Trykkluftsverktøy er effektivt, lett å bruke og relativt rimelig. Det eneste det krever, er en god kompressor.

Trykkluftsverktøy er effektivt, lett å bruke og relativt rimelig. Det eneste det krever, er en god kompressor.

  1. TRANSPORTGREP: Det skal være lett å trekke maskinen rundt.
  2. TRYKKREGULATOR: Brukes til å justere arbeidstrykket med. Skal være så stor at du kan betjene den.
  3. HURTIGKOBLING: Sjekk at koblingen til slangen er solid.
  4. MANOMETER: Det bør være to manometre. Det ene viser trykket i tanken. Det andre viser arbeidstrykket.
  5. STØTTEBEIN: Skal være solid, så det ikke brekker.
  6. TAPPESKRUE: Det skal være lett å tappe ut kondensvannet. Prøv det i butikken.
  7. BÆREGREP: Praktisk, hvis du skal løfte kompressoren opp i bilen.
  8. LUFTFILTER: Skal være solid, og helst sitte bak en plastkappe.
  9. SIKKERHETSVENTIL: Sjekk at den ikke sitter utsatt til (den er skjult på baksiden av denne kompressoren).

VI TESTER: Kompressor test