 70 terrassebord, à 600 cm

Oppklossingssystem:
• 200 sett, bestående av bunnplate, bunnkile og toppkile

Dessuten:
• 1700 syrefaste A4-skruer, 4,5 x 60 mm
• 4,2 x 75 mm Montaflex-skruer

Spesialverktøy

• Rotasjonslaser
• Kapp-/gjærsag med rullebukk

Tidsforbruk

Regn med en ukes tid og en ekstra helg. Det er mange lange bord og veldig mange skruer som skal på plass.

Pris

Ca 30.000 kroner for 48 m² terrasse i ThermoWood. Velger du trykkimpregnert tre, kan du klare det for under 15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det vanskeligste med jobben er å få alle tilfarerne til å ligge i akkurat samme høyde. Har du kontroll på det, går resten nesten av seg selv.

Video

TEKNIKK: Kloss opp terrassetilfarere

Med justerbare kiler blir det helt nøyaktig

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TEKNIKK: Første terrassebord

Klosser sørger for avstand til veggen

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse