Video
Lett
Vanskelig

Har sprekken mellom gulvet og fotlisten vokst seg for stor, er den enkle løsningen å lukke sprekken med en feielist. Men vil du unngå ekstralisten, kan du skjære til gulvlisten så undersiden følger gulvet.

SÅ ENKELT ER DET:

1. Finn stedet hvor det er mest luft mellom fotlisten og gulvet

Der skal det skjæres minst av listen. Det er denne høyden blyanten din skal holde over gulvet. Teip fast blyanten på for eksempel en kloss, slik at spissen sitter 2 mm over sprekken.

2. Trekk en strek på listen i hele veggens lengde i samme høyde over gulvet

Hold blyanten helt vinkelrett på veggen, og før kloss og blyant over gulvet i en rolig bevegelse. Deretter løsner du listen. Husk å skjære løs overkanten.

3. Sag til listen med stikksagen

Når du sager fra baksiden, kan du følge streken helt nøyaktig på forsiden, og forsiden flises ikke opp. De ekstra 2 mm gir deg et sammenhengende snitt hele veien.

4. Sett fast listen på veggen, mens du presser den mot gulvet

– f.eks. ved å legge et kort bord på oversiden og trykke med kneet. Spikre eller skru fast listen, om nødvendig med plugger til skruene.