Terrasse i plan med gressplenen

Unngå nivåforskjellen, og grav ned terrassen i plenen. I denne artikkelen kan du se hvordan du bygger din egen suverent lekre, nedgravde terrasse.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
350 kr/m2

Intro

Nå kan du glede deg til å se et par rutinerte håndverkere svinge verktøyet. Ikke bli overrasket om du etterpå får lyst til selv å styrte ut i hagen for å begynne med oppmålingen til en ny terrasse. De to tømrerne gjør nesten tingene enklere enn de i virkeligheten er – og det inspirerer.

Det ender med at de bygger den store terrassen, som ligger flott nedsenket i plan med plenen rundt, på bare to dager. I tillegg får de tid til å lage en trapp med fire trinn, som gir enkel tilgang til terrassen. Fellesnevneren for alle byggeprinsippene og tipsene som gjør jobben så raskt og effektivt, er å ta problemene på forskudd – samt å bruke godt verktøy.

Det meste av jobben ligger i de lagene du knapt tenker på som en del av det å bygge en terrasse. Men når den delen er ferdig, så er det en ren fornøyelse å legge ut de flotte terrassebordene i løpet av et par timer til slutt.

Veiledning

01
08.00 første dag 2 Trinn

JORDEN UNDER TERRASSEN FJERNES Huseierne vil ha terrassen ned i plan med gressplenen. Derfor begynner de to tømrerne med en stor jobb, en jobb vi andre nok ville gjort alt for å unngå: de fjerner så mye jord at de kan bygge terrassen på samme måte som om den skulle stått høyt over bakken.

Det betyr nemlig at de bare skal sikre at tre lange bjelker ligger i plan, noe som er mye enklere enn å justere alle tilfarerne i neste lag enkeltvis. Når bjelkene er i plan, kan tilfarerne - og deretter bordene - legges lynraskt.

Til gjengjeld gjør de gravingen mye enklere ved å leie en minigraver. Uten den ville gravingen tatt flere dager.

1

Den leide minigraveren er i gang. Det skal fjernes 45 cm jord for å lage plass til bjelker, tilfarere og bord - og luft under bjelkene. Det går fort å bli fortrolig med maskinen, og du må ha en plan for hvor de 15 kubikkmeterne med jord skal legges.

2

Hullets dybde sjekkes jevnlig. Tømrerne setter opp et roterende laservater utenfor området terrassen bygges på. Med et tilhørende måleapparat styrer de dybden på hullet og alle andre høyder derfra, uten å flytte laseren

02
11.00 første dag 8 Trinn

STOLPENE GRAVES NED

Etter en velfortjent kaffekopp, er det tid for fundamentet; stolpene. Det skal være tre bjelker i alt på langs av husveggen. Etter at tømrerne har skrudd den første direkte på veggen, graver de ned stolper for å bære de to andre.

Til hver bjelke bruker de fem stolper. Stolpene stikker omkring 25 cm opp fra bakken, så det aller meste graves ned. For at telen ikke skal skape problemer, graves de 90 cm ned i dette tilfellet.

1

Høyden på svillen (B) markeres på veggen. Svillen, den bjelken som sitter på veggen, plasseres så det er plass til tilfarere og terrassebord over den, før vi havner i den planlagte høyden.

2

Svillen (B) skrus fast. En mann holder svillen på plass ved merkene, mens den andre borer gjennom svillen og inn i veggen med et 7,5 mm bor. Svillen skrus fast med skruer som griper i både svill og vegg.

3

De to delene til svillen skjøtes over en oppklossing. Svillen er ikke lang nok i ett stykke, så den skjøtes midt over en oppklossing av murpapp.

TIPS: Er ikke bjelkene like høye, skal du sikre at det er overkantene som flukter.

4

Stolpehullene graves ut på rekordtid. Stolpene skal stå i to rette rekker, parallelt med bjelken på huset. Tømrerne har trukket to snorer og satt pinner i bakken for å markere hvor hullene til stolpene skal bores.

5

Stolpene settes i hullene, og høyden kontrolleres. Toppen av stolpene skal ende i samme høyde som overkanten på bjelken på husveggen - eller litt lavere. Vi styrer fortsatt alle høydene ut fra rotorlaseren.

6

Hullet justeres eventuelt i dybden. En hullspade - som har to spadehoder satt sammen som en saks - er et fint supplement til jordboret. Spaden brukes både til å grave opp den siste løse jorden fra hullet og til den siste justeringen av dybden.

7

Stolpene (A) bankes ned de siste par centimeterne. For å sikre at stolpene ikke synker, graves hullet bare så dypt at de står et par centimeter for høyt. Deretter bankes det siste stykket ned med en stor hammer eller en slegge.

8

Jorden stampes godt sammen rundt stolpene, slik at de står nøyaktig langs snoren og høyden stemmer. For hver 10 cm stamper tømreren jorden hardt sammen på alle sidene av stolpen.

03
14.00 første dag 3 Trinn

BJELKER OG SVILL SPENNES OPP Til bjelkene bruker tømrerne trykkimpregnert 48 x 98 mm. Det er samme dimensjon som i neste lag, som ligger mye tettere. Men fordi alle tilfarerne fordeler belastningen jevnt på bjelkene, er dimensjonen bra nok.

Den første bjelken ble spent på veggen som en svill. Nå spennes de neste på stolpene. Der stolpenes høyde bare skal passe noenlunde, skal høyden på bjelkene stemme på millimeteren. Derfor spennes bjelkene på sidene av stolpene, i stedet for at de legges oppå. Det gir rom for små justeringer.

1

Bjelkene (C) spennes fast på siden av stolpene (A), slik at de flukter med veggsvillen (B). For å styre høyden, bruker vi fortsatt laservateret. Plasseringen i den andre retningen rettes inn etter en snor, og ved å legge ut en av tilfarerne (D) på bjelkene.

2

Tømrerne borer gjennom både stolpen (A) og bjelken (C) i alle skjøtene med et 12 mm bor. Hullet plasseres midt i skjøten. Også her må bjelkene skjøtes, og skjøtene legges midt over en av stolpene.

3

Skjøtene sikres med bolter og muttere - og med en bulldogskive klemt inn mellom stolpe og bjelke. Før vi skyver inn bolten, gir vi den en skive. Deretter skrus mutteren så hardt til, at treet klemmes sammen rundt bulldogskiven.

04
08.00 andre dag 7 Trinn

TILFARERNE OG GULVET LEGGES Friske og opplagte møter tømrerne opp neste morgen for å legge ut tilfarere og bord på svill og bjelker.

Tilfarerne fordeles jevnt på tvers av svillen og bjelkene, slik at de ligger med 66 cm senteravstand. Dette markeres ved å lage en strek der alle venstrekantene på tilfarerne skal være.

Oppå tilfarerne legges terrassebordene med 5 mm luft mellom. De skrus fast med to skruer i hver tilfarer. Bordene skjøtes skiftvis på sjette og åttende tilfarer. Helt til slutt kappes de med et langt snitt i hver ende.

1

Tilfarerne (D) fordeles på bjelkene (C), til de ligger med 66 cm senteravstand. Det går fort å markere plasseringen, deretter går innfestingen raskt med skruene.

TIPS: Hvis det blir problemer å skru skrått, kan du feste tilfarerne med vinkelbeslag.

2

Hvert sjette terrassebord (E og F) legges ut over tilfarerne (D). Med krittsnoren slår tømrerne streker på tvers av tilfarerne, for å markere hvert sjette bord. Resten venter de litt med. Dermed hindrer de at skjevheter i bordene blir styrende.

3

Bordene skrus fast med en terrasseskrue i hver tilfarer. Vi begynner i den ene enden og jobber oss opp langs bordet. Ved hver tilfarer rettes det opp etter krittstreken før bordet skrus fast - da blir alt liggende helt rett.

4

De øvrige bordene (E og F) legges opp. Vi legger de lange og korte bordene skiftvis, slik at skjøtene ikke havner på samme tilfarer i to rekker ved siden av hverandre. Bordene stikker ut i begge ender, men vi venter med å kappe dem til senere.

5

Alle bordene skrus fast med en enkelt skrue i hver tilfarer, slik at det er like mye luft mellom dem. Teknikken er mer nøyaktig enn å legge alle bordene fra den ene siden, for deretter å styre plasseringen med avstandsklosser.

6

Noen bord må presses hardt for å komme helt på plass. Det gjør tømrerne med et brekkjern. Når alle bordene er på plass, skrus også den andre skruen inn i hver tilfarer.

7

Bordene kappes til i hver ende, når alle er helt på plass. Tømrerne bruker en dykksag med føringsskinne, men du kan også bruke en sirkelsag som føres langs et anlegg. Til slutt skal terrassen rengjøres og beises, før den er ferdig.

05
En enkel trapp kort fortalt 3 Trinn

En enkel trapp binder sammen stuen og terrassen.

De siste par timene bruker en av tømrerne på å lage en trapp som forbinder stue og terrasse - samtidig som den gir fine sitteplasser. Til skjelettet brukes samme materialer som til terrassen, og alt pakkes inn i de samme bordene som på terrassegulvet.

1

Øverst settes det fast en svill på veggen. Ut fra den bygger tømreren resten av skjelettet.

2

Trappetrinnene – og de lodrette stusstrinnene som skjelettet ble satt opp med – er terrassebord.

3

Sidene tettes også igjen med terrassebord. Ikke tett, det er bare pent og sunt med litt luft.

Materialer

98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper
• 10 stolper (A) à 115 cm (kjøp f.eks. fem stolper à 240 cm)

48 x 98 mm trykkimpregnerte bjelker
• 1 svill (B), 800 cm (2 stk. à 420 cm)
• 2 bjelker (C) à 800 cm (4 stk. à 420 cm)
• 13 tilfarere (D) à 420 cm

28 x 120 mm trykkimp. terrassebord
• 34 bord (E) à 480 cm
• 34 bord (F) à 360 cm

Dessuten:
• 10 bolter med muttere, 12 x 180 mm
• 10 bulldogskiver, 12 mm
• 13 betongskruer med hode, 152 mm
• 800 rustfrie terrasseskruer, 5 x 50 mm
• 80 rustfrie sponskruer, 6 x 120 mm
• Murpapp
• Oljegrunning
• Gråsvart terrassebeis

Verktøy
• Minigraver (leies)
• Motorisert jordbor (leies) og en hullspade
• Rotorlaservater (leies) eller et slangevater
• Snorslag (krittsnor)
• Kappsag eller håndsag
• Skrumaskin
• Langt vater
• Slegge eller tung hammer
• Pipenøkkel med skrallefunksjon

Tidsforbruk

To dager for to rutinerte tømrere med godt verktøy.

Pris

350 kroner per m2 – hvis du gjør jobben selv ...

Vanskelighetsgrad

En enkel konstruksjon, som du fint lager selv. Men du skal være nøye med å plassere stolper og bjelker riktig.

Tegning

Multimedia

3D-tegning

3D-modell

Terrasse til nedgraving

Terrassen er spekket med detaljer du kan zoome inn på.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Konstruksjonen skrus sammen

Grunnkonstruksjonens tre sviller er satt fast til stolpene med bolter og bulldogskiver.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tilfarernes montering

Tilfarerne er skrudd fast på svillene med en skrue på skrå.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Trappens konstruksjon

Under trappen kan du se skjelettets oppbygging.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Nøyaktige terrassebord

Legg merke til at terrassebordene følger kantene på den underliggende konstruksjonen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Svill på husveggen

Helt inne ved husveggen hviler terrassen på en tverrgående svill.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Montering av terrassebord

Legg dem i små "grupper". Da er det lett å fordele luften

Video

TEKNIKK: Skjøting av terrassebord

Lag skjøtene oppå en tilfarer. Da blir de sterke

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

VERKTØY: Slik bruker du sirkellaseren

I denne videoen lærer du å stille inn og betjene sirkellaseren. Den kan både kaste en ubrutt lasermarkering 360 grader rundt og sette en knivskarp laserprikk i én retning. Når du har kontroll på betjeningen, blir det enkelt å avsette nøyaktige høydemål over lengre avstander, for eksempel når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Video

TIPS: Vri trematerialene i form

Video

TEKNIKK: Proppede skruer på terrassen

Med et proppborsett får du et perfekt resultat

Video

Tips & Triks

Terrassebord av av furu holder lenge

Trykkimpregnert furu er glimrende til terrassen - det er billig, og det holder imponerende lenge. De mest brukte terrassebordene i Norge er av trykkimpregnert furu. De holder imponerende lenge i forhold til prisen, og du må opp i kvadratmeterpriser som skal ganges opp mange ganger for å finne produkter som er like holdbare, men med et annet utseende. De mest kurante dimensjonene av grovere materialer i trykkimpregnert

furu, f.eks. 48 x 98 mm og 48 x 148 mm, i er faktisk ofte billigere enn vanlige “hvite” materialer i samme dimensjon.

I mange byggvarehus finner du også terrassebord av lerk. Det er en mer problematisk løsning, fordi lerk ofte sprekker og slår seg på et terrassegulv. Dermed kan du ikke gå barbeint på terrassen uten å få fliser i føttene.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Terrasse