Utnytt plassen under terrassen

Nå er det mye lettere å unngå drypp fra balkongen eller en høy terrasse. Du skal bare legge et undertak, før du legger terrassegulvet. Da blir regnvannet ledet vekk.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
250 kroner

Intro

Bjelkene på undersiden skal ikke lages med fall, slik du har måttet tidligere. Derimot legger du bjelkene helt rett. Oppå dem legger du takplater med innebygget fall. Det betyr at du slipper utfordringen med å lage en vannrett terrasse på et underlag med fall.

I denne artikkelen viser vi hvor enkelt det er å lage et stort og praktisk oppbevaringssted for hageredskaper og -møbler under en terrasse. Hvordan du velger å bygge en høy terrasse eller balkong, er opp til deg selv – det har ingen betydning for det vi viser her.

Veiledning

01
Første rekke plater legges på 5 Trinn

Når du monterer takbjelkene, skal de ligge med en avstand på 60 cm fra senter til senter. Deretter skal du regne med at takplatene skal stikke 5 cm utover bjelkeendene, for at vannet skal kunne renne ned i takrennen.

Begynn med de dypeste platene, og legg de neste platene oppå. Da får du overlapping i fallretningen til vannet.

1

Sett fast takbjelkene. Her bruker vi 48 x 198 mm bjelker, som settes fast med vinkelbeslag i begge sider. Senteravstanden skal være 60 cm.

2

Legg ut en rekke Til-Tak-plater fra den ene enden til den andre, slik at du kan regne ut hvor mye overlapp det skal være mellom platene (minst 5 cm).

3

Sett fast den første platen med pappspiker (kjøpes særskilt) i hjørnene. Sørg for at platen stikker ut 5 cm, slik at vannet kan renne ned i takrennen.

4

Legg en tykk stripe Til-Tak-lim på kanten. Limet skal dekkes av den neste platen. Limet skal presses ut av neste plate, slik at det tetter der det er spiker og skruer.

5

Legg på neste plate uten å skrape av limet, og spikre den fast i alle fire hjørner. Fortsett med hele rekken, og tegn opp overlappingen på platene.

02
Plater og terrasse legges samtidig 11 Trinn

Når den første rekken plater er lagt ut og satt fast, kan du begynne å montere terrassebord. Når de første 80-90 cm med bord ligger der, kan du krabbe rundt på dem, og slippe stige eller stillas.

Bordene våre er ikke lange nok, så vi skjøter dem over en bjelke. Vi velger å skjøte alle bordene over den samme bjelken, og renskjære dem med 3 mm avstand - det ser veldig flott ut.

1

Skru på terrassebord med to Til-Takskruer i hvert bord. Skru bare i den ene enden i første omgang. Skruene har borespiss som går gjennom både bord og takplater, så du skal ikke forbore.

2

Legg en list under bordene i den andre enden. Det er her vi skal renskjære bordene over midten av takbjelken, ettersom de ikke er lange nok til å dekke hele terrassens bredde.

3

Understøtt kanten av de dypeste platene med et bord som skrus fast til bjelkene. Da unngår du å slå i stykker sammenføyningen nedenfra en dag.

4

Legg en tykk stripe lim på de skrå sidene, samt på toppen av platene der neste rekke plater skal overlappe. Merk deg strekene våre. De viser hvor stor overlappingen skal være.

5

Første plate dyttes ut på bjelkene uten å røre limet. Legg den ned, slik at den flukter med overlappingsmerket, og trykk den fast i limet.

6

Spikre fast platen i hjørnene med pappspiker, etter at du har forsikret deg om at den ligger sentrert mellom de to takbjelkene.

7

Fortsett med å lime langsiden som vist tidligere. Legg på en ny plate, også videre, hele rekken bortover.

8

Skru fast bordene i bjelke nr. 2. Pass på avstanden hele tiden, slik at du ikke kommer skjevt ut.

9

Kapp terrassebordene når du har lagt dem helt inntil huset. Bruk en føringsskinne, og sjekk at avstanden på 3 mm stemmer. Fjern listen etterpå.

10

Skru fast enden av bordene, og skru dem deretter fast i de øvrige bjelkene. To skruer i hvert bord i hver bjelke. Deretter er det tid for andre terrassehalvdel.

11

Terrassebordene og takplatene legges samtidig, før limet rekker å tørke. Da tetter limet rundt terrasseskruene.

Materialer

Materialer til 6 x 6 m terrasse

  • 28 x 120 mm terrassebord, i alt 36 kvadratmeter
  • 680 x 1250 mm Til-Tak-plater, i alt 60 stk.
  • 18 patroner Til-Tak-lim
  • 1500 Til-Tak-skruer
  • 240 galvaniserte pappspiker, 25 mm
  • Cirka 75 meter 48 x 198 mm bjelker

Tidsforbruk

Regn med at det tar en dag å legge 10-15 m2 terrassebord med Til-Tak under.

Pris

Cirka 250 kroner per m2 - da har du Til-Tak-plater, skruer og lim. Terrassebord og bjelker er ikke regnet inn.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye når du plasserer takbjelkene; etterpå er det ingen problem å montere takplater og terrassebord.

Tegning

Multimedia

Video

TIPS: Tydelig oppmerking på mørkt tre

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...