Få fotlisten tett mot gulvet

Sitter ikke fotlistene dine helt tett ned mot gulvet, er den optimale løsningen å skjære av listen der gulvet er for høyt, og deretter sette den tilbake, litt lavere.

Intro

Har sprekken mellom gulvet og fotlisten vokst seg for stor, er den enkle løsningen å lukke sprekken med en feielist. Men vil du unngå ekstralisten, kan du skjære til gulvlisten så undersiden følger gulvet.

Operasjonen går ut på å trekke en strek i nøyaktig samme høyde over gulvet i hele fotlistens lengde - f.eks. med en blyant på en kloss i riktig tykkelse.

Det vanskeligste er ofte å løsne listen uten å ødelegge både den og veggen, og deretter å lage en pen overgang fra veggen til den tilskårne listen.

Derfor er reparasjonen smartest å vente med til du likevel er i gang med veggen, eller er i ferd med å skifte lister.

PROBLEM:
Fotlisten sitter ikke tett ned mot det skjeve gulvet.

LØSNING:
Trekk en strek som følger gulvets skjevheter, og sag listen etter streken.

Tidsforbruk

En times tid

Pris

Noen få kroner til den nye innfestingen, hvis du kan få løsnet den gamle listen i god stand - ellers må du kjøpe en ny list.

Vanskelighetsgrad

Helt enkelt

Veiledning

1

Finn stedet hvor det er mest luft mellom fotlisten og gulvet. Der skal det skjæres minst av listen. Det er denne høyden blyanten din skal holde over gulvet. Teip fast blyanten på for eksempel en kloss, slik at spissen sitter 2 mm over sprekken.

2

Trekk en strek på listen i hele veggens lengde i samme høyde over gulvet. Hold blyanten helt vinkelrett på veggen, og før kloss og blyant over gulvet i en rolig bevegelse. Deretter løsner du listen. Husk å skjære løs overkanten.

3

Sag til listen med stikksagen. Når du sager fra baksiden, kan du følge streken helt nøyaktig på forsiden, og forsiden flises ikke opp. De ekstra 2 mm gir deg et sammenhengende snitt hele veien.

4

Sett fast listen på veggen, mens du presser den mot gulvet - f.eks. ved å legge et kort bord på oversiden og trykke med kneet. Spikre eller skru fast listen, om nødvendig med plugger til skruene.

Tegning

Slik tilpasses listen

Slik tilpasses listen

Video

TEKNIKK: Tilpass fotlist til skjevt gulv

Med et enkelt verktøy får du listene til å flukte

TIPS: Trykk ned fotlisten

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...