Mer lys med skillevegger av armert glass

Har du behov for en skillevegg i et rom med få vinduer, kan du med fordel velge å bygge den av lekter og tykke armerte glassruter. Se hvordan det gjøres.

Intro

Av og til ser vi bilder fra en stilig leilighet i en nedlagt fabrikk eller på et åpent loft i en eller annen storby. Stilen er røff og strømlinjeformet, men kombinert med møbler og farger blir de fabrikklignende elementene en spennende og praktisk del av boligen.

Også du kan hente inn ekstra dagslys ved å erstatte en skillevegg med glass.

I denne artikkelen viser vi hvordan du enkelt skifter ut en kjedelig skillevegg av gips med en spennende vegg bygget opp av svartmalt tre og armerte glassruter. Idéen er enkel: Skru sammen to like tre-rammer av 48 x 98 mm furu (konstruk-sjonsvirke) etter målene på glassrutene. Her er det brukt to rektangulære glass-ruter i hver ramme. La den ene ruta ligge, og sett den andre på høykant - da blir det et avlangt felt til overs. Hullet lukker du med ei tavle av mdfplate som du maler med tavlelakk. Da får familien også et sted å skrive beskjeder til hverandre. Du kan eventuelt male platene med magnetmaling før tavlelakken, så får du samtidig ei magnetisk oppslagstavle.

Vi viser hvordan du lager veggen trinn for trinn.

Før
To små vinduer var ikke nok for å få lyset inn i dagligstua, men lettveggen i gips kunne lett erstattes av en glassvegg.

Etter
Det armerte glasset skjermer mot naborommet, men slipper samtidig inn mye lys.

Veiledning

01
Glassveggen - trinn for trinn 11 Trinn

Veggen måler cirka 2,5 x 4 meter, så vi har valgt å lage to moduler som hver er 144 cm bred. Det gir en døråpning på cirka 114 cm mellom kjøkken og stue. Du må naturligvis tilpasse målene etter for-holdene hjemme hos deg.

De to modulene lages helt like, men den ene monteres «på hodet» for å bryte symmetrien. Mot taket (himlinga) er rammene skrudd opp mot ei lekt med lange skruer. Tilsvarende skruer er brukt til å feste i veggen. I betonggulvet er det brukt karmanker-skruer.

De rektangulære glassrutene festes med glasslister, og for å unngå at rutene vibrerer mot listene er det brukt tetningslister av gummi.

1

Støtt opp himlinga med lekter før du fjerner veggen. La en elektriker demontere eventuelle elektriske installasjoner.

TIPS: Før du går i gang med å rive ned en skillevegg, så sjekk at den ikke er en del av en bærende veggkonstrusjon. Bare lettvegger av for eksempel gipsplater kan fjernes uten videre.

2

Mål opp de to like trerammene helt nøyaktig, og sag til delene i ønsket lengde - her er det 8 stykker (A) på 135 cm og 4 stykker (B) på 244 cm.

3

Rammene monteres med to skruer i vinkelrette skjøter. Du kan bygge opp rammene loddrett som her, eller du kan legge dem ned og skru dem sammen på gulvet.

4

Løft rammene på plass når de er montert. Har du beregnet høyde og bredde korrekt, er det 10 mm luft mot vegg, himling og gulv.

5

Hold ramma fast med kiler mot gulvet og himlinga. Kontrollér plasseringa av ramma, og rett den inn slik at den står loddrett.

6

Skru fast rammene når du er sikker på at de står rett og flukter. Merk av, og bor opp før du fester skruene i himlinga, gulvet og veggen. Forsenk skruehodene.

7

Fest glasslista på den ene siden i alle feltene med 3 mm avstand til midten av ram-ma. Forsenk skruehodene. Hullene sparkles og slipes.

8

Mal trerammene med svart akrylmaling to ganger med mellomsliping.

TIPS: Mal resten av glasslistene med det samme.

9

Montér tetningslister av gummi, og løft de tunge glassrutene på plass i feltene.

TIPS: Bruk hansker når du løfter glasset. Kantene kan være skarpe.

10

Fest de siste glasslistene med dykkert-spiker. Mdf-platene festes på samme måte som rutene.

11

Mal mdf-platene to ganger med tavlelakk på begge sider.

TIPS: Maler du med magnetmaling før tavle lakken, får du ei oppslagstavle.

Materialer

6 mm armert glass:
• 4 ruter á 96,3 x 134 cm

12 mm mdf-plate:
• 2 tavleplater á 32 x 134 cm

48 x 98 mm justert konstruksjonsvirke:
• 1 bjelke til å støtte himlinga, 270 cm
• 3 bjelker til å støtte himlinga á 244 cm
• 8 rammedeler (A) á 135 cm
• 4 rammesider (B) á 244 cm

15 x 21 mm glasslist av furu:
• 52 meter

Dessuten:
• Skruer, 5,0 x 100 mm
• Karmanker-skruer, 7,5 x 92 mm
• Dykkertspiker 2,2 x 45
• Slipepapir, korn 150
• Akrylmaling, svart, 2,25 liter
• Selvklebende tetningslister, 52 meter
• Tavlelakk, 0,5 liter, svart

Pris

Cirka 6500 kroner

Tegning

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skillevegg