Slik bygger du en skillevegg

VIDEO: Følg med når en tømrer viser hvordan du bygger en skillevegg helt fra bunnen. Veggen bygges med stålprofiler og to lag gipsplater. Til slutt monteres det også en dør.

Av praktiske årsaker lager vi gipsveggen i en arbeidshall, hvor vi har satt opp noen sponplater som skal forestille taket og den ene veggen. Arbeidsgangen er imidlertid akkurat den samme som om det hadde vært i en vanlig bolig.

Det første tømreren starter med er å bestemme plasseringen av veggen. Her vil vi ha gipsveggen 2,5 meter fra den eksisterende veggen, så tømreren måler 2,5 meter ut på begge sider. På den måten er vi sikre på at gipsveggen blir parallell med bakveggen.

Ved de 2,5 meter strekes det loddrett opp på veggen med et langt vater. Oppstrekingen skal gå helt opp til taket. Tømreren setter et kryss på den siden av oppstrekingen hvor stålreisverket skal være.Når det er streket opp på begge sider, skal det strekes opp mellom de to sideveggene.

Til det bruker tømreren en krittsnor. Han setter fast krittsnoren på den ene siden og går så over til den motsatte veggen, alt mens han rister krittsnorholderen. På den måten blir det fordelt kritt på hele snoren, noe som gir et skarpere avtrykk. Streken i taket blir på samme måte laget med krittsnoren.

Hvis det ikke er noe å sette snoren fast i, eller man ikke har en ekstra hjelper, kan det som her være nødvendig å slå inn en midlertidig spiker som kan holde snoren.

Snoren strammes, og den løftes opp på midten før den slippes – og resultatet er en helt rett strek mellom de to hjørnepunktene på veggene. Husk å sette kryss som markerer plasseringen av stålprofilen i forhold til krittstreken.

Nå er det blitt streket opp til gipsveggen hele veien rundt, og det som gjenstår er plasseringen av døren.Vi har valgt å plassere døren 90 cm fra veggen. Tømreren bruker dørkarmens toppstykke til å avsette dørens bredde på oppstrekingen.

Til dette plusser han på 12 mm på hver side, som gir plass til avstandsklossene mellom karmen og dørstolpene.Nå skal stålreisverket opp. De 90 cm mellom dør og vegg avsettes på bunnsvillen.

Skinnen klippes over med en blikksaks. Først klippes de to sporene, deretter skjæres skumgummien på baksiden over med en hobbykniv. Det gjør det nemlig enklere å klippe over det siste stykket med saksen. Den 90 cm lange stålsvillen legges nå nøye ned til oppstrekingen.

Med en stor spiker og en hammer lages det et hull i bunnen av svillen. Her skal skruen plasseres. Skruene skal sitte med maksimum 50 centimeters mellomrom, så til denne svillen bruker vi 3 skruer. På den andre siden av døren legges en stålsville som går helt ut til veggen.

Deretter markeres det på svillen der hvor døren skal gå, og den overskytende delen klippes av. Svillen legges igjen ned til oppstrekingen, og tømreren setter et merke for hver 50. centimeter. Igjen slår man et hull med en stor spiker, før det skrus en skrue i hvert hull. Nå skal svillen i taket monteres.

Her er det lettere å slå spikerhull mens svillen ennå ligger på arbeidsbukkene. Svillen plasseres i taket, og kan nå lett skrus fast. Legg merke til at fagmannen setter den første skruen i midten av skinnen, så slipper han å holde den oppe selv lenger. Når den toppsvillen er på plass, skal den neste tilpasses.

I stedet for å måle den resterende lengden, legger tømreren en profil oppå det siste stykket og markerer direkte på profilen hvor det skal kuttes av.Profilen kuttes på samme måte som før, og settes deretter opp i taket. Nå skal vi lage de loddrette profilene til sidene, som kalles stendere.

Tømreren måler først høyden. Den er her 243 cm.Stenderen lages ca. 8 mm kortere enn det faktiske målet. Generelt er det nemlig en god idé å unngå for trange mål, da det kan gjøre monteringen vanskelig.

Profilen tilpasses igjen med blikksaksen, og hjørnene klippes av så det blir enklere å få profilene til å passe inn i hverandre.tenderen settes sidelengs inn i bunn- og toppsvillene. Den dreies så 90 grader om sin egen akse – først i toppen, så i bunnen.

Den ytterste stenderen presses opp til veggen, og festes senere med skruer. Avhengig av om man bruker 120 eller 90 centimeter brede plater, skal det være 60 eller 45 centimeter mellom stenderne. Her bruker vi 45, med unntak av den første, hvor det bare skal være 40 cm mellom den og veggen. D

et skyldes at man alltid skjærer ”sparkelkanten” av gipsplaten når den støter opp til en vegg. På den måten behøver man ikke å sparkle opp til veggen.Deretter setter tømreren merker for hver 45. cm, uten å ta hensyn til døren.

Legg merke til at markeringerne blir satt forholdsvis langt ute, da de fortsatt skal kunne ses når det er satt opp to lag gips.Nå skal tømreren måle høyden for hver enkelt stender. Man kan nemlig ikke regne med at de skal være like lange. For eksempel er gulvet her så skjevt at alle stendere har forskjellige lengder.

Her bruker vi et såkalt stangmål, da tommestokken ikke er lang nok. Stangmålet består i all sin enkelthet av en profil med en fast lengde og en tommestokk som kan forskyves.

I tillegg til at det skal være stendere for hver 45. cm, skal det også være en stender på begge sider av døren, så de måler tømreren også ut til.Tømreren noterer for sikkerhets skyld høyden på stenderne ut for de stedene de skal stå.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skillevegg