TO TYPER FRESESTÅL
FRESESTÅL MED KULELAGERSTYRING
Funksjon: Knivene skjærer seg inn i emnet fra siden og stanser når den lille ringen nederst, som ikke roterer med stålet, treffer kanten på emnet. Hvor langt ned på kanten stålet freser, styrer du ved å justere overfresens dybdestopp.

Typiske stål: Avrundingsfresestålet (til høyre) runder kanter på bord, benker og hyller, mens skråstilte fasfresestål lager skrå kanter. I tillegg finnes utallige profilfresestål.

Typiske oppgaver: Stål med kulelagerstyring kalles også kantfresestål, og de freser kanter i alle former og til alle formål.

Kulelagerstyringens ring: Snurrer fritt og går ikke inn i emnet, men stopper i stedet fresestålet.
FRESESTÅL UTEN KULELAGERSTYRING
Funksjon: Knivene på det roterende hodet pløyer seg både ned i et emne og rundt i alle retninger. Bevegelsen kan bare styres nøyaktig ved å sette en grense for hvor overfresen kan bevege seg, for eksempel med kopiring og en mal.

Typiske stål: Notfresestålet med rette sider og bunn løser de aller fleste oppgaver.

Typiske oppgaver: Nedfelte hengsler, noter til sammenføyninger, finger- og svalehaleskjøter, spor i skjærebrett og navneskilt.
KREVER STYRING: FRESESTÅL UTEN KULELAGERSTYRING
NOTFRESESTÅL Lager loddrette utfresinger og er det enkleste stålet. Det kan brukes til mange oppgaver, for eksempel noter, skarpkantede hull og nedfelte beslag. I de fleste sett er det 3-5 notfresestål. Diameter fra 3 mm og helt til 25 mm.
V-NOTFRESESTÅL Lager et spor med tilspisset bunn, og brukes til skilt og relieffer, samt til presise undersenkinger til skruer og propper. Det kjennetegnes av skrå sider. Her er det 45_ med en smal, flat bunn, men det finnes i mange variasjoner.
HULKILFRESESTÅLLager spor med en rund bunn, og brukes blant annet til saftspor i skjærebrett, forsenkede grep og buede pyntespor. Det runde stålet uten styring dykkes ned i emnet og trekkes langs det. Finnes i forskjellige størrelser.
SINKFRESESTÅL Lager spor med bred bunn og smal topp, og brukes først og fremst til tradisjonelle sinkskjøter. Stålet kan ikke senkes ned i emnet ovenfra, men skal føres inn fra kanten på emnet, for eksempel til freste spor til hyller.
ENKEL STYRING: FRESESTÅL MED KULELAGERSTYRING
FASFRESESTÅLLager 45 grader avfasede kanter – raskt og helt rett. Alt etter hvor dypt stålet står i sålen, kan fasen bli fra knapt synlig til tydelig markert. Kan også brukes til gjærskjøter, kant mot kant.
RUNDINGSSTÅLLager avrundede kanter, for eksempel på benkeplater, hyller og lister. Hvert stål kan kun frese én størrelse runding, men stålene finnes i mange størrelser med freseradius fra 3,2 mm til 16 mm.
KVARTSTAFFRESESTÅLLigner rundingsstålet, men med den store forskjellen at det alltid etterlater en vannrett fals i profilens bunn. Fås med buet skjær i mange størrelser og brukes til karmer, sprosser og lister.
PROFILFRESESTÅL Finnes med mange forskjellige profiler, fra det helt enkle til meget detaljerte profiler. Mange profiler er tradisjonelle bondeprofiler, og brukes typisk til forskjellige lister og som profiler på møbler.
HULKILFRESESTÅL MED STYRING Brukes til å frese en innadgående bue i kanter. Større stål freser hulkillister til bakkanten på kjøkkenbenker. Mindre stål er ideelle til skjulte grep i dører og skuffer.
HULKILFRESESTÅL MED KANTER Lager en bue med en liten, rett vinkel på hver side, og gir dermed en klassisk bondeprofil. Opplagt til sprosser, listverk og pynteprofil på møbler.
FALSFRESESTÅL Lager en rettvinklet fals, som er 15 mm bred. Falsens dybde avgjøres av hvor dypt fresestålet plasseres ned gjennom sålen på overfresen. Brukes typisk til falser til glass i vindus- og bilderammer.
SKIVENOTFRESESTÅLFreser et tynt spor inn i kanten på et emne, og brukes særlig til plate- og listesammenføyninger med løs fjær. Fresedybden låses, så et spor kan freses like langt ned i kanten på begge emner.
TILBEHØR: TIL STYRING AV OVERFRESEN
PARALLELLANLEGG Spennes på overfresens såle, og kan føre fresestål uten kulelagerstyring parallelt med en rett kant på emnet.
SENTERSPISS Settes på parallellanlegget, slik at du kan føre fresen rundt som en passer.
KOPIRING Settes fast til sålen på overfresen, slik at fresestålet stikker ut gjennom det. Deretter kan stålet føres sikkert rundt innenfor en mal.