24 tips til oppheng som holder

Hvordan får du lampen til å henge rett over spisebordet, og hvordan sikrer du at kjøkkenskapet ikke faller ned fra veggen? Vi har samlet en rekke av våre aller beste opphengstips.

Kjenn veggen din

Like viktig som det er å vite hva du skal henge opp, er det å vite hva tingene skal henge i. Ved å bore et 5-6 mm hull noen få cm inn i veggen, kan borestøvet avsløre materialet. Gipsstøv er hvitt og klebende, porebetong og betong grått og grovkornet, murstein er normalt rødlig og smitter av. Forsvinner boret inn i veggen etter noen få centimeters boring, er det som regel en platevegg av for eksempel gips eller spon.

Velg riktig plugg

Det kan til tider være en uoversiktlig oppgave å finne frem i jungelen av plugger. Men hvis du vet om underlaget for eksempel er gips, betong eller murstein, og du samtidig vet vekten på det du skal henge opp, har vi gjort det en hel del enklere å treffe riktig valg. I skjemaet i artikkelen kan du se bæreevnen på forskjellige plugger i forskjellige typer underlag. Begynn med å velge underlag, og følg deretter kolonnen ned til du finner en plugg som kan bære vekten.

LES OGSÅ: Plugger - oversikt på 5 minutter

Velg riktig skrue

Hvis pluggen skal kunne holde det den lover, er det viktig å bruke den riktige skruen. Noen plugger – særlig de mer avanserte – kommer i sett med en skrue som passer i dimensjon og type. Andre plugger fungerer med for eksempel vanlige sponskruer. Vær særlig oppmerksom på at skruen skal være lang nok. Som en tommelfingerregel skal skruen stikke omkring 5 mm ut gjennom pluggen når den er montert.

⚪️
Bæreevne ikke opplyst

⚫️
Uegnet

  • Trekklast/tverrbelastning. Trekklast er direkte trekk vekk fra pluggen. Tverrbelastning er for eksempel loddrett påvirkning fra et bilde hengt på en vegg.

3 tips til korrekt oppmåling

1. MÅL OPP TIL LAMPEN OVER BORDET

Det kan være vanskelig å få lampen til å henge midt over spisebordet. Men ved å binde en mutter eller noe annet halvtungt i enden på en snor, overfører du enkelt målet fra spise bordet til et punkt i taket ved hjelp av tyngdekraften.

2. MÅL SENTERAVSTANDEN MELLOM TO HULL

Når du skal bore hull til opphengsbeslag, skal av standen mellom hullene være 100 % nøyaktig. Mål avstanden fra kanten av det ene hullet, til den samme kanten på det andre hullet. Det er lettere å se kantene enn å finne midten på hullet. Avstanden fra A til B på bildet er den samme som avstanden mellom sentrum på hullene.

3. START MED ETT HULL

Når et emne skal henges opp med to eller flere skruer, skal alle skruene plasseres nøyaktig, slik at det du skal henge opp kommer til å henge rett. Det sikrer du enkelt ved først å bore hull og montere én enkelt skrue. Da har du hold på emnet, som fortsatt kan vris og rettes inn etter et vater til det henger fullstendig rett, før de øvrige hullene merkes opp.

Velg riktig bor

Et bor er ikke bare et bor. Først og fremst er det viktig å skille mellom bor til tre, bor til mur og bor til metall. Ellers ender du opp med et ødelagt bor eller et altfor stort hull. Et trebor har normalt en styrespiss, mens skjærene er vinklet, slik at de skjærer utenfra og inn mot midten. Metallboret starter derimot i midten, og er laget av sterkt HSS-stål (High Speed Steel). Murboret krever enda mer styrke, og er derfor utstyrt med en liten plate av hardmetall ytterst på spissen av boret. I tillegg kan du kjøpe universalbor, som behersker litt av alt - men som regel ikke like godt som et spesialbor.

Bor rett
Sørg for å holde bormaskinen rett, ellers blir hullet, og dermed opphenget ditt, skjevt. Sett boret mot veggen, trekk hodet tilbake, og vurder vinkelen før du borer.

Tipp boret
Skal du henge veldig tunge ting på veggen, for eksempel en håndvask, kan du med fordel velge å tippe boret litt, slik at det peker litt nedover. En vask er tung og kan komme til å “henge”. Ved å bore hullene til de lange gjenge stengene litt på skrå inn i veggen, pekende ned når de peker inn i veggen, blir vasken presset litt opp i starten.

Rens hullet for bedre feste
Hvis det er borestøv i hullet du setter en plugg i, kan du ikke regne med at pluggen vil sitte ordentlig fast. Støvsug hullet, eller blås hullet rent for støv med et sugerør. Da sitter pluggen bedre fast.

Slik regner du ut belastningen fra en flatskjerm

Med denne formelen kan du regne ut hvor mye det øker belastningen når TV-en trekkes ut fra veggen.

Q = TV-ens vekt
A = avstand fra vegg til TV (jo større avstand, desto større
B = høyden på opphengsplaten (jo høyere og bredere, desto bedre fordeles belastningen)
N = belastningen i kg

3 tips til umulige vegger

1. STØP FAST PLUGGEN MED EN REPARASJONSMATTE

En rask og enkel løsning. Er hullet blitt for stort og uregelmessig til pluggen, kan du dyppe en reparasjons-matte i vann, vikle den rundt pluggen og sette den i hullet. Etter tre minutter er den gipsholdige matten tørr, og pluggen er klar til skruen. Repa-rasjonsmatten selges i byggvarehus som selger produkter fra Fischer.

2. PLUGG PÅ TUBE

Er hullet blitt for stort, kan du ordne det med en tokomponent plastmasse, som tørker lynraskt. Etterpå kan du skru direkte inn i hullet uten å bruke plugg.

3. AVLAST SKRUER MED LIM

Det finnes monteringslim som er så sterkt, at det helt kan erstatte skruer når lampen eller knaggrekken skal henges opp. Men det trenger ikke å være enten-eller. En glideskinne til gardiner henges for eksempel opp med små skruer, og er veggen porøs, vil ikke små plugger sitte. En stripe lim på skinnen letter belastningen på skruene.

3 tips til helt rette skap

1. FRANSK OPPHENG

Såkalt fransk oppheng er sterkt og elegant, fordi det er skjult. Men først og fremst er det smart, fordi det gjør det enklere for deg å henge opp noe helt vannrett. Opphenget består av to lister, som er skåret på skrå, slik at de passer sammen. Den ene listen skrus opp på veggen, mens den andre skrus fast på baksiden av emnet du skal henge opp.

2. MED EN KRYSSLASER KAN DU ENKELT HENGE OPP FLERE SKAP HELT RETT

Et vater fungerer bra hvis du skal henge opp ett enkelt skap. Men skal du rundt et hjørne på for eksempel kjøkkenet, eller henge flere skap over hverandre, krever det større presisjon. En krysslaser avsetter vannrette eller loddrette streker på veggen med fantastisk nøyaktighet. Du kan uten problemer avsette mål på alle veggene i rommet, slik at skapene kommer til å henge helt rett.

3. BRUK PLASTBRIKKER PÅ SKJEVE VEGGER

Når du henger opp skap på en skjev vegg, er det viktig at skapet ikke kommer til å helle fremover, slik at tyngdekraften får dørene til å åpne av seg selv. Med plastbrikker, som fås i tykkelser fra 1 til 5 mm, kan du enkelt kompensere for en skjev vegg.

Finn rør og kabler

Med en multisøker kan du se hvor det skjuler seg lekter, rør og kabler inne i veggen. De beste modellene viser deg akkurat hvor du har tre, metall eller strøm skjult bak to lag med gipsplate eller tilsvarende veggkledning.

3 tips til hyller som holder

1. VELG ANTALL HYLLEKNEKTER

Når en produsent angir en hylleknekts bæreevne, er det ofte det maksimale trykket på midten av det vannrette beinet. Denne belastningen overskrides likevel fort hvis det vannrette beinet er for lite i forhold til dybden på hyllen, og tunge ting står langt fremme.

Én ting er hva knektene kan tåle. Noe annet er det hvilken belastning selve hyllen kan tåle, uten å bøye seg under trykket. En hylle av for eksempel sponplate lesset med tunge bøker, vil raskt komme til å “henge” på midten hvis platen er for tynn, og det er for stor avstand mellom knektene. Skjemaet under viser hvor stor avstanden maksimalt bør være mellom hylleknektene.

2. JO LENGER HYLLEKNEKTEN ER, DESTO MER KAN DEN BÆRE

De fysiske kreftene i et hylleoppheng kan være vanskelige å skjønne. Hadde hylle knekten vært en stang og ikke en vinkel, ville vi enklere skjønt hvorfor samme skrue i samme vegg og med samme hylle kan bære mer, jo lenger hylleknekten er. Faller hyllen ned, er den første tanken å bruke større skruer. Men i stedet kan du øke avstanden mellom uttrekkspunktet og dreiepunktet.

Opphengets svakeste punkt er uttrekkspunktet. Svikter opphenget, skyldes det normalt at skruen her trekkes ut av veggen. Men med en hylleknekt som rekker dobbelt så langt ned på veggen (linje B), halverer du kraften som skruen trekkes ut av veggen med.

Flytter vi linjene A og B ned på en balansevekt, er sammenhengen mellom de to mye lettere å se.

3. FÅ SMARTE HYLLER MED INNMURTE OPPHENG

Hyller med skjulte oppheng er elegante, men bæreevnen er ikke så stor. Ønsker du det samme rene utseendet, men med betydelig høyere bæreevne, er innmurte oppheng en mulighet. Hyllene bæres av rør som limes fast i hull i veggen.

Det innmurte opphenget er meget solid. Her ligger uttrekkspunk-tet inne i veggen, og er ikke avhengig av grepet fra en skrue.

Undersenk pluggen med skrue og hammer

Som hovedregel skal pluggen så langt inn i veggen, at den ligger i plan med overflaten. Men ofte kan det være en fordel å dytte pluggen lenger inn i veggen. Er det ytterste laget av veggen porøst, for eksempel en pusset mursteinsvegg, får du et bedre hold hvis hele pluggen kommer inn i mursteinen bak pusslaget. Er det fliser på veggen, er det risiko for å sprenge flisen når skruen spennes. Også her kan du med fordel sette skruen litt i, og forsiktig banke pluggen så langt inn at den kommer bak flisen, før du spenner fast skruen.

    Akkurat nå leser andre ...