Fleksibel skillevegg av store skyvedører

Med store skyvedører av MDF kan du lage en enkel og billig midlertidig oppdeling av rommet. "Skilleveggene" kan enkelt fjernes igjen når det opprinnelige rommet skal reetableres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
5.000 kroner

Det blir selvfølgelig skruehull i gulvet, men kun to små hull for hver nylonstyring.

Intro

Det tar ikke lang tid å lage en midlertidig avskjerming mellom to rom, ved hjelp av et par treplater og et sett skyvedørsbeslag til 20 eller 30 kg. Dermed kan du få to adskilte rom, uten å gjøre alvorlige inngrep, som setter varige spor.

Kan enkelt fjernes igjen

Hvis du en dag ønsker å fjerne ”veggen” igjen, kan du raskt reetablere det opprinnelige rommet. Det blir noen skruehull i taket, men de kan enkelt sparkles og males over. I tillegg etterlater veggen seg noen mindre hull i gulvet, etter fire små skruer.

Her gir vi deg en veiledning til en enkel vei mot et nytt rom huset ditt – et rom som er ment å være midlertidig. Vil du lage en permanent løsning, er det bedre å bygge en ordentlig og mer solid skillevegg.

Nå har vi to rom i stedet for ett – og den dagen du ønsker å få ett stort rom igjen, er det enkelt å fjerne alt sammen, og lukke hullene i taket med litt sparkel og maling.

Veiledning

01
Mål opp og gjør klart for skinnen 5 Trinn

For å få det beste resultatet, er det viktig at det er målt opp riktig. Det er for eksempel langt fra sikkert at taket er i vater og veggene i lodd. For å redusere høyden (og fordele vekten) av skyvedørene, skrur vi fast en bjelke i taket. Den kan justeres, slik at undersiden havner i vater selv om taket er skjevt.

1

Mål høyde og bredde, og kontroller at tak og gulv er i vater, og at veggene er i lodd. Du skal bruke minstemålet - altså målet der hullet er minst. Når dørene er hengt opp, kan du justere høyden på hjulbeslagene.

2

For å redusere høyden på hullet, og dermed dørene, begynner vi med å tilpasse en bjelke som skal skrus fast i taket. Bjelken kappes slik at den passer i lengden.

3

Til å dekke bjelken sager vi ut en bit av platen vi skal bruke til dørene og veggen. Den skal dekke både bjelken OG skinnen som skyvedørene skal kjøre i. Platen skal tilpasses til bredden på dørhullet.

4

Skinnen som dørene skal kjøre i skal kappes i samme lengde som bjelken. Du kan bruke kapp-/gjærsagen hvis du har et fintannet blad i den. Ellers kan du merke opp, og kappe den med en baufil.

5

Forbor til skruer i aluminiumsskinnen med et 5 mm metallbor. Du skal forbore i begge ender av skinnen, cirka tre centimeter fra enden - deretter skal du forbore for hver cirka 40 cm bortover skinnen.

02
Få hjelp til å løfte opp bjelken 7 Trinn

Når den store bjelken skal på plass, vil du ha god nytte av en hjelpende hånd. Resten av oppgavene kan du fint klare helt alene.

Platen som skal dekke bjelken monteres på den, og skruene den skrus fast med undersenkes. Da havner de litt inn i platen, og blir ikke i veien når vi senere skal sparkle, og male eller tapetsere den.

1

Før du skrur fast bjelken til taket, skal du forbore den. Bruk et ca 14 mm bor til å bore omkring halvveis gjennom bjelken. Deretter kan du skru den fast med 180 mm treskruer gjennom halvdelen som ikke er boret.

2

Hold bjelken på plass i taket, og bor gjennom hvert av de forborede hullene med et langt, lite murbor i skrumaskinen. Boret skal lage merke i murtaket. Pass på at bjelken holder seg på samme sted i hele prosessen.

3

Bjelken vår skal henge i et ekstremt hardt betongdekke, så vi borer opp hullene med en borhammer og et nytt 8 mm murbor.

4

Når hullene er boret, slår vi inn 8 mm nylonplugger med en hammer. Husk å sjekke at det er plugger som passer taket ditt.

5

Skru fast bjelken med 180 mm treskruer - og sørg for at alle skruene skrus helt i bunn i det store hullet du har boret.

6

Nå kan du montere alu-skinnen på underkanten til bjelken. Bruk 50 mm rund- eller linsehodede skruer til monteringen.

7

Monter treplaten så den dekker bjelken og skinnen. Kapp den til i begge ender og eventuelt opp mot taket, og skru den deretter fast i bjelken med 35 mm sponskruer.

03
Slik lager du skyvedørene 5 Trinn

Det hullet vi ønsker å lukke, kaller vi lysmålet. I bredden lar vi dørene overlappe hverandre med 50 mm. Det vil si hullets bredde delt på to, pluss 25 mm for hver dør.

Høyden finner du ved å måle fra gulvet til underkanten av bjelken, og deretter trekke fra 35 mm for hjulene på beslagene og nylonstyringen, og 48 mm for en bunnforsterkning.

1

For å forsterke bunnen på treplaten, bruker vi en list. Først sager vi ut et 4 mm bredt spor til nylonstyringen. Sporet skal være 14 mm dypt.

2

Deretter sager vi til listen i bredden, slik at den passer med tykkelsen på treplaten vi bruker. Grunnen til at vi sager sporet først, er at det er enklere å styre den brede lekten enn den smale listen.

3

Forbor i bunnlisten, legg på trelim, og skru fast listen i underkanten av hver dør. Pass på at listen blir helt rett.

4

Du skal først bore gjennom bunnlisten med et 4 mm bor. Deretter borer du 14 mm opp i bunnlisten med et 10 mm bor, slik at skruehodet ikke kolliderer med nylonstyringen.

5

Bruk en slipemaskin til å slipe bunnlisten 100 prosent i plan med treplaten. Senere skal vi behandle dørene, og da skal det ikke være forskjell i tykkelsen på døren og listen.

04
Dørene skal henge helt rett 5 Trinn

Når dørene, som skal utgjøre skilleveggen, skal henges opp, så er det tid for litt presisjonsarbeid. De små nylonstyringene som skal sitte på gulvet, skal monteres nøyaktig under dørene, for å unngå at dørene kan komme til å kjøre skjevt.

1

De små nylonstyringene skal brukes til å styre bunnen av skyvedørene, slik at dørene får en kjørebane parallelt med hverandre. Bruk en loddsnor til å overføre midten av alu-skinnen ned til gulvet.

2

Plasser de to styringene på hver side av midten. Når de to sitter nøyaktig under hver av skinnens spor, ca 10 mm fra midten av åpningen, kan du skru dem fast.

3

Så skal vi ta tak i dørene igjen. Snu dem med baksiden opp, og monter hjulene i toppen. Senter på beslaget skal sitte cirka 50 mm inn fra hver kant. Du kan eventuelt bruke den malen som følger med.

4

Når dørene er tørre, kan du henge dem opp i alu-skinnen. Det kan være vanskelig å styre begge hjulene samtidig som du løfter døren opp i skinnen. Bruk eventuelt et brekk jern til å løfte den på plass, som her.

5

Endelig er det tid for å montere fingergre-pene. Hvis du først lager hull til fingergrepet når platene er behandlet, skal du sage ut med stikksagen fra baksiden av platen.

05
Gi dørene tapet, så de ligner en vegg 5 Trinn

For å få den nye skilleveggen til å ligne en ordentlig vegg når dørene er lukket, så kler vi dørene med stormønstret tapet ut mot stuen, mens vi maler dørene på den siden som vender mot soverommet. Prosessen er som vanlig med malejobber, at du skal begynne med å lage en helt jevn overflate, som er tørr og fri for støv. Altså: sparkle, slipe og vaske vekk støv. Deretter skal overflaten grunnbehandles med en primer. Etterpå avhenger fremgangsmåten videre av om du skal male eller tapetsere. Velger du å male, skal dørene ha minst to strøk maling, for at du skal være sikker på at det dekker tilstrekkelig. Når du skjærer opp tapetlengdene, så legg til 10 cm ekstra både øverst, nederst og i kantene. I tillegg skal du også legge til det en eventuell mønstertilpassing krever. Det står på emballasjen.

1

Nå er tiden inne for å sparkle, slipe, tapetsere og male. Det første vi gjør, er å sparkle alle hull og eventuelle ujevnheter i dørene og den platen som vi har montert opp mot taket.

2

Når sparkelmassen er tørr, skal alle flater slipes ned med et finkornet slipepapir. Det er en god idé å bruke en slipekloss, så flaten blir plan og flott.

VIKTIG!
Velger du å tapetsere med et tynt, mønstrete tapet som her, så vær klar over at alle ujevnheter – selv små støvkorn – vil synes gjennom tapetet. For å oppnå et fint og jevnt uttrykk på dørene, skal de være 100% glatte før vi tapetserer dem.

3

Så skal treflatene primes. Både de som skal males, og de som skal ha tapet på. På soveromssi-den primer vi før vi maler et par strøk. På siden som vender ut i stuen, skal det tapet på etter primeren.

4

Lag et passe antall tapetlengder, og husk å ta høyde for eventuelle mønstre når du skjærer ut. Pensle dørene med tapetlim. Legg den første lengden så den går utover kantene, og stryk den på med en tapet børste. Sørg for å dra ut alle buler, slik at tapetet ligger helt inntil.

5

Smør litt ekstra lim på kantene og bøy dem fint til hele veien rundt. Når de sitter som de skal, kan du skjære av det overskytende med en skarp hobbykniv. Gjør akkurat det samme med den andre døren, og avslutt eventuelt med å tapetsere den lille platen opp mot taket.*

Materialer

 • 2 MDF-plater (eller annen plate)
 • 1 trebjelke, 48 x 148 mm
 • 2 lister, lages av 48 x 48 mm lekt
 • Skyvedørsbeslag med alu-skinne
 • Fingergrep til dørene
 • Plugger og skruer
 • Sparkelmasse
 • Primer, maling eller tapet.

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag
 • Bordsirkelsag
 • Dykksag
 • Borhammer

Tidsforbruk

Selve klargjøringen og oppsettingen kan gjøres på en dag. Men fordi du må både lime og male, tar hele prosjektet en ukes tid.

Pris

3000 - 5000 kroner, alt etter størrelsen på veggen.

Vanskelighetsgrad

Kan utføres med håndverktøy, men det er litt enklere hvis du bruker maskiner.

Video

TIPS: Nøyaktig oppmåling med tre kontrollpunkter

Video

VERKTØY: Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Video

TIPS: Slå av varmen når du maler

Video

TIPS: Unngå lo fra malerullen

Video

Tips & Triks

Systemet er ganske enkelt

En aluminiumsskinne med to spor, to beslag med hjul og en liten nylonstyring er alt.

Vi vil lage en skillevegg med skyvedører. Vi trenger derfor en aluminiumsskinne med to spor, slik at vi kan ha to dører.

For hver dør trenger vi to beslag med hjul og en styring som holder døren på plass. Delene kan du finne på no.habo.com eller hos svalk.dk. Nettsidene henviser deg til forhandlere.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Skillevegg