Slik bygger du en perfekt vegg av gips

Alle kan bygge en gipsvegg, men hvis det endelige resultatet skal være perfekt, er det en rekke teknikker du skal ha kontroll på. Vi viser deg derfor hvordan du bygger et solid skjelett, og hvordan du monterer platene slik at alle hjørner og kanter blir knivskarpe.

Gips er et smart materiale når du bygger innendørs.

Det er lett å skjære i og enkelt å kle med filt eller tapet, det er sterkt og det er et rimelig materiale. Derfor hører gips også til blant gjør det selv-folkets foretrukne materialer.

Skal du bygge en gipsvegg der finishen er på topp, er det imidlertid noen prinsipper og teknikker du bør kjenne.

Vi viser deg derfor blant annet hvordan du deler en gipsplate i to, lager et utvendig hjørne, bygger et stål-eller treskjelett og lager en perfekt skjøt mellom to plater.

Stålskjelett

Skal du bygge en skillevegg og kle den med gips, så er et skjelett av stålstendere en god løsning. Fordelen ved stålstendere er blant annet at de er lette, og at de ikke endrer størrelse eller “vrir” seg, fordi de ikke kan oppta fukt.

1

Klipp til profilen som skal danne bunnen av skilleveggen i ønsket lengde med en platesaks.

2

Tegn opp, og legg deretter profilene på gulvet, slik at du kan danne deg en oversikt over hvordan det kommer til at se ut i praksis. Skru deretter profilene fast i gulvet.

3

Tilpass de loddrette stenderne og sett dem i spenn i en profil i taket. Sjekk at stenderne er i lodd med et vater.

4

Når stenderne er i lodd, fester du dem med en fiksertang. Tangen er enkel å bruke, og det går fort når du først har lært deg hvordan den fungerer.

5

Monter hjørneprofilen med fiksertangen, slik at den får tak i både toppen og bunnen.

6

Sjekk en siste gang at stenderne er i lodd, og avslutt med å skru fast takprofilen til taket. Dermed er skilleveggen klar til isolasjon og gips på begge sider.

Treskjelett

Velger du å bygge skjelettet til en gipsvegg av tre, er det en del penger å spare i forhold til stålstendere - prisen ender opp på cirka det halve. Velger du å bygge et treskjelett, bør du plukke materialene selv og gå etter lekter som ikke har vridd seg eller tyder på å være utsatt for fukt.

1

Mål ut fra veggen og strek opp på gulvet. Bruk eventuelt en stor vinkel for å sikre at skilleveggen kommer til å stå vinkelrett på den eksisterende veggen. Skru deretter fast en lekt i gulvet med 5 x 70 mm skruer.

2

Skru fast den ytterste lekten til den nederste lekten med to 5 x 70 mm skruer. Sørg for at lekten ikke flytter seg når du skrur den fast.

3

Sett lekten som danner toppsvillen i skjelettet i spenn mellom stenderne og taket. Skru deretter fast de loddrette lektene i toppsvillen og bunnsvillen. Sjekk med et vater at konstruksjonen er i lodd, og skru til slutt fast toppsvillen i taket.

Deling

Det er enkelt å dele en gipsplate i to. Det eneste det krever, er en skarp hobbykniv og en lang vinkel, en gipsplatevinkel, et vater eller lignende å skjære etter. Når platen først er skåret til, er det bare å knekke den og legge et fint snitt på baksiden, slik at du ikke trekker av papiret.

1

Marker med en tømrerblyant hvor snittet skal være. Plasser en lang vinkel på platen, og skjær langs vinkelen. Du kan gjerne legge i litt krefter, men du skal ikke skjære helt gjennom platen.

2

Trekk platen utover bordkanten, og knekk forsiktig platen ned. Støtt platen med en hånd mens du lager et forsiktig snitt på baksiden, slik at platen “slipper”.

Skjøter

Når det med tiden oppstår sprekker i filten på en skillevegg, er det ofte fordi sparkelmassen i skjøtene krakelerer. For å motvirke dette, er det viktig å forsterke skjøtene med armeringsteip. Det er en liten detalj, og det tar kun et øyeblikk å klistre fast teipen. Kunsten er å huske det når du er i full gang med å sparkle.

1

Sett en strimmel armeringsteip i skjøten, og dekk hele falsen med sparkelmasse. Her er en mellomstor sparkel å foretrekke.

2

Trekk av overskytende sparkelmasse med en bred sparkel, og la sparkelmassen i skjøten tørke til neste dag.

3

Trekk deretter et tynt lag sparkelmasse over skjøten. Er den gamle sparklingen veldig ujevn, kan du eventuelt begynne med å slipe skjøten med lett hånd før du sparkler det andre strøket.

4

Trekk igjen av overskytende masse med en bred sparkel. La sparkelmassen tørke, og slip skjøten når den har tørket helt.

Utvendige hjørner

Hjørner er synlige og “sladrer” med en gang hvis du jukser. Monterer du som oss to lag gips på begge sider av skilleveggen for å gjøre den ekstra solid, kan du like gjerne utnytte alle platene. Vi lar derfor platene overlappe hverandre skiftvis og er flittige med gipshøvelen, slik at hjørnet blir helt skarpt.

1

Monter det første laget gips, og skjær av den overskytende gipsen. Ved å skjære fra baksiden av gipsplaten kan du skære langs stålstenderen, slik at snittet kommer til å flukte med den andre siden av veggen.

2

Knekk av det overskytende gipsstykket og skjær langs knekken på forsiden av gipsplaten.

3

Gi gipsplatens endestykke et par strøk med en gipshøvel, slik at den blir helt plan med stålstenderen. Høvelen minner om et grovt rivjern og er effektiv når det skal skrelles av bare litt gips om gangen.

4

Monter en gipsplate på den andre siden av hjørnet, og la platen stikke litt utover den første platen du monterte. Renskjær den fra baksiden, og høvle den plan med gipshøvelen.

5

Monter enda en gipsplate på den første siden. Ved å tegne en loddrett strek “utenpå” stålstenderne er du sikker på ikke å bomme på dem. Skjær av det overskytende stykket, og høvle endestykket.

6

Nå kan du montere den siste gipsplaten på den andre siden av hjørnet etter samme fremgangsmåte - og nyte det knivskarpe hjørnet etter et siste høvelstrøk.

Forsterkning av hjørner

Et hjørne kan være både flott og skarpt, men hvis det ikke er solid vil det raskt komme til å bli ødelagt og stygt. Så galt trenger det heldigvis ikke å bli. Monterer du en spesiell hjørneprofil, øker du robustheten betraktelig. Etter at du har sparklet det inn, er det ingen som kan se det.

1

Fukt den selvklebende hjørneprofilen med vann fra en sprutflaske, og trykk den deretter fast på det utvendige hjørnet.

2

Trekk sparkelmasse på den ytterste delen av skilleveggen og ut på hjørneprofilen, og gjenta prosessen på den andre siden av profilen.

3

Trekk av overskytende sparkelmasse med en bred sparkel på begge sider av hjørnet, slik at hjørneprofilen flukter med gipsveggen.

4

La sparkelmassen tørke, og slip overgangen mellom sparkelmasse og gipsvegg med en lett hånd. Deretter er det bare å velge tapet, filt eller bare maling.

Innvendig hjørne

Det er ikke vanskelig å lage et innvendig hjørne på en gipsvegg, og kombinasjonsmulighetene er da også ganske få når du kun har med to lag gipsplater å gjøre. For å få sterkest mulig hjørne, bør du montere platene forskjøvet, slik at at de fire platene “låser” hverandre. Det er akkurat så enkelt som det lyder - kunsten er bare å huske det.

1

Begynn med å montere det første laget gips ved å skru fast den første gipsplaten (A) i de bakenforliggende lektene, og støt deretter den andre platen (B) helt inn mot den. Deretter støtes den tredje gipsplaten (C) helt inn mot den andre platen (B). Til slutt støtes den fjerde gipsplaten (D) inn mot den tredje platen (C). Når alle platene er montert, sitter alle platene forskjøvet og “låser” hverandre slik at de danner et bomsterkt hjørne.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Gipsvegg