Skillevegg med oppbevaring

Hvis du lager en bred skillevegg, kan du få plass til hyller på begge sider av veggen. Det tar litt lenger tid å lage den, men så blir resultatet også veldig flott. I tillegg får du mye ekstra oppbevaringsplass.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
4500 kroner

Intro

Kunne du gjerne tenkt deg et ekstra rom? Til kontor, gjesterom eller kanskje et barnerom ekstra?

Hvis du har plass til det, er det opplagt å få et ekstra rom ved å sette opp en skillevegg. Når du først er i gang med å bygge veggen, kan du vurdere å lage en bred vegg, som har plass til innbygde hyller i begge rommene. Det gir deg mye ekstra oppbevaringsplass. Fordelen med å bygge hyllene inn i veggen, er også at de ikke “stikker ut” i rommet.

Når du skal lage en skillevegg, for eksempel ved å dele et stort rom opp i to mindre, så husk at det skal være lys- og varmekilder i begge rom. Her er forholdene ideelle: en stor stue med to terrassedører, som veggen lages mellom. Det gir godt lys og egen utgang i begge rom.

Veiledning

01
Oppmåling 5 Trinn

Du gjør deg selv en stor tjeneste ved å være nøye med oppmålingen. Det er nemlig mye å holde styr på. Gode mål sikrer et flott resultat, og du slipper ergrelser og feilkappinger underveis.

Det er en god ide først å lage en arbeidstegning. Den kan du bruke til å måle opp og avsette streker på både gulv, vegger og tak, slik at du hele tiden vet nøyaktig hvor veggen skal være. Her bygges veggen med et treskjelett. Det kunne også vært stål. Det er litt raskere å jobbe med, men det er også dyrere.

1

Mål opp fra den ene enden, og merk opp hvor veggen skal plasseres. Vi setter maskeringsteip på gulvet, slik at vi kan streke opp uten å tegne på det. På fotlistene er det også satt av streker, som markerer hvor veggen skal være.

2

Fjern gulvlistene når du har skåret dem løs med multikutteren. Husk også å skjære med en hobbykniv, da både maling og akrylfugemasse “limer” listene til veggen. Listen brytes løs med et brekkjern. Sett eventuelt en kloss mot veggen.

Gulvlistene skjæres vekk der det skal være vegg. Det er lettest med en multikutter.

3

Sett streker der veggen skal være, slik at du har punkter å rette deg etter både i taket og på gulvet. Det er enklest med en linjelaser, men du kan også bruke en tommestokk og vinkel. Vi streker opp på maskeringsteip, som er enkel å fjerne.

Den loddrette streken markerer hvor treskjelettet skal slutte; 15 mm fra listene, slik at det er plass til en plate.

4

Avstanden mellom stolpene til treskjelettet tegnes opp, fra ytterside til ytterside. Dermed kommer hyllene til å flukte med veggen. Avstanden strekes opp på maskeringsteip flere steder på gulvet, slik at vi har punkter å rette oss inn etter.

5

Strek også opp i taket, slik at det blir punkter hele veien rundt. Jo flere punkter du har, desto enklere er det å få veggen helt nøyaktig.

02
Skjelettet 6 Trinn

Skilleveggen bygges opp rundt et treskjelett av 48 x 73 mm lekter. De kappes til og skrus fast til gulv, vegg og tak - hele veien rundt. Midt mellom de vannrette bunn- og toppsvillene plasseres de loddrette stolpene med 60 cm avstand, slik at det blir noe å sette fast gipsplatene til. Skjelettet er tilpasset, slik at det passer med størrelsen på de hyllene som skal bygges inn i veggen.

I første omgang settes det bare opp stolper til veggen i det ene rommet. Det gjør det lettere å sette gipsplater på baksiden av veggen, før det settes opp stolper til veggen mot det andre rommet.

1

Sett fast bunnsvillen til gulvet med 4 x 70 mm skruer. Vi forborer først. Da er det lettere å trekke svillen helt ned til gulvet når den skrus fast. Skruene plasseres med 50-60 cm avstand.

2

Den loddrette stolpen på veggen skrus fast når den er kappet til. Det skal være 50 mm luft opp til taket, slik at det er plass til at toppsvillen kan hvile på den. setter vi kun en stolpe mot veggen, da vi vil ha en nisje langs veggen på det ene rommet.

3

Toppsvillen settes fast med både lim og skruer, fordi det ikke er noe skru den fast til på baksiden. Hvis du finner spikerslagene på baksiden, kan du klare deg med å skru. Vi bruker monteringslim og 5 x 70 mm skruer.

4

Hold opp stolpen som skal avslutte veggen inn mot det ene rommet. Når den står i lodd, vet du hvor lang den andre toppsvillen skal være. Lag en strek i taket der den skal plasseres. Sett den opp på samme måte som den andre.

5

Sett fast stolpen. Stolpen som avslutter veggen ved døren, skrus inn i enden på bunnsvillen med to 4 x 70 mm skruer. Øverst skrus den fast med skruer skrått inn i toppsvillen.

6

De øvrige stolpene skjæres til og settes opp. De skal plasseres oppå bunnsvillen, og derfor være litt kortere enn den som står i enden. De plasseres med en senteravstand på 60 cm, og skrus fast.

Fjern teipen på gulvet, før du begynner å sette opp gipsplater.

03
Gipsplatene 6 Trinn

Til denne veggen bruker vi fibergips. Det har den fordelen at den ferdige veggen er så sterk, at du kan henge opp ting på den uten å måtte bruke store gipsplugger.

Fibergipsplater er harde, så du klarer ikke å skjære dem til med en hobbykniv. Vi skjærer dem til - helt gjennom - med en sirkelsag med føringsskinne. Det er en god ide å bruke støvsuger til sagen, ellers vil det støve voldsomt.

Når platene settes opp, bruker vi et spesielt fugelim, som gjør skjøten ekstra sterk. Målet på platene er 90 x 120 cm, og de monteres “liggende”. Det passer med avstanden på lektene.

1

Sett opp fibergipsen. Vi begynner med platene på baksiden av veggen, inn mot det ene rommet. Det er viktig at platene står rett. Er ikke gulvet vannrett, må platene klosses opp. De skrus fast med fibergips-skruer, som settes med 25 cm avstand.

2

Platen mot døråpningen skjæres til og settes opp. Den skal flukte med skjelettet. Husk å legge fugelim i skjøtene. Du skal bruke så mye fugelim, at det blir klemt ut en liten pølse når platene settes mot hverandre.

3

Platene skal plasseres forskjøvet. Neste rekke fibergips begynnes med en halv plate, slik at skjøten kommer til å sitte forskjøvet- i forband - slik du også gjør når du setter opp en mur.

4

De øverste platene skal ha 3-5 mm luft mot taket, slik at det er plass til å fuge med akrylfugemasse. Det har den fordelen at det kan males på, og det isolerer godt mot lyd.

5

Tilpass et stykke som kan sitte over døren. Her setter vi samtidig opp et spikerslag over døren. Det er viktig at du har kontroll på størrelsen til døren, slik at hullet i veggen passer.

6

Den lille tverrgående veggen tettes - kun med ett lag fibergips. Det er nok, fordi det skal plasseres en hyllereol på den lille veggen. Øvrige vegger isoleres. Derfor skal det settes opp plater på begge sider av stolpene.

04
Nisjene 6 Trinn

Når treskjelettet er ferdig og veggene er isolert, kan du sette i gang med å lage nisjene til hyllene. Det skal være plass til at det kan stå tre hyllereoler oppå hverandre på begge sider av veggen.

Vi lager en sokkel som hyllene kan stå på. Det sikrer at de står solid, samtidig som vi løfter dem litt opp fra gulvet, noe som er både praktisk og pent.

Sokkelen kles med fibergipsplater som resten av treskjelettet, slik at hyllene kommer til å sitte i en jevn vegg.

1

Lag nisjen til hyllereolene i soverommet, når veggen er blitt isolert. Sett opp en loddrett stolpe til nisjen, slik at bredden til nisjen blir 0,5 cm bredere enn bredden på hyllene. Da er det plass til å få dem inn i hullet og stenge med en fuge.

2

De loddrette stolpene skrus fast med 4 x 70 mm skruer. Skruene settes i skrått fra begge sider ned i den korte bunnlisten. Vær ekstra omhyggelig med at stolpene blir stående nøyaktig, ettersom dette hjørnet blir godt synlig.

3

Sett opp gipsplater når treskjelettet er ferdig. Det blir to skjøter mellom gipsplatene. Hvis en av platene er liten, er det en god ide å sette den ned mot gulvet, så skjøten kan skjules bak fotlistene.

4

Vi bygger en sokkel nederst, som reolene kan stå på. Sokkelen har en høyde som fordeler “luften” over og under reolene jevnt. Det er mest harmonisk.

5

Gipsplatene i fronten skal gå 1 mm utover hjørnet, fordi den skal brukes som sparkelkant. Husk også å gi hjørneskjøten fugelim, slik at den blir så sterk som mulig.

6

Sett gips på det siste smale stykket i fronten. Også her skal platene skjæres til, slik at de går 1 mm utover kanten på hjørnet. De skrus fast med fibergipsskruer.

05
Sparklingen 5 Trinn

Fugelim og andre ujevnheter skal fjernes fra veggens overflate, og hele flaten skal rengjøres før du begynner å sparkle.

Først skal du fylle skruehullene med sparkelmasse. Her er det smart hvis du får skrapet vekk overskytende med en gang, så du slipper å slipe før du helsparkler. Ellers er du nødt til å rengjøre veggen igjen. Når den er tørr, blir du sannsynligvis nødt til å slipe og sparkle igjen for å få veggen helt jevn. Da skal den tørke igjen, før du setter opp filt eller maler. Uansett hva du gjør, er det lettest å male før reolene plasseres. De settes så de stikker 15 mm ut av veggen.

1

Klargjør veggen for sparkling. Fjern det overskytende fugelimet når det har herdet etter et døgns tid. Bruk en skarp hobbykniv. Rengjør deretter veggen før du sparkler skruehull med en 5 cm sparkel.

Skjær vekk overskytende fugelim, slik at veggen blir glatt.

2

Veggen helsparkles med en 30 cm bred sparkel. Sparkelmassen skal legges på i et 2-3 mm tykt lag. Når veggen er tørr etter et døgns tid, kan du slipe og sparkle igjen. Dermed skal veggen være plan, og klar til at reolene kan settes opp.

Fyll sparkelmasse på sparkelen, og trekk den på veggen – nedenfra og oppover.

3

Sett opp reolene når du har malt veggen og montert gulvlister. Den nederste reolen klosses opp, slik at den står helt rett. Det skal være et par mm luft, så det er plass til en fuge i bunnen.

4

Skru fast reolene når du har sjekket at de står rett. Spenn dem fast med et par tvinger, mens du skrur dem sammen med 3 x 20 mm skruer, samt et par 3 x 30 mm skruer inn i skjelettet i siden.

5

Til slutt fuger vi rundt hyllene. Vi bruker en fugemasse som kan overmales. Legg fugen på i jevnt tempo, og sørg for at sprekken fylles godt opp. Glatt fugen pen etterpå.

Materialer

 • 48 x 73 mm lekter
 • 15 mm fibergipsplater à 90 x 120 cm, fra Fermacell
 • 70 mm tykt isolasjonsmateriale

Dessuten:

 • Fugelim, fra Fermacell
 • Akrylfugemasse
 • Sandsparkelmasse
 • Monteringslim
 • Fibergipsskruer
 • Skruer, 3 x 20, 3 x 30, 4 x 70 og 5 x 70 mm

Spesialverktøy

 • Sirkelsag med skinne og støvsuger
 • Sparkel, 30 cm

Tidsforbruk

3-4 dager.

Pris

Ca 4500 kroner for veggen.

Vanskelighetsgrad

Dette prosjektet byr på noen utfordringer, og det er mye å holde styr på underveis.

Video

TEKNIKK: Fibergipsplater

Med et spesiallim blir skjøtene veldig sterke

TIPS: Nøyaktig tilpassing av isolasjon

TEKNIKK: Helsparkling

Oppgaven krever flere sparkler og en porsjon tålmodighet

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Skillevegg