Trapp med loungehjørne

Hvis du bygger trinnene på en trapp så dype at du kan sitte på dem, og bygger en terrasse nedenfor trappen, har du et fantastisk loungeområde.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
1000 kr/m2

Intro

Trappen og terrassen er kledd med terrassebord i eik, med en solid, underliggende konstruksjon, slik at loungehjørnet får en lang levetid.

Du får grundig veiledning i hvordan du bygger terrassen. Det er en stor tegning med relevante mål og en materialliste. På en mindre tegning viser vi deg hvordan den underliggende konstruksjonen under trappen og benken er laget.

Du får også en forklaring på hvordan du regner deg frem til en passende trinnhøyde, slik at trappen blir behagelig både å gå i og sitte på.

I byggeveiledningen får du:

 • Arbeidstegning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trinn for trinn-veiledning
 • Komplett materialliste

Veiledning

01
Oppmåling 4 Trinn

Når du planlegger en trapp, er det viktig at trappen blir behagelig å gå på. Derfor er det smart å lage en prøveoppstilling, som du kan måle ut fra. Vær nøye med å bygge den i lodd og vater, slik at du kan lage helt nøyaktige mål.

Når du lager en trapp, skal du ta utgangspunkt i målet fra overkanten av den nederste bærende konstruksjonen, til overkanten av den øverste bærende konstruksjonen. Målet, her 125 cm, divideres med 18, som blir trinnhøyden. 125/18 = 6,94. Vi runder opp til 7 trinn med en høyde på 17,9 cm hver.

1

Trappen skal føre opp til en hevet terrasse med fliser, der det skal lages en treterrasse oppå flisene. Det er viktig å kjenne høyden på den. Lag derfor en prøveoppstilling for å måle hvor høy trappen skal være.

2

Lag en prøveoppstilling fra overkanten av tilfarerne på flisterrassen til overkanten på den bærende konstruksjonen, der nederste trinn skal være. Sørg for at delene settes nøyaktig, og sett dem midlertidig fast.

3

Lag en oppklossing til den bærende bunnsvillen, slik at du får nøyaktig høyde på den. Den danner utgangspunkt for oppmåling av resten av konstruksjonen.

4

Finn høydemålet fra trappens overkant til overkanten på bæringen til det nederste trinnet. Dermed kan du beregne hvor mange trinn det skal være, og bygge den bærende konstruksjonen til trappen.

02
Den bærende konstruksjonen 7 Trinn

Det skal brukes bunnsviller som bæring til trappen og terrassen. De to ytterste bunnsvillene består av to bjelker som er skrudd sammen til én, slik at den blir ekstra sterk. Disse bunnsvillene forankres til underlaget med jordskruer, som skrus ned i bakken. Veggsvillen er en enkel bjelke, som skrus fast til veggen.

Normalt legges tilfarerne til en terrasse med en avstand på 60 cm. Men for å være helt sikker på at de 23 mm tykke terrassebordene ikke svikter når vi går på dem, bruker vi 45 cm avstand her.

1

Det må graves ut til bunnsvillen ytterst, slik at den bærende konstruksjonen får riktig slutthøyde.

2

Svillen klosses opp, slik at den har samme høyde som den innerste. Bruk vateret, og sjekk at underlaget er helt rett. Svillen består av to bjelker som er skrudd sammen til én, for å gi den ekstra styrke.

3

Skru jordskruer ned i bakken langs bunnsvillene. Jordskruene plasseres med en avstand på cirka 110 cm langs svillene. Når alle er på plass, kan bunnsvillene skrus fast til dem.

4

Skru fast svillene til jordskruene, etter at du har forsikret deg om at de ligger som de skal, og at de er i vater.

5

Det settes også en veggsvill på huset til terrassen, som skal bygges ut til den ene siden på enden av trappen. Veggsvillen festes med lange skruer, som det først er forboret til.

6

Det legges fiberduk under terrassen, for å hindre at det vokser opp ugress mellom terrassebordene senere.

7

Tilfarerne til terrassen monteres i bjelkesko på veggsvillen og med vinkelbeslag til bunnsvillene utenfor. Tilfarerne er trykkimpregnert 48 x 123 mm, som plasseres med en avstand på 45 cm, slik at terrassebordene på 23 mm helt sikkert blir faste å gå på.

03
Trappen bygges 5 Trinn

Når du lager konstruksjonen til en trapp, skal du begynne med det nederste trinnet og bevege deg oppover.

Det er smart å lage en oppstilling, der du har høyden på de enkelte trinnene å bygge konstruksjonen ut fra. Høyden på trinnene her er 17,9 cm.

Avstanden mellom tilfarerne til trinnene er den samme (45 cm) som på terrassen, som bygges i forlengelse av trappen. Det gir en god understøtting, slik at bordene på trinnene ikke kommer til å svikte når du går på dem.

1

Lag en oppstilling, der du kan fordele alle trinnene til trappen. Her settes det fast lekter i den høyden som de enkelte trinnene skal ha. Når høyden på alle trinnene er på plass, har du et godt utgangspunkt å bygge konstruksjonen til trappen etter.

2

Bygg konstruksjonen til de enkelte trinnene med utgangspunkt i oppstillingen din. Sjekk høyden ofte, slik at hvert trinn blir både rett og i riktig nivå. Tilfarerne til trinnene festes til loddrette lekter som er montert til de kraftige tilfarerne oppå bunnsvillene.

3

Sett skråstivere midlertidig opp. De stabiliserer konstruksjonen, slik at den ikke velter til siden. Bruk vateret for å sjekke at alle deler sitter riktig, før du skrur dem fast.

4

Skru sammen delene med syrefaste skruer. Bruker du ikke syrefaste skruer til impregnerte materialer, vil syren i materialene tære i stykker skruene.

5

Legg noen materialer løst på trinnene etter hvert som du bygger trappen. Da er det enklere å bevege seg på den mens du bygger videre.

04
Terrassebordene legges 6 Trinn

Det kan kanskje virke litt ulogisk, men det er smart å begynne med å legge bord på trappen fra oversiden. Sørg for at det går opp med hele bord så sant det er mulig, slik at du slipper å splitte bord på langs. Her er trappen tilpasset slik at hvert trinn består av tre hele bord.

De underliggende tilfarerne kappes til i lengden. Det skal også være plass til et bord på stusstrinnet. Det skal flukte med kanten av det ytterste bordet på selve trappetrinnet.

Husk å forbore til terrassebordene, så de ikke sprekker når de skrus fast.

1

Begynn med det øverste trinnet, og kapp tilfareren så den får riktig lengde.

2

Hold et terrassebord på stusstrinnet til trappen, slik at du ser hvor langt ut du skal legge bordene på trinnet over. Det ytterste bordet skal dekke stusstrinnet akkurat.

3

Det nest nederste trinnet skal gå forbi trinnet over, slik at det også blir en god sitteplass på det. Bordene legges opp med avstandsbrikker (5 mm) mellom, slik at avstanden blir den samme mellom alle bordene. Skru fast bordene når de ligger som de skal.

4

Sett fast klosser på sidene der det skal monteres terrassebord på høykant. Klossene understøtter bordene og gir deg noe å skru fast bordene til.

5

Det bygges en benk langs veggen i samme høyde som det nest nederste trinnet, slik at benken og trappen flyter sammen til et stort loungeområde. Benken har dog en dybde som tilsvarer fire terrassebord, mens trappetrinnet har en bredde på tre bord.

6

Kapp eventuelt hjørnene av lektene under benken. Det gir et “lettere” uttrykk, så konstruksjonen blir mer elegant å se på.

05
Den siste finishen 6 Trinn

Når du har monteret alle terrassebordene, kapper du dem til i endene. Det er både raskere og blir penere hvis du fester alle terrassebordene med litt overlengde. Deretter kapper du dem med en dykksag med føringsskinne til slutt. Det gir et flott og rent snitt.

På stusstrinn, under benken og på veggen i enden av av terrassen monteres det lister, som er laget ved å splitte terrassebord på langs. Listene gir et lett og elegant uttrykk når du bruker avstandsklosser, som sikrer at de blir sittende med jevn avstand.

1

Kapp bordene i endene. Det er enklest og blir penest hvis du gjør det med en dykksag med føringsskinne. Det kan være nødvendig at du gjør det flere ganger underveis i prosjektet, slik at du kan komme til for å legge bord på trinnene under.

2

Skru fast de loddrette bordene på sidene etter at du har kappet dem til i lengden. De settes med samme avstand som mellom terrassebordene, samt med litt luft i topp og bunn, så det ikke samler seg vann der.

3

På stusstrinnene settes det lister. De er laget av terrassebord som er splittet i tre like brede lengder. Det gir en flott, og luftig avslutning, og de gjør det lett å skjule eventuelle små forskjeller i høyden på trinnene.

4

Det settes også lister under setet til benken, slik at det samme lette uttrykket blir gjennomgående i hele byggverket.

5

På enden av terrassen bygges en liten vegg, som skaper et lukket, hyggelig rom på terrassen og gir le. Veggen består av tre stolper som males svarte før det monteres lister av terrassebord på dem også. Sjekk at de sitter rett og med samme avstand (10 mm).

6

Listene på veggen sitter med litt større avstand enn listene på stusstrinnene. Plasser avstandsklosser med ønsket størrelse mellom listene. Da kan du være sikker på at at avstanden blir helt jevn.

Materialer

 • 48 x 48 mm impregnert til tilfarere på flisterrassen
 • 48 x 98 mm impregnert til trappekonstruksjonen og bunnsvillen
 • 48 x 123 mm impregnert til tilfarere til terrassen
 • 23 x 145 mm terrassebord i eik

Dessuten:

 • Terrasseskruer, A4 syrefaste, 4,2 x 55 mm
 • Skruer til murvegg, 7,5 x 132 mm
 • Jordskruer, 600/750 mm
 • Terrasseolje, transparent

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne
 • Avstandsklosser, 5 og 10 mm

Tidsforbruk

Regn med cirka to uker.

Pris

Regn med cirka 1000 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Et prosjekt som krever litt erfaring.

Tegning

Multimedia

Multimedia

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Sterk konstruksjon

Avstanden mellom tilfarerne er 45 cm – litt mindre enn det normalt anbefales til en terrasse (60 cm). Det er fordi terrassebordene her er 23 mm tykke, i motsetning til de mer vanlige med en tykkelse på 28 mm.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sørg for behagelig trinnhøyde

Trinnhøyden her er 17,9 cm. Høyden på trappen er 125 cm, som deles med 18 – trinnhøyden vi ønsker. Det gir 6,94, som rundes opp til sju trinn, som denne trappen har.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Gjennomgående trappetrinn

Det tredje trinnet går rundt trappen og har samme høyde som benken, som bygges langs husveggen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stusstrinn av små lister

Stusstrinnene på trappen består av tre lister skåret ut av et terrassebord. De monteres med samme avstand mellom både listene og ut til kanten av bordene på siden.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Benken festes til en veggsvill

Det er satt fast en veggsvill på huset, som de understøttende lektene under setet kan hvile på og festes til. Benken har en høyde på 35,8 cm, som tilsvarer høyden på to trinn. Den tverrgående lekten under setet er skåret til med et skrått snitt, som gir et lettere uttrykk.

Åpne 3D-modellen

Video

Montering av jordskrue

Bruk vateret ofte - da blir skruen helt loddrett

Video

Skjøting av terrassebord

Lag skjøtene oppå en tilfarer. Da blir de sterke

Video

Endesnitt på terrassebord

Med dykksag og skinne blir kanten helt rett

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Terrasse