Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det kan være mange gode grunner til å fjerne en vegg. Kanskje du har fått et barnerom til overs, eller du har bare et rom som ikke blir brukt. Det gir mulighet for å utvide stua, eller som i vårt tilfelle; å lage en stor og funksjonell spisestue.

Forskjell på skilleveggene

Det er en helt avgjørende forskjell på skilleveggene inne i huset, som du må være oppmerksom på før du setter i gang med å rive dem ned. De fleste skillevegger er såkalte lettvegger, som oftest av tre og plater, eller av lettbetong, som tilfellet er her. Noen av veggene står oppå gulvet, andre deler gulvet slik at du må reparere gulvet etterpå.

Vær oppmerksom på bærende vegger

Felles for lette, ikke-bærende vegger er at de enkelt kan fjernes. Men noen ganger vil en eller flere av bygningens innvendige vegger være en del av den bærende konstruksjonen, der veggen understøtter sperrer eller bjelker. Da kan du ikke bare fjerne veggen.

LES OGSÅ: Slik fjerner du en bærende vegg