Nyt utelivet på din nye veranda

En veranda er hyggelig, og gir deg muligheten til å være ute selv når det regner og duggen faller. Muligheten til å smykke en veranda utover det ordinære er mange. Her legger vi ekstra flid i sammenføyninger og andre detaljer, som passer bra til en veranda.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 uker
Pris
10.000 kroner

Intro

Bygger du en veranda i forlengelsen av huset ditt, får du nesten et ekstra rom, ford den gir deg muligheten til å nyte utelivet mer.

Fra hoved- eller terrassedøren går du rett ut på verandaens lekre tregulv, som er i samme nivå som gulvet i huset. Over deg kan du titte opp på flotte, hvitmalte panelbord, som utgør himlingen i taket over verandaen.

Stolper med freste kanter

Sperrene har flotte utskjæringer i den enden som vender vekk fra huset. Stolpene har freste kanter, og hvis du vil gi full gass med treutskjæringer, kan du også lage profilerte trekanter, i de øverste hjørnene ved stolpene. Vi bruker også plugger i alle sammenføyninger. Detaljene tar litt ekstra tid, men det gjør samtidig prosjektet morsommere. I tillegg passer det godt til en veranda.

Skal verandaen males, er det smart å gjøre det før alt settes sammen.

Veiledning

01
Utskjæringer 5 Trinn

Stolpene på verandaen skal ha freste, faskanter, som skaper en flott finish. Kantene skal freses før stolpene settes opp.

Det skal også lages hakk i sperrene, der de hviler på svillene. Det gir en sterk konstruksjon og ser bra ut. I de ytterste hjørnene på svillen lages bladskjøter.

Hvis verandaen skal males, er det lettest å male delene nå.

1

Kanten på stolpene freses. Monter et profilstål på overfresen, og kjør langs kanten på stolpene. Vi etterlater kantene skarpe der gelenderet skal være.

2

Du kan eventuelt bruke en stoppkloss hvis du ønsker at overgangen mellom de freste og ufreste kantene skal være skarp.

3

I sperrene (J) lages hakk, slik at de kan hvile på toppsvillen (C). Mål opp hvor hakket skal være. Tegn linjer, så du har noe å sage etter. Lag et skrått snitt 3 cm ned i sperren.

4

Stem ut til hakket med et skarpt stemjern. Plasser stemjernet der hakket skal starte, og stem ut ned mot sagsnittet. Følg linjene, og stem ut til flaten er jevn.

5

Lag spor i endene på toppsvillen (C), og stem ut til bladskjøter. Ta mindre biter om gangen, og etterlat flaten så plan som mulig.

02
Stolper/sviller 7 Trinn

Denne verandaen består av åtte stolper. De blir forankret godt i bakken med stolpesko, som skrus fast under stolpene og plasseres i sementfylte hull i bakken. Du kan eventuelt også bruke ferdigstøpte stolpesko.

Mellom stolpene skal det monteres sviller oppe og nede. Det betyr at det i hver ende av verandaen blir en ramme. De to rammene og stolpene mellom blir stabilisert av to sviller øverst - en langs veggen og en på yttersiden. Skjøtene forsterkes med plugger og trelim.

1

Mål opp til stolpene, og grav ut. Stolpene skal støpes fast i bakken, i frostsikre hull. Her skal stolpeskoene i bunnen av stolpene plasseres, og hullet skal fylles med betong.

2

Sett stolpeskoene under stolpene (A og B), slik at de kan støpes fast i betong. Her bruker vi stolpesko som skal sitte delvis inn i hull midt under stolpen og skrus fast. Men bruk den typen stolpesko du har tilgang til.

3

Lag hull til plugger i stolper (A og B) og bunnsvill (D, E, F og G). Hullene lages her med en lamellfreser, pluggene settes i, og de to ytterste ”gavlene” settes sammen. Du bruker plugger og metode som passer deg.

4

Sett opp den første gavlen når du har satt den sammen med lim, plugger og 8 x 200 mm skruer. Kloss den opp i riktig høyde. Bruk hjelpebord som midlertidig støtte, til alle delene er på plass.

5

De ytterste bunnsvillene (E, F og G) skrus fast med 8 x 200 mm skruer, som settes skrått inn i stolpene. Her holdes de på plass i riktig posisjon med stropper, mens de skrus inn i stolpen.

6

Svillen (C) mot veggen festes med 8 x 200 mm skruer fra oversiden. Den ytterste svillen, som har et hakk i hver ende til en bladskjøt, settes også fast med lange skruer og trelim.

7

De innerste bunnsvillene (E, F og G) settes fast mellom stolpene. Sjekk at de ligger plant med et vater. Bruk et hjelpebord til å holde delene i riktig posisjon. Fyll betong i hullene når alle delene er på plass.

03
Sperrer 3 Trinn

For å gi sperrene en flott avslutning, skjæres de til i endene etter en mal, slik at de blir helt like.

1

Lag en mal, og plasser den på enden av sperren (J). Sett et notstål i overfresen, og fres enden på sperren etter malen. Fres fra begge sider, før resten av profilen sages ut med en stikksag og slipes pen med slipepapir. Mal sperrene før de monteres.

2

Start med å sette en sperre (J) i den ene enden. Når den er montert, er det enkelt å måle opp til de andre, som plasseres med en senteravstand på 60 cm. Sperrene festes med 8 x 200 mm skruer.

3

Skru fast øvrige sperrer med lange skruer. Spenn sperren fast til svillen (C) med en tvinge mens du skrur den fast. Da blir den sittende nøyaktig.

04
Tak 10 Trinn

Taket består av flere lag. Nederst består det av langsgående panelbord, som gir et flott undertak når du titter opp på undersiden av taket. Oppå legges et lag takbelegg, som beskytter undertaket og gjør det tett. Oppå dette igjen legger vi hvitmalte kledningsbord, med dekkende lekter oppå overgangen mellom bordene, slik vi kjenner det fra lektekledning på vegger.

Er du skeptisk til tre som kledning på et tak, velger du bare en annen løsning øverst, for eksempel stålplater.

1

Skru himlingsbordene (K) fast til sperrene (J) med 5 x 50 mm skruer. Begynn nederst på taket, der det første bordet plasseres så det stikker 3 cm utenfor sperrene.

2

Mål opp til det siste bordet ved veggen. Det må som regel skjæres til, for å passe i hullet mellom veggen og de øvrige bordene. Sørg for litt luft, så det kan lirkes på plass.

3

Rull ut takbelegg på undertaket. Legg lengdene slik at de overlapper med minst 10 cm. Begynn nederst på taket, og fest takbelegget med pappspiker.

4

La takbelegget gå litt opp på veggen, cirka 8 cm. Det dekkes senere av et beslag, som sikrer at overgangen mot veggen blir tett.

5

De øverste bordene (L) monteres. De skal legges i fallretningen, motsatt av himlingsbordene under, og skrus fast med 3 x 35 mm skruer. Det er viktig at skruene er korte, så de ikke går gjennom taket.

6

Takbelegget skjæres til i sidene med en skarp hobbykniv langs himlingsbordene (K), slik at ikke noe av belegget synes.

7

Kapp de dekkende takbordene (L) i lengden med en sirkelsag på føringsskinne. Bordene skal flukte med kanten på undertaket (K).

8

Skru fast en dekklist (N) i enden av taket, for å skjule lagene bak. Den skrus fast til sperrene med 5 x 70 mm skruer. I denne rene, enkle løsningen, blir dette et ”offerbord”, som du må regne med å skifte ofte.

9

Monter lekter (M) på taket over overgangen mellom bordene. Lektene skrus fast med 4 x 40 mm skruer.

10

Vi fuger overgangen mellom dekkbordet i front og takbordene. I den andre enden avsluttes taket mot veggen med et beslag.

05
Rekkverk 5 Trinn

Verandaen skal ha et rekkverk. Det skal gå hele veien rundt, unntatt mellom de to midterste stolpene, der det skal være en åpning ut mot hagen.

Rekkverket består av to tverrgående lekter øverst og nederst, med loddrette lister mellom. Både de tverrgående og de loddrette delene festes med trelim og plugger, som gir ekstra sterke skjøter.

Hullene til pluggene lages med en lamellfreser, som sikrer at alle hullene blir helt like.

1

De tverrgående lektene (P, Q og R) til rekkverket kappes til, og det lages hull til pluggene. De får rekkverket til å sitte ekstra godt fast til stolperne.

2

Det skal også lages hull i stolpene (A og B) til pluggene. Merk opp hvor hullene skal være, og lag dem med lamellfreseren.

3

Sett fast pluggene med lim i hullene, og monter først den underste tverrgående delen av rekkverket (Q, R og P). Den mon­ teres ved å presse den ned over pluggene. Lag hull i den til de loddrette listene.

4

Plasser de loddrette listene (S) til rekk­ verket. De settes fast med lim og plugger i hull i de tverrgående delene (Q, R og P). Begynn med å sette fast listene i den nederste tverrgående delen.

5

Plasser den øverste tverrgående delen av rekkverket (Q, R og P), slik at pluggene på listene (S) havner i hullene. Bank den forsiktig på plass ved å slå på en kloss med en hammer.

06
Underlag 3 Trinn

Hvis det er jord under det stedet du bygger verandaen, er det en god idé å fjerne det øverste laget moldjord, for å gjøre det vanskeligere for ugress å vokse.

Her erstatter vi jordlaget med litt grus. Det legges ut med et lag sement som rakes ned i grusen øverst og vannes. Da blir flaten hard, og ugresset får problemer med å vokse.

1

Fjern det øverste laget jord, cirka 10 cm, som graves av og kjøres bort. Legg i stedet et gruslag på underlaget.

2

Hell tørt sementpulver på det øverste laget, etter at du har fordelt grusen til en jevn flate.

3

Sementlaget vannes, så det binder seg til gruslaget og blir hardt og vanskelig å trenge gjennom for ugress.

07
Gulv 7 Trinn

Nå mangler det bare å legge gulv. Men først skal du legge en lang bjelke under hele terrassegulvet. Den skal understøtte gulvbordene, slik at de ikke gir etter når du går på gulvet.

Bjelken (H) skal ligge i midten på langs under hele gulvet. Den festes med vinkelbeslag i endene til D.

Bjelken (H) skal ha en stolpesko på midten, slik at den kan understøtte gulvet der det blir størst belastning - ved utgangen fra huset og ved verandaens åpning til hagen. Lag først et hull som stolpeskoen kan plasseres i, og fyll det med betong når stolpeskoen sitter der den skal.

Kapp til gulvbordene (T), og skru dem fast med 6 x 80 mm skruer. Begynn i midten, og jobb deg ut til hver side. Plasser bordene slik at det blir jevn avstand mellom dem, her 5 mm.

Mål opp ved stolpene (A og B) til det hakket som skal lages for at bordet (T) skal ligge helt tett mot stolpene.

Skru fast en list (U) til bunnsvillen (F) ved utgangen til hagen, slik at gulvbordene (T) blir ekstra understøttet der belastningen er størst.

Gulvet slipes med slipepapir korn 120. Dette gulvet er av ubehandlede bord, så det skal også behandles med trebeskyttelse, for eksempel olje.

Det monteres en list (V) av lerk ved utgangen til hagen, for å dekke endeveden på gulvbordene. Listen skrus fast med 5 x 70 mm skruer.

Materialer

98 x 98 mm:

 • 4 stolper (A) à 256 cm
 • 4 stolper (B) à 232 cm
 • 2 toppsviller (C) à 625 cm
 • 4 bunn- og toppsviller (D) à 132 cm
 • 2 bunnsviller (E) à 273 cm
 • 2 bunnsviller (F) à 105 cm
 • 2 bunnsviller (G) à 199 cm
 • 1 avstivende bjelke (H) à 601 cm

48 x 123 mm:

 • 8 sperrer (J) à 210 cm

19 x 123 mm panelbord:

 • Bord (K) til 14,5 kvm undertak

19 x 173 mm kledningsbord:

 • Bord (L) til 14,5 kvm tak

23 x 48 mm lekter:

 • Lister (M) til taket
 • Lister (S) til rekkverk

36 x 68 mm :

 • Dekkbord (N)

48 x 98 mm:

 • 4 tverrstivere (P) til rekkverk à 132 cm
 • 2 tverrstivere (Q) til rekkverk à 273 cm
 • 2 tverrstivere (R) til rekkverk à 199 cm

36 x 148 mm:

 • Gulvbord (T) à 150 cm

36 x 56 mm list:

 • 1 list (U) à 105 cm

36 x 56 mm list (her lerk):

 • 1 fotlist (V) à 105 cm

Dessuten:

 • Stolpesko
 • Plugger, 8 x 15 mm, 5 x 30 mm
 • Vinkelbeslag, 50 x 35 x 50 mm
 • Skruer: 3 x 35, 4 x 40, 5 x 50, 5 x 70, 8 x 200, 6 x 80 og 6 x 160 mm
 • Trelim, vannfast
 • Takbelegg + pappspiker, 20 mm
 • Murpapp, 11,5 cm bred
 • Beslag til overgang mot veggen
 • Byggfugemasse
 • Grunningsolje + heldekkende trebeskyttelse

NB! Husk kontrollmål
Vi tar ikke ansvar for oppgitte feilmål, så ta kontroll mål underveis i hele prosjektet.
Spesialverktøy:

 • Lamellfreser

Tidsforbruk

2-3 uker, inkludert malearbeid

Pris

Cirka 10.000 kroner for 8 kvm.

Vanskelighetsgrad

Dette er et allsidig og tidkrevende prosjekt, blant annet fordi vi plugger de fleste sammenføyninger. Er du nøye med oppmåling og utskjæringer, så blir resultatet bra.

Tegning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Veranda med flotte utskjæringer

Zoom inn og se de flotte detaljene og utskjæringene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Rekkverk med stående lister

Rekkverket rundt verandaen har loddrette lister.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Utskjæringer pynter

Med freste kanter og buede hjørnetrekanter blir resultatet flott og personlig.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Gulvbordene understøttes

På midten, under gulvet, ligger en langsgående og avstivende bjelke.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Hakk i sperrene

I hver av sperrene er det laget to hakk der de skal hvile på svillene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Støpte stolpesko

Under hver stolpe skrus det fast en stolpesko, som støpes ned i betong.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

Video

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

Video

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Veranda