En enkel jordstamper

Det er bare de færreste som har et gammelt broleggerstempel stående, så hvis man skal stampe jord, f.eks. rundt en stolpe, må man i stedet selv lage seg en stamper.

Og en god stamper skal også være litt høyere enn et broleggerstempel. Den skal være i navlehøyde, og må gjerne være litt tung. Bruk f.eks. en stykke 100 x 100 mm firkant, og sag den av i riktig høyde.

Bor deretter et hull 8-10 cm fra stolpetoppen. I dette tilfelle et hull med en diameter på 22 mm. Gjennom dette hullet stikkes det en 22 mm rundstokk, som skjæres av i ca. en halv meters lengde.

Fest rundstokken med et par spiker på hver side, og så er stamperen klar til bruk. På et par minutter har du fått deg et godt og brukbart stykke verktøy.

    Akkurat nå leser andre ...