Spenn fast stikksagen, og få super presisjon

Stikksagen kan brukes til et hav av forskjellige oppgaver - og du kan utvide sagens muligheter ytterligere ved å spenne den fast til undersiden av et arbeidsbord og gjøre den om til en stasjonær sag. Det er opplagt til finere oppgaver som krever presisjon og oversikt.

Slik spenner du fast stikksagen

Konstruksjonen er helt enkel: Du spenner fast stikksagen til en plate og lar sagbladet stikke gjennom. Når du spenner fast sagen på undersiden av platen, stikker bladet gjennom platen, mens selve stikksagen henger på undersiden.

Det gjør at du kan føre emner (tynne plater o.l.) gjennom bladet på nesten samme måte som på en båndsag.

Husk å velge sagblad etter materialet du vil sage i. Stikksagen kan med riktig blad sage i alt fra plast til metall - og selvsagt i alskens treverk.

Sag et spor i finérplaten. Sørg for å sage så langt inn at sålen på sagen senere blir dekket av platen på alle kanter.

Fjern beskyttelseskappen på sagen, hvis stikksagen vel å merke er utstyrt med det. Ellers hopper du over til neste trinn.

Skru ut de fire maskinskruene som sitter på de fleste stikksager. De skal erstattes av 30 mm lange skruer.

Marker hvor hullene i platen skal være. Her kan vi bruke den avmonterte beskyttelseskappen som mal. Alternativt kan du sette sagen med skruene i på platen, og deretter markere plasseringen.

Undersenk hullene med et undersenkerbor, slik at skruehodene ikke stikker opp over platen.

Skru fast sagen. Sagbladet stikker du gjennom den slissen du begynte med å sage i platen.

Spenn skruene. Nå sitter stikksagen fast på platen med sagbladet stikkende gjennom. Deretter kan du spenne fast platen og få glede av den “nye” stasjonære sagen din.

Sagbladet kan enkelt skiftes uten at du trenger å avmontere sagen. Bladet stikkes bare gjennom slissen og opp i sagen.

    Akkurat nå leser andre ...