Terrassen lenge leve

Glem alt om en stygg platting eller terrasse som har lidd under snø og slaps hele vinteren. Denne terrassen kan slås loddrett opp slik at den er beskyttet og holder lenger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
4500 kroner

Så vakker er den nye terrassen. Klar til bruk om sommeren.

Intro

Det er praktisk med en terrasse på hytta: Sommerkveldene blir ekstra hyggelige når gulvet forlenges ut i det fri. Og gjør du deg litt flid, pynter terrassen også opp.

Ulempen er bare at terrassen også ligger der i vinterhalvåret. Mens gulvet innendørs har det tørt og godt, er gulvet på terrassen utsatt for regn, sludd og snø. Og om vinteren vil snøen fra tid til annen smelte og bli liggende som slaps i ukevis – noe som selvsagt ikke er spesielt gunstig for treverket.

Derfor får du her en oppskrift på en terrasse som kan forandres fra vannrett til loddrett på få minutter. Når du stenger hytta for vinteren eller bare reiser hjem til hverdagen for å vende tilbake ei uke eller to seinere, slår du bare terrassen opp mot huset, og så kan det regne og snø alt det vil.

Terrassen blir ikke utsatt for så mye fuktighet – noe som ellers ville ha forkortet leve tiden på den betydelig. Med en enkel hengelås kan den oppslåtte terrassen også fungere som innbruddssikring.

Veiledning

01
Lag ramma først 7 Trinn

Vi begynner med å lage ei solid ramme som kan bære terrassen. Fordi vi har valgt å lage terrassen i lerk, har vi et problem med den lange bærebjelken (C) fordi lerk har en tendens til å vri seg. Det er lettere å skaffe to korte, rette bjelker på 3 meter enn en lang på 6.

Derfor skjøter vi bærebjelken av to kortere med en bladsammenføyning på midten (over midterste søyleskoen) ved å sage halvt inn i stolpene 30 cm fra endene og deretter på langs slik at det blir to blad som legges mot hverandre.

Terrassen her blir 124,5 centimeter bred, men du kan jo lage den bredere så lenge du kan løfte seksjonene.

1

Plassér en bjelke (A) mot veggen slik at overkanten er 11 cm fra underkanten på dørterskelen. Det tilsvarer tykkelsen av to terrassebord pluss fem centimeter luft opp til trinnet. Bor opp med spiralbor til skruene til bjelken.

2

Bjelken skrus fast til bunnsvilla på huset med franske skruer for hver 80 centimeter. Her bruker vi 8 x 150 mm skruer med skiver under.

3

Søyleskoene støpes ned i betong og plasseres slik at framkanten av bærebjelken (C) her sitter 110 cm fra veggen. Høyden tilpasses slik at overkanten av veggbjelken (A) og bærebjelken (C) er i vater.

4

Montér bærebjelken (C) midlertidig med skrutvinger. Plassér skjøten i søyleskoen, og bor gjennom de to hullene i beslaget og stolpen med et Ø 8 mm bor. Bor ytterligere et hull på hver side av beslaget midt på siden av bjelken.

5

Bladsammenføyningen spennes sammen med i alt fire låseskruer, 8 x 110 mm, hvor to holder bjelken fast til beslaget. Bjelken festes i de andre beslagene med to låseskruer i hver. Sjekk ofte med vater at alt er vannrett.

Sammenføyningen får PU-lim før den spennes sammen.

6

Tverrlektene skrus fast i bjelkeskoen som plasseres slik at overkanten flukter med overkanten på de to bjelkene. B1 festes med vinkelbeslag forsterket med låseskrue.

7

Skru bjelkeskoene på henholdsvis bærebjelken (C) og veggbjelken (A) med 5 x 35 mm beslagskruer som også brukes til å skru fast tverrlektene.

02
Lag lemmene 2 Trinn

Lemmene som utgjør terrassedekket lager vi av 32 x 115 mm terrassebord som kan ligge med maksimalt 60 cm spenn. Her har vi valgt lerk. Bordene (G1, -2, -3, -4) sages til på lengden, ni bord til hvert felt. Det kan være mange forskjellige lengder å holde orden på så markér alle bordene til hvert felt med samme nummer eller bokstav.

De ni spikerslagene (labankene) (F) sages til på lengden (106,2 cm). Spikerslagene skrus på baksiden av terrassebordene slik at det ikke er synlige skruer på oversiden. Det skal brukes fire 4,5 x 50 mm A4-skruer i hver sammenføyning. A4-skruene er både rustfri og syrefaste og skader ikke lerketreet.

1

Legg terrassebordene (G) på et plant arbeidsbord. Hold avstanden mellom bordene med 5 mm avstands-klosser. Endene på bordene skal legges i flukt, og spikerslagene (F) skrur du fast med 4,5 x 50 mm A4-skruer.

2

Sett et lite framkantbord (H) i framkanten. Det skjuler endeveden i spikerslagene og sprekken mellom bjelken og terrassebordene. Felt 1 får også et bord på yttersiden (H1). Det stikker 11,5 cm ut fra bakkanten slik at det når inn til veggen.

03
Skru på lemmen 4 Trinn

Før vi kan sette fast lemmene, bør det plasseres et gjennomgående terrassebord (E) langs veggen i hele terrassens lengde og den ene enden. Bordet skal brukes til å feste hengslene på, og det skal sikre at feltene står litt skrått inn mot huset slik at de ikke faller ned med et brak. Før bordet kan skrus på, må det klosses opp slik at det kommer i nivå med spikerslagene på lemmene.

Oppklossingene (D) lager vi av rester for å spare på den ikke helt billige lerka. Det er viktig for det endelige resultatet at frontene på oppklossingen flukter.

1

Skru fast de ulike oppklossingene (D) til lektene (B) og til veggbjelken med 4,5 x 50 mm skruer.

2

Sjekk om veggen er ujevn med en rettholdt eller ei snor. Rett opp skjevhetene for eksempel ved å sette ei avstandsbrikke bak oppklossingene. Frontene skal flukte.

3

De gjennomgående terrassebordene (E) og (E1) skrus fast med 4,5 x 50 mm A4-skruer ned i oppklossings bordene (D) under. I det innvendige hjørnet er de gjennomgående bordene skåret i 45 grader.

4

Skru fast hver lem med to hengsler, 80 x 80 mm, som plasseres 15 cm inne fra hver side slik at de skrus ned i hen -holds vis oppklossingen og spikerslaget gjennom terrassebordene. Bruk 4,5 x 50 mm A4-skruer i hengslene.

Feltene legges ut med 5 mm avstandsklosser mot terrassebord og sider.

Materialer

Ramma

45 x 95 mm konstruksjonsvirke, lerk:

 • 1 veggbjelke (A), 525,2 cm
 • 8 tverrlekt (B) à 96 cm
 • 1 lekt (B1), 105 cm

90 x 90 mm bjelker, lerk:

 • 2 bærebjelker (C) à 300 cm

32 x 115 mm terrassebord, lerk:

 • 3 oppklossinger (D) à 25 cm
 • 3 oppklossinger (D1) à 50 cm
 • 1 oppklossing (D2) à 110 cm

Dessuten:

 • 5 søylebærere
 • 16 bjelkesko til lekter à 45 x 96 mm
 • 2 vinkelbeslag, 55 x 70 mm, med ribbe (til B1)
 • 5 x 35 mm beslagskruer
 • 5 leddhasper à 85 x 38 mm
 • 2 låseskruer à 8 x 60 mm
 • 8 låseskruer m. vingemutter à 8 x 170 mm
 • 4 låseskruer m. vingemutter à 8 x 110 mm
 • 8 franske skruer med skiver à 8 x 150 mm
 • PU-lim

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag
 • Spiralbor

Lemmene

32 x 115 mm terrassebord, lerk:

 • 1 fast bord mot vegg (E), 540 cm
 • 1 fast bord mot vegg (E1), 124,5 cm
 • 9 spikerslag (F) à 106,2 cm
 • 9 bord (G1) à 119,5 cm
 • 9 bord (G2) à 180 cm
 • 9 bord (G3) à 119,5 cm
 • 9 bord (G4) à 107 cm

28 x 120 mm terrassebord, lerk delt til 28 x 60 mm:

 • 5 framkantbord (H) à 116,5, 119, 119,5, 123,5 og 180 cm

Dessuten:

 • Cirka 300 4,5 x 50 mm A4-skruer
 • 8 hengsler, 80 x 80 mm

Tidsforbruk

Regn med fire til fem dager dersom du også skal støpe fast søyleskoene.

Pris

Cirka 4500 kroner i lerk.

Vanskelighetsgrad

Vær nøyaktig når du måler opp og monterer. Da blir ikke arbeidet så vanskelig.

Tegning

Begynn med ramma

Veggbjelken (A) er festet til veggen mens den andre (C) sitter på søylesko som er støpt ned. Bærebjelken (C) er satt sammen av to mindre som er skjøtt midt på med en bladsammen-føyning. Tverrlektene (B og B1) er festet til (A) og (C) med bjelkesko og vinkelbeslag.

Ramma sitter fast på veggen og i nedstøpte beslag.

Begynn med ramma

Montér lemmene

Hver lem består av ni bord montert med to spikerslag nedenfra. De har fått et framkantbord langs hele kanten. Hver lem blir hengslet fast til det gjennomgående bordet (E) langs huset og kan derfor slås opp i loddrett posisjon.

Montér lemmene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Uteplass