Gjør stua større på ei helg

Det tar bare ei helg å bygge om to stuer til én. Med nøye planlegging og noen forberedelser, kan du fjerne en ikke-bærende vegg og reparere gulv, vegg og tak i løpet av bare to dager.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
1000 kroner

Intro

Det kan være mange gode grunner til å fjerne en vegg. Kanskje du har fått et barnerom til overs, eller du har bare et rom som ikke blir brukt. Det gir mulighet for å utvide stua, eller som i vårt tilfelle; å lage en stor og funksjonell spisestue.

Forskjell på skilleveggene

Det er en helt avgjørende forskjell på skilleveggene inne i huset, som du må være oppmerksom på før du setter i gang med å rive dem ned. De fleste skillevegger er såkalte lettvegger, som oftest av tre og plater, eller av lettbetong, som tilfellet er her. Noen av veggene står oppå gulvet, andre deler gulvet slik at du må reparere gulvet etterpå.

Vær oppmerksom på bærende vegger

Felles for lette, ikke-bærende vegger er at de enkelt kan fjernes. Men noen ganger vil en eller flere av bygningens innvendige vegger være en del av den bærende konstruksjonen, der veggen understøtter sperrer eller bjelker. Da kan du ikke bare fjerne veggen.

Er veggen bærende, skal det understøttes og legges opp stålbjelker - dette er absolutt ikke gjør det selv-arbeid. Spesielt fordi forsikringen din ikke dekker skaden hvis huset får skader du påfører det selv.

Hvis du har tegninger over huset ditt, vil du kunne se hvilke vegger som inngår i den bærende konstruksjonen. Er du i tvil, skal du kontakte en byggkyndig som kan råde og veilede deg før du begynner.

LES OGSÅ: Slik fjerner du en bærende vegg

I den nye, store spisestua er det bare det tverliggende bordet i gulvet som avslører hvor det har stått en vegg.

Veiledning

01
Forberedelser 4 Trinn

Start med å dekke til. Med det grove og tunge verktøyet og veggmaterialene kan du fort komme til å lage hakk i gulvet. Derfor kan det være en god idé å dekke til med plater som beskytter gulvet mye bedre enn filt, papir eller plast. Harde masonittplater er billige og perfekte til grovere tildekking.

Selv om du godt kan banke ned veggen direkte, er det ofte en god idé å gjøre rivingen i riktig rekkefølge. Da er det lettere å få materialene fra hverandre, og du kan ofte bevare lister og andre materialer intakte, slik at du kan bruke dem igjen, for eksempel til reparasjoner der veggen er fjernet.

1

Beskytt gulvet før nedrivingen. Legg et par harde masonittplater på gulvet på begge sider av veggen, og teip dem fast med en bred og sterk teip.

2

Fotlistene fjernes enkelt med et kubein. Skal du bruke listene igjen, kan du med fordel skjære i overgangen inn mot veggen med en hobbykniv. Da er listene enklere å få hele av veggen.

3

Bevar omrammingene hele hvis du vil bruke døren og karmen et annet sted i huset. Her er det plastomramminger som fjernes forsiktig.

4

Fjern de siste listene. Det kan være feielister ved terskelen, som her, eller skyggelister under taket. Små lister løsnes mest skånsomt med et bredt stemjern.

02
Avmonter døren 5 Trinn

I mange tilfeller er det en dør i den skilleveggen som skal fjernes. Ved å bevare karmen intakt i stedet for å brekke den i stykker med kubeinet, kan du bruke dør og karm senere et annet sted i huset.

En dørkarm er normalt bare festet i sidene. Gamle dører med spiker, og nyere dører med skruer. Er karmen spikret fast, er det enklest å skjære over spikerne mellom karmen og veggen. Bruk en bajonettsag med baufilblad eller en vanlig baufil. Er døren skrudd fast, skrur du bare ut skruene.

1

Start med å fjerne dørbladet. Enten ved å løfte det av hengslene, eller som her ved å løsne innstikkshengselet og trekke døren av karmdelen.

2

Platen over døren fjernes. Her går de loddrette karmene helt til taket, og det er lukket av med en plate mellom overkanten av døren og taket. Platen fjernes så vi kan komme til alle skruene.

3

Skru løs karmen. Er karmen skrudd, kan du som regel skru ut skruene igjen. Gammeldagse skruer med rett spor tas enklest med en håndskrutrekker. Til stjerne- og torxspor er skrumaskinen grei.

4

Spikere og vanskelige skruer sages over. Kan du ikke skru skruene, eller er karmen spikret fast til veggen, må du sage løs karmen. Stikk bajonettsagen eller en baufil inn mellom karm og vegg, og sag over skruen eller spikeren.

5

Vipp ut karmen, og løft den vekk. Når alle skruer eller spiker er fjernet eller skåret over, kan du vippe karmen ut av hullet og sette den vekk.

TIPS: Teip fast terskelen, slik at karmen holdes i fasong mens du flytter den rundt.

03
Fjern veggen 5 Trinn

Nå er det bare å gå i gang med det grove verktøyet. Sjekk at du har husket å lukke dørene til resten av huset, og at du har dekket til møbler, lamper og annet som ikke skal dekkes av støv.

På den ene siden av døren skal veggen fjernes helt. Start ovenfra med et vannrett snitt under taket, og bank det første veggstykket løs. Etterpå kan du komme til med bajonettsagen og skjære ned veggen i passende stykker.

Har du en gipsvegg, går det litt lettere. Da kan du bare begynne å sage løs. Når du vel å merke vet hvor eventuelle ledninger i veggen går.

1

Skjær i hjørnene med en hobbykniv. Da unngår du at tapetet på veggen eller filten i taket blir trukket med når du fjerner veggen. Dette gjør det enklere å reparere overgangen senere.

2

Start med et vannrett snitt, 20-30 cm under taket. Velg et passende blad, og la bajonettsagen gjøre hele jobben.

3

Resten av veggen fjernes med vannrette og loddrette snitt. Når det er plass til bajonettsagen, går det fort å fj erne resten av veggen, som bare skjæres opp i passende biter og fraktes vekk.

4

Fjern de siste stumpene med hammer og meisel. Spesielt den nederste delen av veggen, som går gjennom gulvet, kan være vanskelig å få opp. Lag små biter, og lirk dem opp.

5

Avslutt med å sparkle overgangene mot de andre veggene og taket. Bruk en medium grov sparkelmasse, og flern så mye av tapetet at du kan komme til med en bred sparkel.

04
Reparer vegg og tak 4 Trinn

Det er tid for å slipe og slette alle spor etter veggen og få de to rommene til å fremstå som ett - uten synlige overganger mellom vegger og tak.

Vi har valgt å fjerne det gamle tapetet helt til vinduene på begge sider, og erstatte med nytt tapet, maken til det gamle. Det gir den kortest mulige skjøten mellom det nye og gamle tapetet.

Overgangen i taket skal bare slipes og males. Du skal normalt regne med å måtte male hele taket for å unngå en synlig overgang mellom ny og gammel maling. Det samme gjelder veggen, som også avsluttes med et strøk frisk maling.

1

Slip sparkelmassen, og fjern restene av det tapetet du vil skifte ut. Overgangene på veggen og i taket skal være glatte og jevne uten kanter. Bruk slipepapir korn 120 og en bred slipekloss.

2

Slip også taket der du har sparklet. Her vil vi anbefale at du bruker beskyttelsesbriller sammen med støvmasken. Slip før du tapetserer, ettersom det griser ganske mye.

3

Tapetet henges opp og presses mot kantene på det eksisterende.

TIPS: Tapetlim kan du blande selv, eller du kan kjøpe det ferdigblandet.

Med maling og en rull på skaft sletter du de siste sporene etter den veggen som har delt rommet i to. Hvis taket er gammelt og sprukket, kan du benytte muligheten for å sparkle det og legge glassfilt før du maler. Da holder det.

05
Lukk hullet i gulvet 4 Trinn

For å lukke overgangen mellom de to gulvene, der veggen har stått, skal du bruke et bord med samme tykkelse som gulvene. Overgangen vil alltid bli synlig når bordet skal ligge på tvers, men det gir sammenheng når bordet passer i tresort og farge. Du kan med hell også velge en kontrastfarge på bordet i overgangen.

Vi legger bordet rett ned i mellomrommet. Det har altså ikke kontakt med de eksisterende gulvene med for eksempel fjær og not. Derfor skal understøttingene ligge tett, med maksimalt 40 cm mellom, gjerne tettere, slik at gulvet ikke svikter. Understøttingene klosses opp og skrus til gulvene på begge sider.

1

Skjær kantene på begge sider med en sirkel- eller dykksag. Styr sagen med en føringsskinne eller et anlegg av et rett bord. Snittene skal være parallelle, og åpningen cirka 1 mm bredere enn bordet.

2

Skru fast understøttinger gjennom gulvene. Bruk lektebiter, som er så lange at de rekker minimum 5 cm inn under gulvet på begge sider. Kloss dem opp, slik at de hviler på underlaget.

Du skal understøtte reparasjoner i gulvet for hver 30-40 cm, slik at gulvbordet ikke knirker og gir etter når du tråkker på skjøten.

3

Legg bordet ned på plass. Her er det i flere biter. Da skal skjøten ligge på en understøtting, og fjær og not skal limes før du skrur fast bordet.

4

Skjul skruene under propper. Hvis du undersenker skruene, kan du skjule hodene med propper som du lager av en gulvbordbit og et proppborsett. Proppene limes i og slipes ned.

Materialer

  • Sandsparkelmasse
  • Gulvbord
  • Lektebiter
  • Oppklossing
  • Maling
  • Evt. tapet

Spesialverktøy

  • Sirkel-/dykksag
  • Bajonettsag
  • Kubein
  • Sparkel

Tidsforbruk

1 helg

Pris

Her er det brukt materialer for cirka 1000 kroner

Tips & Triks

Hvis du vil beholde et lite stykke vegg

På den ene siden av døren skal det være igjen et stykke av veggen. Derfor streker vi opp med en rettholt og et vater der det skal sages. Du kan også bruke bare et langt vater – hvis du da ikke er den lykkelige eier av et laservater.

Deretter skjærer du et helt rett, loddrett snitt med en vanlig håndsag eller en porebetongsag. Enden lukker du med et bord, som limes på med monteringslim.

Mål opp, og slå en loddrett strek fra tak til gulv der veggen skal gå. Dermed har du noe å skjære etter.

I vegger av tre og plater kan du bruke en vanlig håndsag. I porebetong bruker du en spesialsag som den på bildet.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Vegg