Felles for dem alle er at de kan slås inn i materialet etter en forboring med et bor som har samme dimensjon som spikerpluggen. I dette tilfelle er det en 8 x 100 mm plugg. Da må det borede hullet også være 8 mm i diameter og samtidig også 100 mm dypt, så pluggen kan komme helt inn.

Når pluggen slås i, utvider plasten seg i betongen, og pluggen sitter urokkelig fast. Det kan være tilfeller hvor materialet er så hardt at det ikke er mulig å slå i spikerpluggen, men det lar seg lett løse. Pluggen er utstyrt med gjenger, og er derfor grei å skru i. De minste spikerpluggene kan bære 6 kg i lettbetong og ca 30 kg i murstein. De største kan bære opptil 100 kg i betong.

LES OGSÅ: Slutt å gjette med en veggskanner