Fresestål til overfres: Med det riktige fresestålet kan DU utføre de oppgavene som ellers kun de dyktigste håndverkerne kan klare.

Med det riktige fresestålet kan DU utføre de oppgavene som ellers kun de dyktigste håndverkerne kan klare.