Slik bruker du bordsirkelsagen

Bordsirkelsagen er en uunnværlig hjelper som sparer deg tid på verkstedet. Her viser vi hvordan du stiller inn og bruker den riktig.

Bordsirkelsagen

UUNNVÆRLIG: Har du først skaffet deg en bordsirkelsag, blir den vanskelig å unnvære. Den sparer deg for tid – og penger på sikt.

Bordsirkelsagen kan brukes til mange ting når du først har lært den å kjenne. Presisjon og masseproduksjon er maskinens styrker, og når den først er justert inn, klarer den utrolige ting på kort tid. Her kan du se hvordan du justerer og bruker bordsirkelsagen riktig.

Slik justerer du bordsirkelsagen

SAGEHØYDE
Sagen har et grep eller et håndhjul, som hever/senker sagbladet. På skalaen kan høyden avleses, men sjekk uansett høyden med en tommestokk også.

SIDEANLEGG
Du skal måle avstanden fra sideanlegget til sagbladet. Bladet er 3-5 mm i tykt, så du skal passe på at du sager på den riktige siden av strekene dine.

SKRÅ SNITT
På flere modeller kan du sette et vinkelanlegg i et spor i sagbordet. Vinkelen justeres etter skalaen, og anlegget låses så det ikke flytter seg og vinkelen ikke endres.

SKIFT AV SAGBLAD
Beskyttelsesskjerm, spaltekniv og platen rundt bladet skal fjernes, før bladet kjøres opp i høyeste posisjon. Legg eventuelt ned bladet, og løsne det med en fastnøkkel.

Spisskompetanser

Når bordsirkelsagen først er justert, lager den det ene 100 % jevne snittet etter det andre, og den kan holde på i timesvis. Derfor er den fantastisk hvis du skal tilpasse mange bord, sage ut plater eller bygge rammer av lister, som skal være nøyaktig like.

Hvis du skal skjære opp plater i forskjellige dimensjoner, er det en god idé å lage en skjæreplan, så alle snitt med samme dimensjon gjøres ferdig før du skifter innstillinger.

  • MASSEPRODUKSJON Til store prosjekt, for eksempel en bokhylle, skal du lage mange like snitt. Der er bordsagen i sitt ess.
  • PLATER Bordsirkelsagen er opplagt når du skal sage opp byggeplater. Selv store plater håndterer sagen fint.

Lag en bladskjøt

1

Strek opp hvor de to emnene skal skjøtes sammen. Uansett om emnene skal skjøtes i enden eller lenger inn, er prinsippet det samme. Juster sagen til å sage nøyaktig halvveis gjennom emnene.

2

Lag en rekke snitt så tett mot hverandre som mulig. Husk å starte innenfor oppstrekingen, så hullet ikke blir for stort. Gjenta sagingen på det andre emnet, før du fjerner overskuddstreverk.

3

Når alt er stemt vekk, og bunnen er helt plan på begge emnene, kan skjøten limes. Løsningen er særlig praktisk hvis du har et større prosjekt, som et espalier eller flere bilderammer.

Lag lister

SKREDDERSYDD FEIELIST
Fjern spaltekniven og beskyttelsesskjermen, før bladet legges ned i den ønskede vinkelen. Juster sideanlegget, og før listen frem ved hjelp av en hjelpestokk.

DEL EN RUNDSTOKK
For å unngå at rundstokken ruller, teipes den fast til en firkantet list før den sages. Den samme teknikken brukes til å lage et langsgående spor i en rundstokk.

Bygg en hyllevegg

1

Sag ut det ønskede antall hyller + to ekstra, som skal brukes til vanger (sider). Sag deretter ut alle de små, loddrette skilleveggene.

2

Fjern beskyttelsesskjermen, og sag 4 mm dype spor på begge sider av hyllene, der de lodrette skilleveggene skal stå. Husk: På loddrette sider og topp og bunn sages kun spor på den ene siden.

3

Lag 4 mm dype spor i topp og bunn på de loddrette skilleveggene, og sag til slutt ut en masse 8 mm brede kryssfinérstrimler, som skal limes i alle sporene.

4

Sett sammen hyllen ved å lime fast kryssfinérstrimlene i sporene. Start med bunnhyllen, og jobb deg oppover. Sjekk underveis at hyllen er i vinkel. Du kan bruke en skrålist som støtte.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Bordsirkelsag